Avast wykrywa Win32:Neredr [Drp] - instalujące inne trojany


(Januszstaraszek) #1

Witam!

ostatnio podczas logowania na ftp, dodaje mi się kod w sekcji

zaraz po tym znaczniku, i robi się u samej góry kawałek wolnego miejsca ok. 150 px wysokości. Do tego ładuje mi ciągle reklamy na strone, i gdy użytkownicy wchodzą na strone wyskakuje im alert o wirusie. Mało tego po usunięciu skryptu za jakiś czas on znowu sam się dodaje, pomimo tego ze nie loguje się na ftp;/

Avast znalazł mi wirusa instalującego konie trojańskie zwanego Win32:Neredr [Drp] typu Zakraplacz. niestety nie jest w stanie go usunąć!

Komputer jak narazie chodzi mi w miare stabilnie. Poniżej wrzucam logi z HiJacka i Silenta. Pozdrawiam

Trend Micro HiJackThis v2.0.2

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 13:24:05, on 2009-08-03

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program Files\WinGate\WinGate.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\Multimedia Launcher\PowerBar.exe

C:\Program Files\WinGate\wgengmon.exe

C:\PROGRA~1\WinGate\WGVPNMon.exe

C:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\spellchecker_gg.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\ADMINI~1\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.734\HijackThis.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\setup\avast.setup


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F3 - REG:win.ini: load=C:\WINDOWS\svchost.exe

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849e9f-c8d7-4d59-b87d-784b7d6be0b3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] "C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe" /tray

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Nowe Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [PowerBar] "C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\Multimedia Launcher\PowerBar.exe" /AtBootTime

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: WinGate Engine Monitor.lnk = C:\Program Files\WinGate\wgengmon.exe

O4 - Global Startup: WinGate VPN Monitor.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswupdsv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: avast! Antivirus (avast! antivirus) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner (avast! mail scanner) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner (avast! web scanner) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: Usługa inteligentnego transferu w tle (BITS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\

O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (lightscribeservice) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: Qbik WinGate Engine (WinGateEngine) - Qbik Software NZ Ltd - C:\Program Files\WinGate\WinGate.exe

O23 - Service: Aktualizacje automatyczne (wuauserv) - Unknown owner - C:\WINDOWS\


--

End of file - 5218 bytes

Silent Runners

"Silent Runners.vbs", revision 59, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP SP2

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"CTFMON.EXE" = "C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [MS]

"Nowe Gadu-Gadu" = ""C:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe"" ["GG Network S.A."]

"PowerBar" = ""C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\Multimedia Launcher\PowerBar.exe" /AtBootTime" ["Cyberlink, Corp."]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"SoundMAXPnP" = "C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe" ["Analog Devices, Inc."]

"SoundMAX" = ""C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe" /tray" ["Analog Devices, Inc."]

"WinampAgent" = ""C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"" [null data]

"RemoteControl" = ""C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe"" ["Cyberlink Corp."]

"NeroFilterCheck" = "C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" ["Ahead Software Gmbh"]

"avast!" = "C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" ["ALWIL Software"]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{06849e9f-c8d7-4d59-b87d-784b7d6be0b3}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "AcroIEHlprObj Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx" [empty string]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

          \InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{00020D75-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Office Outlook Desktop Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = "Microsoft Office Outlook"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\MLSHEXT.DLL" [MS]

"{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Office Outlook Custom Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie ikon plików programu Outlook"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\OLKFSTUB.DLL" [MS]

"{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}" = "Microsoft Office HTML Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\msohev.dll" [MS]

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" ["Alexander Roshal"]

"{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}" = "avast"

 -> {HKLM...CLSID} = "avast"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\

<> AtiExtEvent\DLLName = "Ati2evxx.dll" ["ATI Technologies Inc."]


HKLM\SOFTWARE\Classes\PROTOCOLS\Filter\

<> text/xml\CLSID = "{807553E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945}"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE11\MSOXMLMF.DLL" [MS]


HKLM\SOFTWARE\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\

avast\(Default) = "{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"

 -> {HKLM...CLSID} = "avast"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" ["Alexander Roshal"]


HKLM\SOFTWARE\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" ["Alexander Roshal"]


HKLM\SOFTWARE\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

avast\(Default) = "{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"

 -> {HKLM...CLSID} = "avast"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" ["Alexander Roshal"]Group Policies {GPedit.msc branch and setting}:

-----------------------------------------------


Note: detected settings may not have any effect.


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\


"shutdownwithoutlogon" = (REG_DWORD) dword:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on}


"undockwithoutlogon" = (REG_DWORD) dword:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Devices: Allow undock without having to log on}Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop may be disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState


Displayed if Active Desktop enabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\General\

"Wallpaper" = "C:\WINDOWS\web\wallpaper\Idylla.bmp"


Displayed if Active Desktop disabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "C:\WINDOWS\web\wallpaper\Idylla.bmp"Enabled Screen Saver:

---------------------


HKCU\Control Panel\Desktop\

"SCRNSAVE.EXE" = "C:\WINDOWS\system32\logon.scr" [MS]Windows Portable Device AutoPlay Handlers

-----------------------------------------


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AutoplayHandlers\Handlers\


BridgeCS3ImportMediaOnArrival\

"Provider" = "Adobe Bridge CS3"

"InvokeProgID" = "Adobe.adobebridge"

"InvokeVerb" = "launch"

HKLM\SOFTWARE\Classes\Adobe.adobebridge\shell\launch\command\(Default) = "C:\Program Files\Adobe\Adobe Bridge CS3\bridgeproxy.exe -v %1" ["Adobe Systems, Inc."]


neroautoplay2cdaudio\

"Provider" = "Nero Express"

"InvokeProgID" = "Nero.AutoPlay2"

"InvokeVerb" = "HandleCDBurningOnArrival_CDAudio"

HKLM\SOFTWARE\Classes\Nero.AutoPlay2\shell\HandleCDBurningOnArrival_CDAudio\command\(Default) = "C:\Program Files\Ahead\nero\nero.exe /w /New:AudioCD /Drive:%L" ["Ahead Software AG"]


neroautoplay2copycd\

"Provider" = "Nero Express"

"InvokeProgID" = "Nero.AutoPlay2"

"InvokeVerb" = "PlayCDAudioOnArrival_CopyCD"

HKLM\SOFTWARE\Classes\Nero.AutoPlay2\shell\PlayCDAudioOnArrival_CopyCD\command\(Default) = "C:\Program Files\Ahead\nero\nero.exe /w /Dialog:DiscCopy /Drive:%L" ["Ahead Software AG"]


neroautoplay2datadisc\

"Provider" = "Nero Express"

"InvokeProgID" = "Nero.AutoPlay2"

"InvokeVerb" = "HandleCDBurningOnArrival_DataDisc"

HKLM\SOFTWARE\Classes\Nero.AutoPlay2\shell\HandleCDBurningOnArrival_DataDisc\command\(Default) = "C:\Program Files\Ahead\nero\nero.exe /w /New:ISODisc /Drive:%L" ["Ahead Software AG"]


neroautoplay2launchnerostartsmart\

"Provider" = "Nero StartSmart"

"InvokeProgID" = "Nero.AutoPlay2"

"InvokeVerb" = "HandleCDBurningOnArrival_LaunchNeroStartSmart"

HKLM\SOFTWARE\Classes\Nero.AutoPlay2\shell\HandleCDBurningOnArrival_LaunchNeroStartSmart\command\(Default) = "C:\Program Files\Ahead\Nero StartSmart\NeroStartSmart.exe /AutoPlay /Drive:%L" ["Ahead Software AG"]


pdvdplaycdaudioonarrival\

"Provider" = "PowerDVD"

"InvokeProgID" = "AudioCD"

"InvokeVerb" = "PlayWithPowerDVD"

HKLM\SOFTWARE\Classes\AudioCD\shell\PlayWithPowerDVD\command\(Default) = ""C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PowerDVD.exe" "%l"" ["CyberLink Corp."]


pdvdplaydvdmovieonarrival\

"Provider" = "PowerDVD"

"InvokeProgID" = "DVD"

"InvokeVerb" = "PlayWithPowerDVD"

HKLM\SOFTWARE\Classes\DVD\shell\PlayWithPowerDVD\command\(Default) = ""C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PowerDVD.exe" "%l"" ["CyberLink Corp."]


pdvdplayvcdmovieonarrival\

"Provider" = "PowerDVD"

"InvokeProgID" = "VCD"

"InvokeVerb" = "PlayWithPowerDVD"

HKLM\SOFTWARE\Classes\VCD\shell\PlayWithPowerDVD\command\(Default) = ""C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PowerDVD.exe" "%l"" ["CyberLink Corp."]


ppcdburningonarrival\

"Provider" = "PowerProducer"

"InvokeProgID" = "Picture"

"InvokeVerb" = "OpenWithPowerProducer"

HKLM\SOFTWARE\Classes\Picture\shell\OpenWithPowerProducer\command\(Default) = ""C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerProducer\Producer.exe"" ["CyberLink"]


ppdcameraarrival\

"Provider" = "PowerProducer"

"InvokeProgID" = "Picture"

"InvokeVerb" = "OpenWithPowerProducer"

HKLM\SOFTWARE\Classes\Picture\shell\OpenWithPowerProducer\command\(Default) = ""C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerProducer\Producer.exe"" ["CyberLink"]


ppdvarrival\

"Provider" = "PowerProducer"

"ProgID" = "Shell.HWEventHandlerShellExecute"

"InitCmdLine" = ""C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerProducer\Producer.exe""

HKLM\SOFTWARE\Classes\Shell.HWEventHandlerShellExecute\CLSID\(Default) = "{FFB8655F-81B9-4fce-B89C-9A6BA76D13E7}"

 -> {HKLM...CLSID} = "ShellExecute HW Event Handler"

          \LocalServer32\(Default) = "rundll32.exe shell32.dll,SHCreateLocalServerRunDll {FFB8655F-81B9-4fce-B89C-9A6BA76D13E7}" [MS]


WinampMTPHandler\

"Provider" = "Winamp"

"ProgID" = "Shell.HWEventHandlerShellExecute"

"InitCmdLine" = "C:\Program Files\Winamp\winamp.exe"

HKLM\SOFTWARE\Classes\Shell.HWEventHandlerShellExecute\CLSID\(Default) = "{FFB8655F-81B9-4fce-B89C-9A6BA76D13E7}"

 -> {HKLM...CLSID} = "ShellExecute HW Event Handler"

          \LocalServer32\(Default) = "rundll32.exe shell32.dll,SHCreateLocalServerRunDll {FFB8655F-81B9-4fce-B89C-9A6BA76D13E7}" [MS]


WinampPlayMediaOnArrival\

"Provider" = "Winamp"

"InvokeProgID" = "Winamp.File"

"InvokeVerb" = "Play"

HKLM\SOFTWARE\Classes\Winamp.File\shell\Play\command\(Default) = ""C:\Program Files\Winamp\winamp.exe" "%1"" ["Nullsoft"]

HKLM\SOFTWARE\Classes\Winamp.File\shell\Play\DropTarget\CLSID = "{46986115-84D6-459c-8F95-52DD653E532E}"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \LocalServer32\(Default) = ""C:\Program Files\Winamp\winamp.exe"" ["Nullsoft"]Startup items in "Administrator" & "All Users" startup folders:

---------------------------------------------------------------


C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart

"WinGate Engine Monitor" -> shortcut to: "C:\Program Files\WinGate\wgengmon.exe" ["Qbik Software NZ Ltd"]

"WinGate VPN Monitor" -> shortcut to: "C:\PROGRA~1\WinGate\WGVPNMon.exe" ["Qbik Software NZ Ltd"]Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------


Namespace Service Providers


HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000004\LibraryPath = "C:\Program Files\Bonjour\mdnsNSP.dll" ["Apple Computer, Inc."]


Transport Service Providers


HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

wglsp.dll ["Qbik New Zealand Limited"], 01 - 04, 18

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 05 - 07, 10 - 17

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 08 - 09Toolbars, Explorer Bars, Extensions:

------------------------------------


Explorer Bars


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Explorer Bars\


HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503}\(Default) = "&Badanie"

Implemented Categories\{00021493-0000-0000-C000-000000000046}\ [vertical bar]

InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL" [MS]


Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263}\

"ButtonText" = "Badanie"


{FB5F1910-F110-11D2-BB9E-00C04F795683}\

"ButtonText" = "Messenger"

"MenuText" = "Windows Messenger"

"Exec" = "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [MS]Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):

------------------------------------------------------------------


##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762##, Bonjour Service, ""C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe"" ["Apple Computer, Inc."]

Ati HotKey Poller, Ati HotKey Poller, "C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe" ["ATI Technologies Inc."]

avast! Antivirus, avast! antivirus, ""C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe"" ["ALWIL Software"]

avast! iAVS4 Control Service, aswupdsv, ""C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe"" ["ALWIL Software"]

avast! Mail Scanner, avast! mail scanner, ""C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service" ["ALWIL Software"]

avast! Web Scanner, avast! web scanner, ""C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service" ["ALWIL Software"]

LightScribeService Direct Disc Labeling Service, lightscribeservice, ""C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe"" ["Hewlett-Packard Company"]

Qbik WinGate Engine, WinGateEngine, "C:\Program Files\WinGate\WinGate.exe" ["Qbik Software NZ Ltd"]

Windows User Mode Driver Framework, UMWdf, "C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe" [MS]---------- (launch time: 2009-08-03 13:24:45)

<>: Suspicious data at a malware launch point.


+ This report excludes default entries except where indicated.

+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

 launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

+ To search all directories of local fixed drives for DESKTOP.INI

 DLL launch points, use the -supp parameter or answer "No" at the

 first message box and "Yes" at the second message box.

---------- (total run time: 32 seconds, including 12 seconds for message boxes)

(Henio Mazurek) #2

Jest co nieco, wklej log z OTL i GMER

Logi wklej na wklej.org a tutaj tylko link do wklejki, nie wklejaj przez code.


(Januszstaraszek) #3

http://www.wklej.org/id/129864/ ->> OTL

http://www.wklej.org/id/129866/ ->> Ekstras z OTL

i zaraz dam z GMERa


(Henio Mazurek) #4

Z dużo tu nie ma. W HijackThis sfixuj ten wpis

Wejdź w rejestr i skasuj ten klucz

Doklej ten log z gmer.

Usuń bonjour, instrukcja

http://www.searchengines.pl/Jak-usunac- ... 03177.html


(Januszstaraszek) #5

No to jeszcze z GMERa . Tylko przerwałem jak zaczęło skanować dysk D: bo standardowo nie był zaznaczony, a nie wiedziałem że tyle trzeba czekac na skan.

http://www.wklej.org/id/129886/

-- Dodane 03.08.2009 (Pn) 15:04 --

P.S usunąłem to i tak dalej wyskakuje alert o Win32:Neredr [Drp] :confused:


(Henio Mazurek) #6

Napisz dokładnie w jakim pliku (nazwa + lokalizacja) jest to wykrywane.


(Januszstaraszek) #7

C:\RECYCLER\S-1-5-21-484763869-1972579041-725345543-500\Dc42.exe\install.exe --- tego folderu Recycler nawet nie mam na dysku C:\

C:\System Volume Information_restore{CFA2EFDA-D0EB-429B-9C4B-C3A3F2C321B9}\RP22\A0014950.exe\install.exe


(Henio Mazurek) #8

Masz ten folder, bo to kosz systemowy. Start => uruchom => cmd, wpisz

To drugie samo się skasuje jak wykonasz instrukcje niżej. W OTL klikasz CleanUp.

Wyłącz na chwilę przywracanie systemu - XP/Vista

Wykonaj pełny skan Malwarebytes Anti-Malware, jeśli coś znajdzie - usuń i wklej log.

Przeczyść dysk i rejestr CCleaner'em.

Podepnij pamięci przenośne i zastosuj FlashDisinfector


(JNJN) #9

Proszę zmienić temat na konkretny, opcja EDYTUJ i popraw.JNJN


(Januszstaraszek) #10

znalazł jedną infekcje;)

Malwarebytes' Anti-Malware 1.39

Wersja bazy definicji: 2550

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2


2009-08-03 18:42:40

mbam-log-2009-08-03 (18-42-40).txt


Typ skanowania: Pełne skanowanie (C:\|D:\|E:\|)

Przeskanowane obiekty: 178334

Upłynęło: 14 minute(s), 46 second(s)


Zainfekowane procesy w pamięci: 0

Zainfekowane moduły pamięci: 0

Zainfekowane klucze rejestru: 0

Zainfekowane wartości rejestru: 0

Zainfekowane pliki rejestru: 0

Zainfekowane foldery: 0

Zainfekowane pliki: 1


Zainfekowane procesy w pamięci:

(Nie wykryto groźnych plików)


Zainfekowane moduły pamięci:

(Nie wykryto groźnych plików)


Zainfekowane klucze rejestru:

(Nie wykryto groźnych plików)


Zainfekowane wartości rejestru:

(Nie wykryto groźnych plików)


Zainfekowane pliki rejestru:

(Nie wykryto groźnych plików)


Zainfekowane foldery:

(Nie wykryto groźnych plików)


Zainfekowane pliki:

C:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\wiaserva.log (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.

(Henio Mazurek) #11

Jeśli wszystko wykonałeś to już nic nie ma.