Bardzo proszę o pomoc - LOG HIJACK THIS


(Fan3) #1

Proszę o pomoc w wyczyszczeniu kompika ze śmiecia wszelakiej maści, które w nim siedzi. Widzę, że problem tkwi w paytime.exe, byćmoże w uwfx5.exe - ale nie jestem wszechwiedzący i nie chcę kombinować. Z góry dziękuje za każdą pomoc. Pozdrawiam Wszystkich :slight_smile:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:26:53, on 2006-01-01

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\System32\drivers\CDAC11BA.EXE

C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\CDANTSRV.EXE

C:\WINDOWS\System32\cisvc.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Winamp\Winampa.exe

C:\Program Files\Teleport Pro\prosched.exe

C:\PROGRA~1\MAGICW~1\MW1HEL~1.EXE

C:\PROGRA~1\MIDNIG~1\ML1HEL~1.EXE

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\WINDOWS\system32\RaConfig.exe

C:\WINDOWS\System32\locator.exe

D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\TEMP\a.exe

C:\WINDOWS\System32\cidaemon.exe

C:\WINDOWS\System32\paytime.exe

C:\WINDOWS\tool3.exe

C:\WINDOWS\System32\sywsvcs.exe

C:\DOCUME~1\ŁUKASZ\USTAWI~1\Temp\NI.UWFX5_0001_N57M2112\setup.exe

C:\Program Files\WinFixer 2005\UWFX5.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\Łukasz\Ustawienia lokalne\Temp\Katalog tymczasowy 2 dla hijackthis.zip\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://red.clientapps.yahoo.com/customize/ycomp/defaults/sb/*http://www.yahoo.com/search/ie.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://red.clientapps.yahoo.com/customize/ycomp/defaults/sp/*http://www.yahoo.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = c:\secure32.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = c:\secure32.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://red.clientapps.yahoo.com/customize/ycomp/defaults/su/*http://www.yahoo.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łšcza

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Folders\ibm00005.exe"

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - d:\program files\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx (file missing)

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O3 - Toolbar: DashBar Toolbar - {CC90CDA0-74A0-45b4-80EF-D89CA8C249B8} - C:\Program Files\DashBar\DashBar30.dll (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\Winampa.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Automation] mslaugh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [Teleport Pro Scheduler] C:\Program Files\Teleport Pro\prosched.exe /a

O4 - HKLM\..\Run: [CMESys] "C:\Program Files\Common Files\CMEII\CMESys.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [MW1HelperStartUp] C:\PROGRA~1\MAGICW~1\MW1HEL~1.EXE /partner MW1

O4 - HKLM\..\Run: [ML1HelperStartUp] C:\PROGRA~1\MIDNIG~1\ML1HEL~1.EXE /partner ML1

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PayTime] C:\WINDOWS\System32\paytime.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Shell] "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Folders\ibm00005.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [PayTime] C:\WINDOWS\System32\paytime.exe

O4 - HKCU\..\Run: [aupd] C:\WINDOWS\System32\sywsvcs.exe

O4 - HKCU\..\Run: [WinFixer 2005] C:\Program Files\WinFixer 2005\uwfx5.exe /scan

O4 - Startup: PowerReg Scheduler.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Global Startup: BlueSoleil.lnk = ?

O4 - Global Startup: RaConfig.lnk = C:\WINDOWS\system32\RaConfig.exe

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O12 - Plugin for .mov: C:\PROGRA~1\INTERN~1\PLUGINS\npqtplugin.dll

O12 - Plugin for .mts: C:\Program Files\MetaCreations\MetaStream\npmetastream.dll

O12 - Plugin for .spop: C:\PROGRA~1\INTERN~1\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {30528230-99F7-4BB4-88D8-FA1D4F56A2AB} (YInstStarter Class) - http://us.dl1.yimg.com/download.yahoo.com/dl/installs/yinst20040510.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{9207EC00-4D97-4380-9A41-341BB21C747B}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O20 - Winlogon Notify: avpe32 - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avpe32.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: C-DillaCdaC11BA - Macrovision - C:\WINDOWS\System32\drivers\CDAC11BA.EXE

O23 - Service: C-DillaSrv - C-Dilla Ltd - C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\CDANTSRV.EXE

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

(Adarek) #2

Wyłącz pzrywracanie systemu

start kompa DO TRYBU AWARYJNEGO.

Za pomocą HT usuń:

Znajdujesz ręcznie .(Wyłącz ukrywanie plików} i usuwasz :

DashBar , CMEII , CMESys.exe , mslaugh.exe , PayTime , paytime.exe , sywsvcs.exe , a.exe, tool3.exe

Usuwasz pliki oraz ich całe foldery !!

Restart kompa i scan sanerami on -line .Iloma się da !!

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=23036

Usuwasz co znajdą .I dajesz do sprawdzenia nowy log.

:slight_smile:


(Proph3t) #3

jeśli by nie chciały się usunąć to skorzystaj z killboxa


(Gutek) #4

:o

to nie znaczy że nie ma Readera, czy DashBar - jak odinstalowałęs to usuwasz

W trybie awaryjnym oprżnij TEMP

Ale jeszcze do wywalenia:


(Fan3) #5

Dzięki - myślę, że wszystko już będzie OK. Logu nie mam - nie był to mój komp. Jeszce raz dziękuję !