Bardzo proszę o rade (koń trojański)


(Marcin K2002) #1

Szanowni Państwo bardzo proszę o radę ponieważ słabo się orientuję, a jednak zmuszony jestem do używania komputera i jestem już w panice. Przeglądając tzw. dziennik programu antywirusowego mcafee natknąłem się na taką rzecz i nie wiem co robić czy ten koń trojański to jest już jakoś zabezpieczony?

Czy muszę cos z tym komputerem zrobić? Dziękuję bardzo.

Poniżej wkleiłem.

2007-04-06 17:04:34 Przeniesiony (czyszczenie nie powiodło się ze względu na niemożność usunięcia wirusa) c:\Program Files\X-Trader 4\MetaLang.exe New Malware.bo(Koń trojański)

2007-04-06 17:05:24 Przeniesiony (czyszczenie nie powiodło się ze względu na niemożność usunięcia wirusa) c:\System Volume Information_restore{641A3A13-29FB-47C7-B74D-7DB3F3BD296E}\RP121\A0029143.exe New Malware.bo(Koń trojański)

2007-04-06 17:05:38 Przeniesiony (czyszczenie nie powiodło się ze względu na niemożność usunięcia wirusa) c:\System Volume Information_restore{641A3A13-29FB-47C7-B74D-7DB3F3BD296E}\RP129\A0030753.exe New Malware.bo(Koń trojański)

2007-04-06 17:10:11 Przeniesiony (czyszczenie nie powiodło się ze względu na niemożność usunięcia wirusa) d:\Program Files\MetaLang.exe New Malware.bo(Koń trojański)

2007-04-06 17:10:33 Przeniesiony (czyszczenie nie powiodło się ze względu na niemożność usunięcia wirusa) d:\System Volume Information_restore{641A3A13-29FB-47C7-B74D-7DB3F3BD296E}\RP129\A0030754.exe New Malware.bo(Koń trojański)


(adam9870) #2

Wklej komplet logów - HijackThis i SilentRunners:

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=36654

Dodatkowo przeskanuj system tym skanerem on-line:

i wklej raport.

Zajrzyj tutaj:

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=143739


(Marcin K2002) #3

Tak jak Pan napisał wkleiłem logi hijackThis i sillent runners i raport. Dziękuje.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:39:45, on 2007-04-20

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\SHSTAT.EXE

C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\UpdaterUI.exe

C:\Program Files\Common Files\Network Associates\TalkBack\TBMon.exe

C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Halo\Halo.exe

C:\PROGRA~1\Halo\X-Lite.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\FrameworkService.exe

C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\Mcshield.exe

C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\VsTskMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Photodex\ProShowGold\ScsiAccess.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\transfer\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ShStatEXE] "C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\SHSTAT.EXE" /STANDALONE

O4 - HKLM\..\Run: [McAfeeUpdaterUI] "C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\UpdaterUI.exe" /StartedFromRunKey

O4 - HKLM\..\Run: [Network Associates Error Reporting Service] "C:\Program Files\Common Files\Network Associates\TalkBack\TBMon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [NBJ] "C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe"

O4 - Startup: Halo.lnk = C:\Program Files\Halo\Halo.exe

O8 - Extra context menu item: Add to AMV Convert Tool... - C:\Program Files\MP3 Player Utilities 4.00\AMVConverter\grab.html

O8 - Extra context menu item: Download all links using BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm

O8 - Extra context menu item: Download all videos using BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm

O8 - Extra context menu item: Download link using &BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm

O9 - Extra button: WeatherBug - {AF6CABAB-61F9-4f12-A198-B7D41EF1CB52} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll (HKCU)

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://downloads.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: Serwis struktury programu McAfee (McAfeeFramework) - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\FrameworkService.exe

O23 - Service: Network Associates McShield (McShield) - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\Mcshield.exe

O23 - Service: Network Associates Task Manager (McTaskManager) - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\VsTskMgr.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: ScsiAccess - Unknown owner - C:\Program Files\Photodex\ProShowGold\ScsiAccess.exe

"Silent Runners.vbs", revision R50, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP SP2

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"Skype" = ""C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized" ["Skype Technologies S.A."]

"MSMSGS" = ""C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background" [MS]

"NBJ" = ""C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe"" ["Ahead Software AG"]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"ShStatEXE" = ""C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\SHSTAT.EXE" /STANDALONE" ["Network Associates, Inc."]

"McAfeeUpdaterUI" = ""C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\UpdaterUI.exe" /StartedFromRunKey" ["Network Associates, Inc."]

"Network Associates Error Reporting Service" = ""C:\Program Files\Common Files\Network Associates\TalkBack\TBMon.exe"" ["Network Associates, Inc."]

"NvMediaCenter" = "RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit" [MS]

"NvCplDaemon" = "RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup" [MS]

"Adobe Photo Downloader" = ""C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"" ["Adobe Systems Incorporated"]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "Adobe PDF Reader Link Helper"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll" ["Adobe Systems Incorporated"]

{39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60}\(Default) = "BitComet ClickCapture"

 -> {HKLM...CLSID} = "BitComet Helper"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO.dll" ["BitComet"]

{53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll" ["Safer Networking Limited"]

{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "SSVHelper Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

          \InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{3028902F-6374-48b2-8DC6-9725E775B926}" = "IE Microsoft AutoComplete"

 -> {HKLM...CLSID} = "IE Microsoft AutoComplete"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\browseui.dll" [MS]

"{EFA24E62-B078-11d0-89E4-00C04FC9E26E}" = "History Band"

 -> {HKLM...CLSID} = "History Band"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll" [MS]

"{A70C977A-BF00-412C-90B7-034C51DA2439}" = "NvCpl DesktopContext Class"

 -> {HKLM...CLSID} = "DesktopContext Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{FFB699E0-306A-11d3-8BD1-00104B6F7516}" = "Play on my TV helper"

 -> {HKLM...CLSID} = "NVIDIA CPL Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{950FF917-7A57-46BC-8017-59D9BF474000}" = "Shell Extension for CDRW"

 -> {HKLM...CLSID} = "Shell Extension for CDRW"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Ahead\InCD\incdshx.dll" ["Nero AG"]

"{1CDB2949-8F65-4355-8456-263E7C208A5D}" = "Desktop Explorer"

 -> {HKLM...CLSID} = "Desktop Explorer"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A47}" = "Desktop Explorer Menu"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A48}" = "nView Desktop Context Menu"

 -> {HKLM...CLSID} = "nView Desktop Context Menu"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{23170F69-40C1-278A-1000-000100020000}" = "7-Zip Shell Extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "7-Zip Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\7-Zip\7-zip.dll" ["Igor Pavlov"]

"{C52AF81D-F7A0-4AAB-8E87-F80A60CCD396}" = "OpenOffice.org Column Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = ""C:\Program Files\OpenOffice.org 2.1\program\shlxthdl.dll"" ["Sun Microsystems, Inc."]

"{087B3AE3-E237-4467-B8DB-5A38AB959AC9}" = "OpenOffice.org Infotip Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = ""C:\Program Files\OpenOffice.org 2.1\program\shlxthdl.dll"" ["Sun Microsystems, Inc."]

"{63542C48-9552-494A-84F7-73AA6A7C99C1}" = "OpenOffice.org Property Sheet Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = ""C:\Program Files\OpenOffice.org 2.1\program\shlxthdl.dll"" ["Sun Microsystems, Inc."]

"{3B092F0C-7696-40E3-A80F-68D74DA84210}" = "OpenOffice.org Thumbnail Viewer"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = ""C:\Program Files\OpenOffice.org 2.1\program\shlxthdl.dll"" ["Sun Microsystems, Inc."]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ColumnHandlers\

{C52AF81D-F7A0-4AAB-8E87-F80A60CCD396}\(Default) = "OpenOffice.org Column Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = ""C:\Program Files\OpenOffice.org 2.1\program\shlxthdl.dll"" ["Sun Microsystems, Inc."]

{F9DB5320-233E-11D1-9F84-707F02C10627}\(Default) = "PDF Column Info"

 -> {HKLM...CLSID} = "PDF Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\PDFShell.dll" ["Adobe Systems, Inc."]


HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\

7-Zip\(Default) = "{23170F69-40C1-278A-1000-000100020000}"

 -> {HKLM...CLSID} = "7-Zip Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\7-Zip\7-zip.dll" ["Igor Pavlov"]

VirusScan\(Default) = "{cda2863e-2497-4c49-9b89-06840e070a87}"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\shext.dll" ["Network Associates, Inc."]


HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

7-Zip\(Default) = "{23170F69-40C1-278A-1000-000100020000}"

 -> {HKLM...CLSID} = "7-Zip Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\7-Zip\7-zip.dll" ["Igor Pavlov"]

VirusScan\(Default) = "{cda2863e-2497-4c49-9b89-06840e070a87}"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\shext.dll" ["Network Associates, Inc."]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

VirusScan\(Default) = "{cda2863e-2497-4c49-9b89-06840e070a87}"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\shext.dll" ["Network Associates, Inc."]Group Policies {GPedit.msc branch and setting}:

-----------------------------------------------


Note: detected settings may not have any effect.


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\


"shutdownwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on}


"undockwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Devices: Allow undock without having to log on}Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop may be disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState


Displayed if Active Desktop enabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\General\

"Wallpaper" = "C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp"


Displayed if Active Desktop disabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "C:\Documents and Settings\User\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp"Startup items in "User" & "All Users" startup folders:

------------------------------------------------------


C:\Documents and Settings\User\Menu Start\Programy\Autostart

"Halo" -> shortcut to: "C:\Program Files\Halo\Halo.exe" ["Interia"]Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------


Namespace Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]


Transport Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 11

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05Toolbars, Explorer Bars, Extensions:

------------------------------------


Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)


HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{AF6CABAB-61F9-4F12-A198-B7D41EF1CB52}\

"ButtonText" = "WeatherBug"

"CLSIDExtension" = "{AF6CABAB-61F9-4f12-A198-B7D41EF1CB52}"Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):

------------------------------------------------------------------


InCD Helper, InCDsrv, "C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe" ["Nero AG"]

LightScribeService Direct Disc Labeling Service, LightScribeService, ""C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe"" ["Hewlett-Packard Company"]

Network Associates McShield, McShield, ""C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\Mcshield.exe"" ["Network Associates, Inc."]

Network Associates Task Manager, McTaskManager, ""C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\VsTskMgr.exe"" ["Network Associates, Inc."]

NVIDIA Display Driver Service, NVSvc, "C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe" ["NVIDIA Corporation"]

ScsiAccess, ScsiAccess, "C:\Program Files\Photodex\ProShowGold\ScsiAccess.exe" [null data]

Serwis struktury programu McAfee, McAfeeFramework, "C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\FrameworkService.exe /ServiceStart" ["Network Associates, Inc."]

Windows User Mode Driver Framework, UMWdf, "C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe" [MS]----------

+ This report excludes default entries except where indicated.

+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

 launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

+ The search for DESKTOP.INI DLL launch points on all local fixed drives

 took 36 seconds.

---------- (total run time: 113 seconds)

__________________________________________________

ewido anti-spyware online scanner

	http://www.ewido.net

__________________________________________________Name: TrackingCookie.Gemius

Path: :mozilla.7:C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\p0jsh8t3.default\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Gemius

Path: :mozilla.8:C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\p0jsh8t3.default\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Gemius

Path: :mozilla.9:C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\p0jsh8t3.default\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Gemius

Path: :mozilla.10:C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\p0jsh8t3.default\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Tradedoubler

Path: :mozilla.18:C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\p0jsh8t3.default\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Tradedoubler

Path: :mozilla.19:C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\p0jsh8t3.default\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Adocean

Path: :mozilla.31:C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\p0jsh8t3.default\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Adocean

Path: :mozilla.34:C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\p0jsh8t3.default\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Adocean

Path: :mozilla.35:C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\p0jsh8t3.default\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Adocean

Path: :mozilla.36:C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\p0jsh8t3.default\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Adocean

Path: :mozilla.37:C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\p0jsh8t3.default\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Adocean

Path: :mozilla.38:C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\p0jsh8t3.default\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.2o7

Path: :mozilla.44:C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\p0jsh8t3.default\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.2o7

Path: :mozilla.45:C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\p0jsh8t3.default\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.2o7

Path: :mozilla.46:C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\p0jsh8t3.default\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.2o7

Path: :mozilla.47:C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\p0jsh8t3.default\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.2o7

Path: :mozilla.48:C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\p0jsh8t3.default\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.2o7

Path: :mozilla.49:C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\p0jsh8t3.default\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Googleadservices

Path: :mozilla.50:C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\p0jsh8t3.default\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Adbrite

Path: :mozilla.94:C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\p0jsh8t3.default\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Adbrite

Path: :mozilla.95:C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\p0jsh8t3.default\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Pointroll

Path: :mozilla.97:C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\p0jsh8t3.default\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Pointroll

Path: :mozilla.98:C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\p0jsh8t3.default\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Pointroll

Path: :mozilla.99:C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\p0jsh8t3.default\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Pointroll

Path: :mozilla.100:C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\p0jsh8t3.default\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Adtech

Path: :mozilla.102:C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\p0jsh8t3.default\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Serving-sys

Path: :mozilla.167:C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\p0jsh8t3.default\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Connextra

Path: :mozilla.199:C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\p0jsh8t3.default\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Dealtime

Path: :mozilla.219:C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\p0jsh8t3.default\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Dealtime

Path: :mozilla.220:C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\p0jsh8t3.default\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Dealtime

Path: :mozilla.221:C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\p0jsh8t3.default\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Esomniture

Path: :mozilla.249:C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\p0jsh8t3.default\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Esomniture

Path: :mozilla.250:C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\p0jsh8t3.default\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Ru4

Path: :mozilla.270:C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\p0jsh8t3.default\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Ru4

Path: :mozilla.271:C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\p0jsh8t3.default\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Adocean

Path: :mozilla.272:C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\p0jsh8t3.default\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Adocean

Path: :mozilla.273:C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\p0jsh8t3.default\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.2o7

Path: :mozilla.274:C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\p0jsh8t3.default\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Adocean

Path: :mozilla.364:C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\p0jsh8t3.default\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Adocean

Path: :mozilla.365:C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\p0jsh8t3.default\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Adocean

Path: :mozilla.366:C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\p0jsh8t3.default\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Adocean

Path: :mozilla.367:C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\p0jsh8t3.default\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Adocean

Path: :mozilla.368:C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\p0jsh8t3.default\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Adocean

Path: :mozilla.414:C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\p0jsh8t3.default\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Adocean

Path: :mozilla.415:C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\p0jsh8t3.default\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Adocean

Path: :mozilla.416:C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\p0jsh8t3.default\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Idot

Path: :mozilla.419:C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\p0jsh8t3.default\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Impact

Path: :mozilla.420:C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\p0jsh8t3.default\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Imrworldwide

Path: :mozilla.423:C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\p0jsh8t3.default\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Imrworldwide

Path: :mozilla.424:C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\p0jsh8t3.default\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Adocean

Path: :mozilla.436:C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\p0jsh8t3.default\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Adocean

Path: :mozilla.437:C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\p0jsh8t3.default\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Ivwbox

Path: :mozilla.452:C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\p0jsh8t3.default\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Adocean

Path: :mozilla.553:C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\p0jsh8t3.default\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Adocean

Path: :mozilla.554:C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\p0jsh8t3.default\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Adocean

Path: :mozilla.555:C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\p0jsh8t3.default\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Overture

Path: :mozilla.592:C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\p0jsh8t3.default\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Overture

Path: :mozilla.593:C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\p0jsh8t3.default\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.2o7

Path: :mozilla.601:C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\p0jsh8t3.default\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Adocean

Path: :mozilla.638:C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\p0jsh8t3.default\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Adocean

Path: :mozilla.639:C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\p0jsh8t3.default\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Revenue

Path: :mozilla.669:C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\p0jsh8t3.default\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Serving-sys

Path: :mozilla.697:C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\p0jsh8t3.default\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Serving-sys

Path: :mozilla.698:C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\p0jsh8t3.default\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Serving-sys

Path: :mozilla.699:C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\p0jsh8t3.default\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Serving-sys

Path: :mozilla.700:C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\p0jsh8t3.default\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Serving-sys

Path: :mozilla.701:C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\p0jsh8t3.default\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Skype

Path: :mozilla.721:C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\p0jsh8t3.default\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Specificclick

Path: :mozilla.732:C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\p0jsh8t3.default\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Specificclick

Path: :mozilla.733:C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\p0jsh8t3.default\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Specificclick

Path: :mozilla.734:C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\p0jsh8t3.default\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Specificclick

Path: :mozilla.735:C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\p0jsh8t3.default\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Specificclick

Path: :mozilla.736:C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\p0jsh8t3.default\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Specificclick

Path: :mozilla.737:C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\p0jsh8t3.default\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Specificclick

Path: :mozilla.738:C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\p0jsh8t3.default\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Specificclick

Path: :mozilla.739:C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\p0jsh8t3.default\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Tacoda

Path: :mozilla.758:C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\p0jsh8t3.default\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Tacoda

Path: :mozilla.759:C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\p0jsh8t3.default\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Tacoda

Path: :mozilla.760:C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\p0jsh8t3.default\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Toplist

Path: :mozilla.772:C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\p0jsh8t3.default\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Yadro

Path: :mozilla.885:C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\p0jsh8t3.default\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Yadro

Path: :mozilla.886:C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\p0jsh8t3.default\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Yieldmanager

Path: :mozilla.911:C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\p0jsh8t3.default\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Yieldmanager

Path: :mozilla.912:C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\p0jsh8t3.default\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Yieldmanager

Path: :mozilla.913:C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\p0jsh8t3.default\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Yieldmanager

Path: :mozilla.914:C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\p0jsh8t3.default\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Yieldmanager

Path: :mozilla.915:C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\p0jsh8t3.default\cookies.txt

Risk: Medium

Złączono Posta : 20.04.2007 (Pią) 20:37Tak jak Pan napisał wkleiłem logi hijackThis i sillent runners i raport. Dziękuje.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:39:45, on 2007-04-20

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\SHSTAT.EXE

C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\UpdaterUI.exe

C:\Program Files\Common Files\Network Associates\TalkBack\TBMon.exe

C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Halo\Halo.exe

C:\PROGRA~1\Halo\X-Lite.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\FrameworkService.exe

C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\Mcshield.exe

C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\VsTskMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Photodex\ProShowGold\ScsiAccess.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\transfer\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ShStatEXE] "C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\SHSTAT.EXE" /STANDALONE

O4 - HKLM\..\Run: [McAfeeUpdaterUI] "C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\UpdaterUI.exe" /StartedFromRunKey

O4 - HKLM\..\Run: [Network Associates Error Reporting Service] "C:\Program Files\Common Files\Network Associates\TalkBack\TBMon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [NBJ] "C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe"

O4 - Startup: Halo.lnk = C:\Program Files\Halo\Halo.exe

O8 - Extra context menu item: Add to AMV Convert Tool... - C:\Program Files\MP3 Player Utilities 4.00\AMVConverter\grab.html

O8 - Extra context menu item: Download all links using BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm

O8 - Extra context menu item: Download all videos using BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm

O8 - Extra context menu item: Download link using &BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm

O9 - Extra button: WeatherBug - {AF6CABAB-61F9-4f12-A198-B7D41EF1CB52} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll (HKCU)

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://downloads.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: Serwis struktury programu McAfee (McAfeeFramework) - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\FrameworkService.exe

O23 - Service: Network Associates McShield (McShield) - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\Mcshield.exe

O23 - Service: Network Associates Task Manager (McTaskManager) - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\VsTskMgr.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: ScsiAccess - Unknown owner - C:\Program Files\Photodex\ProShowGold\ScsiAccess.exe

Złączono Posta : 20.04.2007 (Pią) 20:38

"Silent Runners.vbs", revision R50, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP SP2

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"Skype" = ""C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized" ["Skype Technologies S.A."]

"MSMSGS" = ""C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background" [MS]

"NBJ" = ""C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe"" ["Ahead Software AG"]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"ShStatEXE" = ""C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\SHSTAT.EXE" /STANDALONE" ["Network Associates, Inc."]

"McAfeeUpdaterUI" = ""C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\UpdaterUI.exe" /StartedFromRunKey" ["Network Associates, Inc."]

"Network Associates Error Reporting Service" = ""C:\Program Files\Common Files\Network Associates\TalkBack\TBMon.exe"" ["Network Associates, Inc."]

"NvMediaCenter" = "RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit" [MS]

"NvCplDaemon" = "RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup" [MS]

"Adobe Photo Downloader" = ""C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"" ["Adobe Systems Incorporated"]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "Adobe PDF Reader Link Helper"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll" ["Adobe Systems Incorporated"]

{39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60}\(Default) = "BitComet ClickCapture"

 -> {HKLM...CLSID} = "BitComet Helper"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO.dll" ["BitComet"]

{53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll" ["Safer Networking Limited"]

{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "SSVHelper Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

          \InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{3028902F-6374-48b2-8DC6-9725E775B926}" = "IE Microsoft AutoComplete"

 -> {HKLM...CLSID} = "IE Microsoft AutoComplete"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\browseui.dll" [MS]

"{EFA24E62-B078-11d0-89E4-00C04FC9E26E}" = "History Band"

 -> {HKLM...CLSID} = "History Band"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll" [MS]

"{A70C977A-BF00-412C-90B7-034C51DA2439}" = "NvCpl DesktopContext Class"

 -> {HKLM...CLSID} = "DesktopContext Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{FFB699E0-306A-11d3-8BD1-00104B6F7516}" = "Play on my TV helper"

 -> {HKLM...CLSID} = "NVIDIA CPL Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{950FF917-7A57-46BC-8017-59D9BF474000}" = "Shell Extension for CDRW"

 -> {HKLM...CLSID} = "Shell Extension for CDRW"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Ahead\InCD\incdshx.dll" ["Nero AG"]

"{1CDB2949-8F65-4355-8456-263E7C208A5D}" = "Desktop Explorer"

 -> {HKLM...CLSID} = "Desktop Explorer"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A47}" = "Desktop Explorer Menu"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A48}" = "nView Desktop Context Menu"

 -> {HKLM...CLSID} = "nView Desktop Context Menu"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{23170F69-40C1-278A-1000-000100020000}" = "7-Zip Shell Extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "7-Zip Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\7-Zip\7-zip.dll" ["Igor Pavlov"]

"{C52AF81D-F7A0-4AAB-8E87-F80A60CCD396}" = "OpenOffice.org Column Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = ""C:\Program Files\OpenOffice.org 2.1\program\shlxthdl.dll"" ["Sun Microsystems, Inc."]

"{087B3AE3-E237-4467-B8DB-5A38AB959AC9}" = "OpenOffice.org Infotip Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = ""C:\Program Files\OpenOffice.org 2.1\program\shlxthdl.dll"" ["Sun Microsystems, Inc."]

"{63542C48-9552-494A-84F7-73AA6A7C99C1}" = "OpenOffice.org Property Sheet Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = ""C:\Program Files\OpenOffice.org 2.1\program\shlxthdl.dll"" ["Sun Microsystems, Inc."]

"{3B092F0C-7696-40E3-A80F-68D74DA84210}" = "OpenOffice.org Thumbnail Viewer"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = ""C:\Program Files\OpenOffice.org 2.1\program\shlxthdl.dll"" ["Sun Microsystems, Inc."]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ColumnHandlers\

{C52AF81D-F7A0-4AAB-8E87-F80A60CCD396}\(Default) = "OpenOffice.org Column Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = ""C:\Program Files\OpenOffice.org 2.1\program\shlxthdl.dll"" ["Sun Microsystems, Inc."]

{F9DB5320-233E-11D1-9F84-707F02C10627}\(Default) = "PDF Column Info"

 -> {HKLM...CLSID} = "PDF Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\PDFShell.dll" ["Adobe Systems, Inc."]


HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\

7-Zip\(Default) = "{23170F69-40C1-278A-1000-000100020000}"

 -> {HKLM...CLSID} = "7-Zip Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\7-Zip\7-zip.dll" ["Igor Pavlov"]

VirusScan\(Default) = "{cda2863e-2497-4c49-9b89-06840e070a87}"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\shext.dll" ["Network Associates, Inc."]


HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

7-Zip\(Default) = "{23170F69-40C1-278A-1000-000100020000}"

 -> {HKLM...CLSID} = "7-Zip Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\7-Zip\7-zip.dll" ["Igor Pavlov"]

VirusScan\(Default) = "{cda2863e-2497-4c49-9b89-06840e070a87}"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\shext.dll" ["Network Associates, Inc."]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

VirusScan\(Default) = "{cda2863e-2497-4c49-9b89-06840e070a87}"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\shext.dll" ["Network Associates, Inc."]Group Policies {GPedit.msc branch and setting}:

-----------------------------------------------


Note: detected settings may not have any effect.


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\


"shutdownwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on}


"undockwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Devices: Allow undock without having to log on}Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop may be disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState


Displayed if Active Desktop enabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\General\

"Wallpaper" = "C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp"


Displayed if Active Desktop disabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "C:\Documents and Settings\User\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp"Startup items in "User" & "All Users" startup folders:

------------------------------------------------------


C:\Documents and Settings\User\Menu Start\Programy\Autostart

"Halo" -> shortcut to: "C:\Program Files\Halo\Halo.exe" ["Interia"]Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------


Namespace Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]


Transport Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 11

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05Toolbars, Explorer Bars, Extensions:

------------------------------------


Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)


HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{AF6CABAB-61F9-4F12-A198-B7D41EF1CB52}\

"ButtonText" = "WeatherBug"

"CLSIDExtension" = "{AF6CABAB-61F9-4f12-A198-B7D41EF1CB52}"Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):

------------------------------------------------------------------


InCD Helper, InCDsrv, "C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe" ["Nero AG"]

LightScribeService Direct Disc Labeling Service, LightScribeService, ""C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe"" ["Hewlett-Packard Company"]

Network Associates McShield, McShield, ""C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\Mcshield.exe"" ["Network Associates, Inc."]

Network Associates Task Manager, McTaskManager, ""C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\VsTskMgr.exe"" ["Network Associates, Inc."]

NVIDIA Display Driver Service, NVSvc, "C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe" ["NVIDIA Corporation"]

ScsiAccess, ScsiAccess, "C:\Program Files\Photodex\ProShowGold\ScsiAccess.exe" [null data]

Serwis struktury programu McAfee, McAfeeFramework, "C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\FrameworkService.exe /ServiceStart" ["Network Associates, Inc."]

Windows User Mode Driver Framework, UMWdf, "C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe" [MS]----------

+ This report excludes default entries except where indicated.

+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

 launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

+ The search for DESKTOP.INI DLL launch points on all local fixed drives

 took 36 seconds.

---------- (total run time: 113 seconds)

(Joan Sunshine) #4

czysto jest :slight_smile: