Bardzo powolny komputer, często się zawiesza - log HiJack


(Jerzy Pogorzelski) #1

Objawy: komuter bardzo powoli się uruchamia, bardzo powolo działa, często się zawiesza.

System skanowany AdAware, Avast. Defragmentacja dysku i Odkurzacz oraz CCleaner nie dały żadnego odczuwalnego efektu.

Może log HiJacka pomoże? :wink: Bardzo proszę o sprawdzenie:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:23:25, on 2006-04-05

Platform: Windows ME (Win9x 4.90.3000)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOL32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SSDPSRV.EXE

C:\PROGRAM FILES\ALWIL SOFTWARE\AVAST4\ASHSERV.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\KB891711\KB891711.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MDM.EXE

C:\PROGRAM FILES\SYGATE\SPF\SMC.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\RESTORE\STMGR.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WINDOWS\SYSTEM\WBEM\WINMGMT.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\RPCSS.EXE

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\TASKMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\WINDOWS\TPPALDR.EXE

C:\PROGRAM FILES\COMPAQ\EASY ACCESS BUTTON SUPPORT\STARTEAK.EXE

C:\PROGRAM FILES\ALWIL SOFTWARE\AVAST4\ASHWEBSV.EXE

C:\PROGRAM FILES\ALWIL SOFTWARE\AVAST4\ASHMAISV.EXE

C:\PROGRAM FILES\WINTOOLS\RAM SAVER PRO\RAMSAVERPRO.EXE

C:\PROGRAM FILES\COMPAQ\EASY ACCESS BUTTON SUPPORT\CPQEADM.EXE

C:\COMPAQ\EAKDRV\EAUSBKBD.EXE

C:\PROGRAM FILES\CCLEANER\CCLEANER.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE

C:\WINCMD\WINCMD32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\RNAAPP.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\TAPISRV.EXE

C:\PROGRAM FILES\COMPAQ\EASY ACCESS BUTTON SUPPORT\BTTNSERV.EXE

C:\DOWNLOADS\HIJACK\HIJACKTHIS.EXE


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 192.168.0.1:3128

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [TPP Auto Loader] C:\WINDOWS\TPPALDR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [CPQEASYACC] C:\Program Files\Compaq\Easy Access Button Support\StartEAK.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast! Web Scanner] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\AVAST4\ASHWEBSV.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [ashMaiSv] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\AVAST4\ashmaisv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SmcService] C:\PROGRA~1\SYGATE\SPF\SMC.EXE -startgui

O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [SSDPSRV] C:\WINDOWS\SYSTEM\ssdpsrv.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [*StateMgr] C:\WINDOWS\System\Restore\StateMgr.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [avast!] C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [StillImageMonitor] C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE

O4 - HKLM\..\RunServices: [KB891711] C:\WINDOWS\SYSTEM\KB891711\KB891711.EXE

O4 - HKLM\..\RunServices: [Machine Debug Manager] C:\WINDOWS\SYSTEM\MDM.EXE

O4 - HKLM\..\RunServices: [SmcService] C:\PROGRAM FILES\SYGATE\SPF\SMC.EXE

O4 - HKCU\..\Run: [RAMSaverPro] C:\PROGRAM FILES\WINTOOLS\RAM SAVER PRO\ramsaverpro.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ccleaner] "C:\PROGRAM FILES\CCLEANER\CCLEANER.exe" /AUTO

O8 - Extra context menu item: &Search - http://bar.mywebsearch.com/menusearch.html?p=ZN

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\npjpi150.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\npjpi150.dll

O16 - DPF: {11311111-1111-1111-1111-111111111157} - file://C:\Recycled\Q330995.exe

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\VxD\MSTCP: NameServer = 192.168.0.1,194.204.152.34,217.98.63.164

(Frioniel Pl) #2

Usuń następujące wpisy z HijackThis:

R3 - URLSearchHook: (no name) - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - (no file)


O8 - Extra context menu item: &Search - http://bar.mywebsearch.com/menusearch.html?p=ZN


O16 - DPF: {11311111-1111-1111-1111-111111111157} - file://C:\Recycled\Q330995.exe

(system) #3

i opróżnij kosz :slight_smile: bo coś się do niego, zdaje się, odnosi


(Bbieniol) #4

Proponuję przejrzeć: Optymalizacja XP


(Jerzy Pogorzelski) #5

Dzięki! Pomogło trochę, jednak wciąż coś spowalnia komputer.

Dziękuję za uwagę ale nie przechowuję w koszu nic (tzn. od razu opróżniam kosz) - czasami tego żałuję ale tak już przywykłem... :wink:

Również dziękuję za informację; problem w tym, że mam komputer z WinME i nie jestem pewnien, czy zawarte tam porady przydadzą się mi. A eksperymentować się boję, ponieważ za mocny w grzebaniu w komputerze nie jestem.


(Bbieniol) #6

Bardzo przepraszam --> mój błąd :oops:


(Jerzy Pogorzelski) #7

Ech, nie ma za co przepraszać, nikt nie jest nieomylny! :slight_smile: