Bardzo proszę o sprawdzenie loga


(Alefun) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:44:45, on 2005-05-29

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Unable to get Internet Explorer version!


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb06.exe

C:\WINDOWS\htpatch.exe

C:\WINDOWS\System32\RunDll32.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Navigator Mouse\moffice.exe

C:\Program Files\Navigator Mouse\MOUSE32A.DAT

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\APVXDWIN.EXE

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Pinnacle\Shared Files\InstantCDDVD\PCLETray.exe

C:\Program Files\Pinnacle\InstantCDDVD\InstantWrite\iwctrl.exe

C:\Program Files\mozilla.org\Mozilla\Mozilla.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Firewall\PavFires.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\pavsrv51.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\AVENGINE.EXE

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\pavProxy.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\Sasza\USTAWI~1\Temp\Rar$EX01.547\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = 127.0.0.1

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {09C653A3-E6C8-4763-9F19-1603E062FFFF} - (no file)

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\jccatch.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb06.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HTpatch] C:\WINDOWS\htpatch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SiSUSBRG] C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\system32\PSDrvCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [FLMOFFICE4DMOUSE] C:\Program Files\Navigator Mouse\moffice.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SCANINICIO] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Inicio.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [InstantTray] C:\Program Files\Pinnacle\Shared Files\InstantCDDVD\PCLETray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [IW_Drop_Icon] C:\Program Files\Pinnacle\InstantCDDVD\InstantWrite\iwctrl.exe /DropDisc

O4 - HKCU\..\Run: [Mozilla Quick Launch] "C:\Program Files\mozilla.org\Mozilla\Mozilla.exe" -turbo

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O8 - Extra context menu item: + Offline &Explorer: Download the link - file://C:\Program Files\Offline Explorer\Add_UrlO.htm

O8 - Extra context menu item: + Offline E&xplorer: Download the current page - file://C:\Program Files\Offline Explorer\Add_AllO.htm

O8 - Extra context menu item: Add to Local Website Archive - C:\Program Files\Local Website Archive\iearc.htm

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra button: LWA - Add - {34AC48BD-0D4B-4E85-9116-159CF6BD1033} - C:\Program Files\Local Website Archive\wsarc_add.exe

O9 - Extra button: LWA - Load - {7D2A812E-97F0-4787-A459-B1D91C339E77} - C:\Program Files\Local Website Archive\wsarc.exe

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe

O9 - Extra button: (no name) - {7C5A5204-678D-4E5A-BDA3-67FF7CCCA477} - C:\Program Files\Local Website Archive\wsarc_add.exe (HKCU)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Add to Local Website Archive - {7C5A5204-678D-4E5A-BDA3-67FF7CCCA477} - C:\Program Files\Local Website Archive\wsarc_add.exe (HKCU)

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.onet.pl

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O18 - Filter: text/html - {7DFD1F1C-EA81-417C-BFAA-74260200DCEF} - (no file)

O18 - Filter: text/plain - {7DFD1F1C-EA81-417C-BFAA-74260200DCEF} - (no file)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Panda Firewall Service (PAVFIRES) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Firewall\PavFires.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\pavsrv51.exe

Witam

Proszę o sprawdzenie tego loga

Mam troszkę problemów z komputerem....wiesza się, myszka ucieka czasem, czasem problemy z bootowaniem....Chociaż antyviry nie wykazały nic, a antyspyware'y tez nic. Co to może być? Czy reinstalka systemu bez formatu coś da? Pozdrawiam


(boczi) #2

Myszka ucieka? To może być wina myszki, zapewne jest optyczna, spraw sobie podkładkę jednolitergo koloru, najlepiej czarnego.

Log czysty, z autostartu:

Start -> uruchom -> msconfig możesz poodznaczać:

qttask.exe

realsched.exe

jusched.exe

PSDrvCheck.exe

PCLETray.exe

OSA9.EXE

Możesz wyłączyć CTFMON.EXE: Panel sterowania => Opcje regionalne=> Języki => Szczegóły => Zaawansowane => zaznaczasz wyłącz zaawansowane usługi tekstowe.

Poczytaj o optymalizacji systemu.

http://www.searchengines.pl/phpbb203/in ... 89&e=10313


(Alefun) #3

Dzięki za odpowiedź :wink:

Z tą myszką to prawda, od wczoraj mam nową myszkę, opytczną. A podkładka nie jest jednolitego koloru :wink: Dzięki za podpowiedź - przyda się.

To czy warto zrobić reinstalnke sytemu? Czy nie ma powodu? Pozdrawiam :wink:


(boczi) #4

Na razie nie formatuj, zoptymalizuj system, a jeszcze będziesz miał dalej jakieś problemy, to skonkretyzuj je i pisz na forum.