Bardziej precyzyjny ping


(pawelek5) #1

Witam,

Czy jest podobne narzędzie do polecenia ping w cmd, ale ukazujące jeszcze dokładniej czas dotarcia pakietu, w częściach milisekundy? Po prostu bardziej precyzyjny ping.


(Tommy78) #2

Narzędzie psping z pakietu Sysitnernals ma rozdzielczość do jednej milisekundy.

http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/jj729731.aspx


(Gryf00n) #3

Polecam w Windows systemowy