Bardzo charaktrystyczne rwania w pracy komputera


(Enzofero) #1

Witam, tu sajmonn.

Mój problem choc podobny do wielu tu przedstawionych , spedza mi sen z powiem i bardzo utrudnia pracę na komputerze. Mianowicie od mniej wiecęj 7 dni mój komp znacznie stracił na mocy, zmiana była na tyle znacząca że autentycznie ją widać. Istotnie dokucza gdy podczas słuchania muzyki uruchamiając program w głośnikach słyche bardzo ciekawe rwanie , trzaski, nawet ruch myszki zaczyna przycinać. Chce jednocześnie jasno wskazać że jest to objaw który sie u mnie ledwie pojawił. Mam komfigurację która tego typu problemów wcześniej nie wykazywała mianowicie athlon XP 1,6 1GB ramu na winXP . Najbardziej ciekawi mnie jednak fakt że objawi nie ograniczają się li tylko do pracy w środowisku windows, znacznemu wydłużeniu uległ równiez czas uruchamiania systemu. Pracowałem i pracuję nadal na tasmie 80-pinowej . Myśląc jednak o tak częstych załamanach pojedynczych pinów wymieniłem na taśme 40 pinową, i tu jednak bez poprawy. Dysk to 120 GB SEGATe baracuda na DMA jak już wskazałem. Chce jednak bardzo jasno przekazać że nie mam do czynienia z zawieszaniem sie komputera , brak tu tez tak charakterystycznego odgłosy tarcia szpili o matryce dysku. Chodzi o zwyczajny spadek wydajności, wydłużający wszelkie procesy i prace

Pomyślałem więc o tym forum. Choć zdaje sobie doskonale sprawę z mnogosci różnych elementów licze na wasza pomoc .

Oto LOG

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:07:28, on 2007-05-23

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16441)


Running processes:

E:\WIN\System32\smss.exe

E:\WIN\system32\winlogon.exe

E:\WIN\system32\services.exe

E:\WIN\system32\lsass.exe

E:\WIN\system32\Ati2evxx.exe

E:\WIN\system32\svchost.exe

E:\WIN\System32\svchost.exe

E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

E:\WIN\system32\spoolsv.exe

E:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

E:\WIN\System32\svchost.exe

E:\WIN\system32\Ati2evxx.exe

E:\WIN\Explorer.EXE

E:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

E:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe

E:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE

E:\Program Files\PeerGuardian2\pg2.exe

E:\WIN\system32\ctfmon.exe

E:\Documents and Settings\NASZE\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://student.lexpolonica.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - E:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Flashget Catch Url Class - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - E:\Program Files\FlashGet\jccatch.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - E:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Kwyshell MidpX BHO - {EBE9E2B5-B526-48BC-AD46-687263EDCB0E} - E:\Program Files\Kwyshell\MidpX\JadInvoker\MidpInvoker.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - E:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll

O3 - Toolbar: Kwyshell MidpX - {EBE9E2B5-B526-48BC-AD46-687263EDCB0E} - E:\Program Files\Kwyshell\MidpX\JadInvoker\MidpInvoker.dll

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] E:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "E:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] E:\WIN\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] E:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE -onlytray

O4 - HKLM\..\Run: [Onet.pl AutoUpdate] "E:\Program Files\Common Files\Onet.pl\NewAutoUpdate.exe" /updateexe

O4 - HKCU\..\Run: [PeerGuardian] E:\Program Files\PeerGuardian2\pg2.exe

O4 - HKCU\..\Run: [P2kAutostart] E:\Documents and Settings\NASZE\Pulpit\P2kCommander-V3.2.9\P2kAutostart.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] E:\WIN\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] "E:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe" 

O4 - Startup: Skrót do Kalendarz.exe.lnk = E:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

O8 - Extra context menu item: &Download All with FlashGet - E:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: &Download with FlashGet - E:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://E:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Link to &MidpX - E:\Program Files\Kwyshell\MidpX\JadInvoker\Extent\jad_wrap.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - E:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - E:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - E:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - E:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - E:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - E:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - E:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*

O16 - DPF: {E5EE81D5-C49F-45E5-B42F-0B7AEEDD047C} (Druk Control) - http://lpstudent.lexpolonica.pl/lexpolonica/printTempl/export.cab

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - E:\WIN\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - E:\WIN\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - E:\WIN\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - E:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

(Gutek) #2

Optymalizacja XP: http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=76580