Bardzo muli kompa!


(qbans-88) #1

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:36:22, on 05-11-03

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\PROGRAM FILES\AVPERSONAL\AVGUARD.EXE

C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

C:\Executive Software\Diskeeper\DkService.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\smax4.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\PROGRA~1\Logitech\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

C:\DAP\DAP.EXE

C:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe

C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\DOCUME~1\KURA\USTAWI~1\Temp\Rar$EX10.094\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\System32\userinit.exe

O2 - BHO: DAPHelper Class - {0000CC75-ACF3-4cac-A0A9-DD3868E06852} - C:\DAP\dapbho.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Shareaza Web Download Hook - {0EEDB912-C5FA-486F-8334-57288578C627} - C:\Program Files\Shareaza\Plugins\RazaWebHook.dll (file missing)

O2 - BHO: bho2gr Class - {31FF080D-12A3-439A-A2EF-4BA95A3148E8} - C:\Program Files\GetRight\xx2gr.dll

O2 - BHO: (no name) - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - (no file)

O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - (no file)

O4 - HKLM..\Run: [soundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe

O4 - HKLM..\Run: [soundMAX] "C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\smax4.exe" /tray

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [EM_EXEC] C:\PROGRA~1\Logitech\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE

O4 - HKLM..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [inCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [DownloadAccelerator] "C:\DAP\DAP.EXE" /STARTUP

O4 - HKLM..\Run: [AVGCtrl] C:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE /min

O4 - HKLM..\Run: [DiskeeperSystray] "C:\Executive Software\Diskeeper\DkIcon.exe"

O4 - HKLM..\Run: [spySweeper] "C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe" /startintray

O4 - HKLM..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [Free Download Manager] C:\Program Files\Free Download Manager\fdm.exe -autorun

O4 - HKCU..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: InterVideo WinCinema Manager.lnk = C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - C:\DAP\dapextie.htm

O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - C:\DAP\dapextie2.htm

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Download with &Shareaza - res://C:\Program Files\Shareaza\Plugins\RazaWebHook.dll/3000

O8 - Extra context menu item: Download with GetRight - C:\Program Files\GetRight\GRdownload.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Open with GetRight Browser - C:\Program Files\GetRight\GRbrowse.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/Shar ... vSniff.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupda ... 0139367343

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/Shar ... /cabsa.cab

O16 - DPF: {65D72393-E210-4A2A-B8E0-10AC45986770} (GWebInstallControl Object) - http://megapanel.gem.pl/WebInstaller.dll

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftup ... 5665894078

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan ... asinst.cab

O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WRLogonNTF.dll

O23 - Service: AntiVir Service (AntiVirService) - H+BEDV Datentechnik GmbH - C:\PROGRAM FILES\AVPERSONAL\AVGUARD.EXE

O23 - Service: AntiVir Update (AVWUpSrv) - H+BEDV Datentechnik GmbH, Germany - C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

O23 - Service: Diskeeper - Executive Software International, Inc. - C:\Executive Software\Diskeeper\DkService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: InCD File System Service (InCDsrv) - Unknown owner - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Kerio Technologies - C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (svcWRSSSDK) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe

z góry dziekuje! !!


(system) #2

Nie ten dział informacje na temat wklejania loga masz Tu

Wyłącz przywracanie systemu i włącz kompa w trybie awaryjnym bez sieci.

Podane wpsiy usuwasz poleceniem fix checked a te na czerwono usuń ręcznie z dysku

Wpisz w uruchom msconfig i odhacz wpisy i zrób restart kompa

Jeśli nie używasz Messenger-a podany wpis wklej w uruchom i ok

Za dużo masz programów a autostarcie powyłanczaj tego troche bo każdy program pracujący w tle zabiera ci pamięć niekiedy jest lepiej dla wydajności kompa jak program który żadziej używasz włączyć go ręcznie jak ma startować z systemem

Uzywasz dwóch programów wspomagających ściaganie plików. Uważam ze powinienes zdecydować się na jednego a masz FlashGet i GetRight.

Dodatkowo ciachnij ten wpis poleceniem fix checked


(qbans-88) #3

DZIEKI :smiley: :smiley: :smiley: :smiley: :smiley: :smiley:


(Gutek) #4

wiewia nie wypowiadaj sie chcesz DAP-a usunąć :smiley:

gdy odinstalowałeś FlashGet wtedy usuwasz wpisy

od nortona wpisy - pozostałość do wywalenia

Ok kontrolka :smiley:

co do zbędników w autostarcie:

Pierwsze 4 wpisy: Start >>> Uruchom >>> msconfig >>> w zakładce Uruchamianie wyłącz te wpisy.

5 wpis:

Kolejny 6 i 7 wpis: w autostarcie programu zobacz aby nie startowal z kompem

8 i 9 wpis: Odnstaluj idiotyczne iTunes i QuickTime'a, chudszy ale z wszystkimi potrzebnymi kodekami quicka: Quick Alternative

Jak usunąć quicktime: Quick Alternative.

10 wpis: XP-Antispy odinstaluj messengera, zaznacz opcję w ustawieniach.

11 wpis: Panel sterowania >>> Ustawienia regionalne >>> Języki >>> Detale >>> Zaawansowane >>> odznaczyć usługi tekstowe, zrób tak jeżeli nie używasz innych języków przy pisaniu.

12 wpis: Start >>> Programy >>> Autostart >>> kasacja z prawokliku.

Oczywiście - pomijam komunikatory :stuck_out_tongue: