Bardzo prossze o sparwdzenie logow bo zlapalem wirusa


(Wsz231) #1

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 07:31:28, on 27/06/2007

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16473)


(sdar) #2

Proszę zastosować się do zaleceń zawartych w TYM temacie. W przeciwnym wypadku temat zostanie usunięty.


(Slake1) #3

Użyj RogueRemover.

Po pracy nowy log + log z Silent Runners i ComboFix.