Bardzo prosze o sprawdzenie loga

prosze o sprawdzenie loga bo mi sie cos resetuje komp

bardzo bym byl wiedzczny za sprawdzenie z gory dziekuje

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:18:44, on 2007-01-21

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\UAService7.exe

C:\WINDOWS\System32\WgaTray.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe

C:\Program Files\PowerISO\PWRISOVM.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe

C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.908.5746\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jucheck.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Teamspeak2_RC2\TeamSpeak.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\WINWORD.EXE

D:\Programy\HijackThis.exe

C:\PROGRA~1\MOZILL~1\FIREFOX.EXE

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.bearshare.com/pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O2 - BHO: XBTP01621 - {9EBBE90B-282E-4c39-8A7E-120749169F0F} - C:\PROGRA~1\BEARSH~2\MediaBar.dll (file missing)

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: BearShare MediaBar - {B7D3E479-CC68-42B5-A338-938ECE35F419} - C:\Program Files\BearShare MediaBar\MediaBar.dll (file missing)

O4 - HKLM…\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM…\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [DAEMON Tools] “C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe” -lang 1033

O4 - HKLM…\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast

Log jest ucięty ale widać:

Folder usuń ręcznie w trybie awaryjnym, a wpisy HJT.

Po wykonaniu proszę pokazać nowy log z HijackThis plus z SilentRunners.

Podczas wykonywania jakich czynności komputer się restartuje?

Podaj konfigurację sprzętową komputera.

Wywołaj BSOD,a jak się pojawi to spisz kod błędu i podaj go na Forum.

http://portal.centrumxp.pl/forums/thread/169899.aspx

Dokonaj pomiaru temperatur i napięć (program EVEREST), opis:

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=88838

miskok321 Proszę zastosować się do zaleceń zawartych w

TYM temacie.

W przeciwnym wypadku temat zostanie usunięty.

Ponadto wszystkie logi wklejane na forum powinny być objęte tagami