Bardzo długie włączanie się programów przy autostarcie

Przy autostarcie programy uruchamiają się prawie 5 min. Mój log: Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 11:09:50, on 2010-02-21

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

E:\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe

E:\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

E:\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe

E:\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe

E:\Java\bin\jqs.exe

C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

C:\Program Files\Common Files\Logishrd\KHAL2\KHALMNPR.EXE

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

E:\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: btorbit.com - {000123B4-9B42-4900-B3F7-F4B073EFC214} - E:\Orbitdownloader\orbitcth.dll

O2 - BHO: IE2EMBHO Class - {0A0DDBD3-6641-40B9-873F-BBDD26D6C14E} - D:\Programy\easyMule\modules\IE2EM.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - E:\Java\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - E:\Java\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: Grab Pro - {C55BBCD6-41AD-48AD-9953-3609C48EACC7} - E:\Orbitdownloader\GrabPro.dll

O4 - HKLM…\Run: [Logitech Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE

O4 - HKLM…\Run: [avgnt] “E:\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe” /min

O4 - HKLM…\Run: [startCCC] “C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe” MSRun

O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-20…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA SIECIOWA’)

O4 - HKUS\S-1-5-18…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘SYSTEM’)

O4 - HKUS.DEFAULT…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘Default user’)

O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = E:\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

O8 - Extra context menu item: &Download by Orbit - res://E:\Orbitdownloader\orbitmxt.dll/201

O8 - Extra context menu item: &Grab video by Orbit - res://E:\Orbitdownloader\orbitmxt.dll/204

O8 - Extra context menu item: Do&wnload selected by Orbit - res://E:\Orbitdownloader\orbitmxt.dll/203

O8 - Extra context menu item: Down&load all by Orbit - res://E:\Orbitdownloader\orbitmxt.dll/202

O8 - Extra context menu item: Download by easyMule - D:\Programy\easyMule\IE2EM.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://E:\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - E:\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - E:\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - E:\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - AppInit_DLLs:

O23 - Service: Avira AntiVir Scheduler (AntiVirSchedulerService) - Avira GmbH - E:\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe

O23 - Service: Avira AntiVir Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - E:\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - E:\Java\bin\jqs.exe

O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Logitech\Bluetooth\LBTServ.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - E:\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe

O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - E:\Spyware Doctor\pctsSvc.exe

End of file - 5009 bytes

na przyszłość wrzócaj logi na WKLEJ.ORG Zrobiłem to za ciebie --> TUTAJ JEST TWÓJ LOG

Pozdrawiam

Ok ale czy jest w tym logu coś niepotrzebnego?

Wejdz w Uruchom -> Windows + R

Wpisz -> “msconfig”

Wejdz w zakładkę -> Uruchamianie/ Startup

Powyłanczaj większość programów, pozostaw jedynie Antywirus oraz System Operacyjny

Ja już wcześniej powyłączałem programy z autostartu tylko chcę wiedzieć czy w logu jest coś niepotrzebnego

obydwie zeczy możesz przecież uruchomić jak będziesz ich potrzebował. No chyba że korzystasz z bluetooth naprawdę regularnie i wygląda na to że to jest połączone z jakimś zestawem myszkowym/klawiaturowym

A te bluetooth to nie jest od klawiatury i myszy bo ja mam zestaw bezprzewodowy. Nic się nie stanie jak usunę to rzecz od Logitecha?

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - E:\Java\bin\jqs.exe tego pliku nie da się skasować programem HijackThis nie wiem dalczego

A czemu je chcesz uwuać poprostu wyłącz go w MSConfig

Ok już powyłączałem ale czy mogę też wyłączyć Pml Driver HPZ12, Office Source Engine, Microsoft Office Diagnostics Service, PC Tools Auxiliary Service, PC Tools Security Service i Windows CardSpace?

Z tego co wiem, to O23 oznaczone są usługi, a nie programy w autostarcie.