Baaardzo Was Prosze o sprawdzenie LOG'a


(Kbr) #1

Czuje ze mam bardzo zasmieconego kompa.. Oto log:

Logfile of HijackThis v1.98.2

Scan saved at 19:47:45, on 05-04-13

Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\ATI2EVXX.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOLSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\INTERNAT.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\PROGRAM FILES\ATI TECHNOLOGIES\ATI CONTROL PANEL\ATIPTAXX.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\PROGRAM FILES\AVPERSONAL\AVGCTRL.EXE

C:\WINDOWS\RUNDLL32.EXE

E:\AKTUALKA 7KWIECIEń 2005\GADU-GADU\GG.EXE

C:\PROGRAM FILES\HOTKEY\HOTKEY.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\RNAAPP.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\TAPISRV.EXE

C:\PROGRAM FILES\MAXTHON\MAXTHON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\PSTORES.EXE

D:\16122004\011204\SOFTWARE\25 STYCZEń 2005\INNE\HIJACKTHIS.EXE


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\TEMP\se.dll/sp.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.find-more.net/sp.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRAM FILES\FLASHGET\JCCATCH.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - E:\ACROBAT 6.0\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.DLL

O2 - BHO: IE Update Class - {5B4AB8E2-6DC5-477A-B637-BF3C1A2E5993} - C:\WINDOWS\isrvs\sysupd.dll (file missing)

O2 - BHO: (no name) - {8100BDE2-D270-4953-A2C6-1921AA374FBD} - C:\WINDOWS\SYSTEM\KOL.DLL (file missing)

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRAM FILES\FLASHGET\FGIEBAR.DLL

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] soundman.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "C:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe" /s

O4 - HKLM\..\Run: [AVGCtrl] C:\PROGRAM FILES\AVPERSONAL\AVGCTRL.EXE /min

O4 - HKLM\..\Run: [Startup] WinlogonStartup

O4 - HKLM\..\Run: [sre] rundll32.exe sre.dll,Register

O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [ATIPOLL] ati2evxx.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [ATISmart] C:\WINDOWS\SYSTEM\ati2s9ag.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [Srv32 spool service] C:\WINDOWS\System\spoolsrv32.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "E:\AKTUALKA 7KWIECIEń 2005\GADU-GADU\GG.EXE" /tray

O4 - Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Startup: HotKey Driver.lnk = C:\Program Files\HotKey\HotKey.exe

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\PROGRAM FILES\FLASHGET\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\PROGRAM FILES\FLASHGET\jc_all.htm

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRAM FILES\FLASHGET\FLASHGET.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRAM FILES\FLASHGET\FLASHGET.EXE

O16 - DPF: {15AD4789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - ms-its:mhtml:file://c:\nosuxxx.mht!http://www.kazaalite.pl/stats/xaw.chm::/bridge-c18.cab

O16 - DPF: {BFA1F11D-3121-AFE1-4112-983219421AEF} (GameDesire 1Player Word Games) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/wordssingle_2_0_0_34.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C2} (GameDesire Pool 9) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard9_2_0_0_22.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C5} (GameDesire Snooker) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/snooker_2_0_0_21.cab

O16 - DPF: {AD7013FF-1D9A-4F36-94A6-3CD408A663F9} (GameDesire BreakOut) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/breakout_2_0_0_17.cab

O16 - DPF: ING Bank Online - https://ssl.bsk.com.pl/bskonl/component/INGOnl.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C1} (GameDesire Pool 8) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard8_2_0_0_21.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\VxD\MSTCP: NameServer = 10.3.0.1

O18 - Filter: text/html - {77FF9363-EF53-4813-8239-208DA1A657D5} - C:\WINDOWS\SYSTEM\KOL.DLL

O18 - Filter: text/plain - {77FF9363-EF53-4813-8239-208DA1A657D5} - C:\WINDOWS\SYSTEM\KOL.DLL

(Musg) #2

usun za pomoca fix:

sciagnij jeszcze ten program:

i nim przeskanuj dla pewnosci

dalej usuwasz:

fix!

nastepnie:

wywal kaze piracką :smiley: :smiley:

po usunieciu podaj raz jeszcze log

I pamietaj wywal kazze---generuje mase wirusow :stuck_out_tongue:


(boczi) #3

Najpierw skan programami ANTY. http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=23036

I skan CWShredderem (szczególnie).

Usuwasz proces:

Jeśli nie usuniesz normalnie, robisz to KillBox'em.

To wszystko do kasacji w trybie awaryjnym - CWS about:blank, niebezpieczne DLL, etc. F8 w czasie włączania komputera i informacji o biosie, karcie graficznej.

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\TEMP\se.dll/sp.html

  	R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank 	

  	R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.find-more.net/sp.htm

 	R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank

  	R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank

O2 - BHO: IE Update Class - {5B4AB8E2-6DC5-477A-B637-BF3C1A2E5993} - C:\WINDOWS\isrvs\sysupd.dll (file missing)

  	O2 - BHO: (no name) - {8100BDE2-D270-4953-A2C6-1921AA374FBD} - C:\WINDOWS\SYSTEM\KOL.DLL (file missing)

  	O4 - HKLM\..\Run: [Startup] WinlogonStartup

  	O4 - HKLM\..\Run: [sre] rundll32.exe sre.dll,Register

  	O4 - HKLM\..\RunServices: [Srv32 spool service] C:\WINDOWS\System\spoolsrv32.exe

  	O16 - DPF: {15AD4789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - ms-its:mhtml:file://c:\nosuxxx.mht!http://www.kazaalite.pl/stats/xaw.chm::/bridg e-c18.cab

  	O18 - Filter: text/html - {77FF9363-EF53-4813-8239-208DA1A657D5} - C:\WINDOWS\SYSTEM\KOL.DLL

  	O18 - Filter: text/plain - {77FF9363-EF53-4813-8239-208DA1A657D5} - C:\WINDOWS\SYSTEM\KOL.DLL

I na nowo log.


(Adarek) #4

Po pierwsze: to log ze starej wersji HT. Jest już 1.99.1

Po drugie :

Wyłącz przywracanie systemu

Start kompa do awaryjnego

Z dysku usuwasz :

C:\WINDOWS\SYSTEM\ SPOOLSRV32.EXE

Za pomocą HT usuń :

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\TEMP\se.dll/sp.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.find-more.net/sp.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank 

O2 - BHO: IE Update Class - {5B4AB8E2-6DC5-477A-B637-BF3C1A2E5993} - C:\WINDOWS\isrvs\sysupd.dll (file missing)

O2 - BHO: (no name) - {8100BDE2-D270-4953-A2C6-1921AA374FBD} - C:\WINDOWS\SYSTEM\KOL.DLL (file missing)

O16 - DPF: {15AD4789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - ms-its:mhtml:file://c:\nosuxxx.mht!http://www.kazaalite.pl/stats/xaw.chm::/bridg e-c18.cab 

O4 - HKLM\..\Run: [Startup] WinlogonStartup

O4 - HKLM\..\Run: [sre] rundll32.exe sre.dll,Register

 O4 - HKLM\..\RunServices: [Srv32 spool service] C:\WINDOWS\System\spoolsrv32.exe

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C2} (GameDesire Pool 9) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard9_2_0_0_22.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C5} (GameDesire Snooker) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/snooker_2_0_0_21.cab

O16 - DPF: {AD7013FF-1D9A-4F36-94A6-3CD408A663F9} (GameDesire BreakOut) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/breakout_2_0_0_17.cab

O16 - DPF: ING Bank Online - https://ssl.bsk.com.pl/bskonl/component/INGOnl.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C1} (GameDesire Pool 8) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard8_2_0_0_21.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\VxD\MSTCP: NameServer = 10.3.0.1

O18 - Filter: text/html - {77FF9363-EF53-4813-8239-208DA1A657D5} - C:\WINDOWS\SYSTEM\KOL.DLL

O18 - Filter: text/plain - {77FF9363-EF53-4813-8239-208DA1A657D5} - C:\WINDOWS\SYSTEM\KOL.DLL

Po trzecie :

Restart

Nowy log z nowszej wersji :

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=17593

I po sprawdzeniu systemu programem Pest Patrol:

http://download.zonelabs.com/bin/free/p ... olHome.exe


(Kbr) #5

Teraz to wygląda tak...

Logfile of HijackThis v1.98.2

Scan saved at 20:20:24, on 05-04-13

Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\ATI2EVXX.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\INTERNAT.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\PROGRAM FILES\ATI TECHNOLOGIES\ATI CONTROL PANEL\ATIPTAXX.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\PROGRAM FILES\AVPERSONAL\AVGCTRL.EXE

E:\AKTUALKA 7KWIECIEń 2005\GADU-GADU\GG.EXE

C:\PROGRAM FILES\HOTKEY\HOTKEY.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\RNAAPP.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\TAPISRV.EXE

C:\PROGRAM FILES\MOZILLA FIREFOX\FIREFOX.EXE

D:\16122004\011204\SOFTWARE\25 STYCZEń 2005\INNE\HIJACKTHIS.EXE


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRAM FILES\FLASHGET\JCCATCH.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - E:\ACROBAT 6.0\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.DLL

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRAM FILES\FLASHGET\FGIEBAR.DLL

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] soundman.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "C:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe" /s

O4 - HKLM\..\Run: [AVGCtrl] C:\PROGRAM FILES\AVPERSONAL\AVGCTRL.EXE /min

O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [ATIPOLL] ati2evxx.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [ATISmart] C:\WINDOWS\SYSTEM\ati2s9ag.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "E:\AKTUALKA 7KWIECIEń 2005\GADU-GADU\GG.EXE" /tray

O4 - Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Startup: HotKey Driver.lnk = C:\Program Files\HotKey\HotKey.exe

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\PROGRAM FILES\FLASHGET\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\PROGRAM FILES\FLASHGET\jc_all.htm

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRAM FILES\FLASHGET\FLASHGET.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRAM FILES\FLASHGET\FLASHGET.EXE

O16 - DPF: {BFA1F11D-3121-AFE1-4112-983219421AEF} (GameDesire 1Player Word Games) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/wordssingle_2_0_0_34.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C2} (GameDesire Pool 9) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard9_2_0_0_22.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C5} (GameDesire Snooker) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/snooker_2_0_0_21.cab

O16 - DPF: {AD7013FF-1D9A-4F36-94A6-3CD408A663F9} (GameDesire BreakOut) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/breakout_2_0_0_17.cab

O16 - DPF: ING Bank Online - https://ssl.bsk.com.pl/bskonl/component/INGOnl.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C1} (GameDesire Pool 8) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard8_2_0_0_21.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\VxD\MSTCP: NameServer = 10.3.0.1

Phylby- żeby nie było, zająłem się tym wszystkim zanim udzeliłeś odpowiedzi :slight_smile:


(boczi) #6

W 98 go nie ma :wink:

IMHO log już OK.

A co sądzisz o tym wpisie, Phylby?

O17 - HKLM\System\CCS\Services\VxD\MSTCP: NameServer = 10.3.0.1

Ew. możesz dać jeszcze log z najnowszej wersji hijacka.


(Musg) #7

oko :slight_smile:

zainstaluj jeszcze firewalla:

http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=1&t=55


(Kbr) #8
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:29:20, on 05-04-13

Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\ATI2EVXX.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\INTERNAT.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\PROGRAM FILES\ATI TECHNOLOGIES\ATI CONTROL PANEL\ATIPTAXX.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\PROGRAM FILES\AVPERSONAL\AVGCTRL.EXE

E:\AKTUALKA 7KWIECIEń 2005\GADU-GADU\GG.EXE

C:\PROGRAM FILES\HOTKEY\HOTKEY.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE

C:\PROGRAM FILES\MOZILLA FIREFOX\FIREFOX.EXE

C:\PROGRAM FILES\WINAMP\WINAMP.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\RNAAPP.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\TAPISRV.EXE

C:\WINDOWS\PULPIT\HIJACKTHIS.EXE


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRAM FILES\FLASHGET\JCCATCH.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - E:\ACROBAT 6.0\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.DLL

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRAM FILES\FLASHGET\FGIEBAR.DLL

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] soundman.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "C:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe" /s

O4 - HKLM\..\Run: [AVGCtrl] C:\PROGRAM FILES\AVPERSONAL\AVGCTRL.EXE /min

O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [ATIPOLL] ati2evxx.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [ATISmart] C:\WINDOWS\SYSTEM\ati2s9ag.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "E:\AKTUALKA 7KWIECIEń 2005\GADU-GADU\GG.EXE" /tray

O4 - Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Startup: HotKey Driver.lnk = C:\Program Files\HotKey\HotKey.exe

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\PROGRAM FILES\FLASHGET\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\PROGRAM FILES\FLASHGET\jc_all.htm

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRAM FILES\FLASHGET\FLASHGET.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRAM FILES\FLASHGET\FLASHGET.EXE

O16 - DPF: {BFA1F11D-3121-AFE1-4112-983219421AEF} (GameDesire 1Player Word Games) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/wordssingle_2_0_0_34.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C2} (GameDesire Pool 9) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard9_2_0_0_22.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C5} (GameDesire Snooker) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/snooker_2_0_0_21.cab

O16 - DPF: {AD7013FF-1D9A-4F36-94A6-3CD408A663F9} (GameDesire BreakOut) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/breakout_2_0_0_17.cab

O16 - DPF: ING Bank Online - https://ssl.bsk.com.pl/bskonl/component/INGOnl.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C1} (GameDesire Pool 8) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard8_2_0_0_21.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\VxD\MSTCP: NameServer = 10.3.0.1

to log z nowszej wersjii


(Musg) #9

j/w :slight_smile:

oko :smiley:


(boczi) #10

OK, jest dobrze.


(Adarek) #11
O17 - HKLM\System\CCS\Services\VxD\MSTCP: NameServer = 10.3.0.1

Ten do usunięcia !!

Wejdz jeszcze w C:\WINDOWS\ Downloaded Program Files i skasuj lewizne.

Podaj co tam masz jak niewiesz co usuwać .


(Kbr) #12

w Downloaded Program Files jest wszystko OK, tzn. nie mam tam czegos dziwnego. Dzięki wszystkim za pomoc !!


(Gutek) #13

zostaje :stuck_out_tongue: