Bardzo proszę o sprawdzenie loga


(Grigorino) #1

Proszę o sprawdzenie poniżeszego loga.Mam nadzieję,że dobrze go zrobiłem. Niby z kompem jest O.K. ale ostatnio coś wolno się uruchamia. No i IE mi nie działa. Kiedyś miałem jakiegoś wirusa i po jego usunięciu z IE pozostały tylko szczątki (niby nic, ale czasem nawet ta przeglądarka by mi się przydała). Jeśli ktoś zechce spojrzeć na ten log łaskawym okiem, to będę wdzięczny.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 12:24:44, on 2005-07-30

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\CDANTSRV.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe

C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~4\GHOSTS~2.EXE

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\navapsvc.exe

C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\NPROTECT.EXE

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\SAVScan.exe

C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\SPEEDD~1\NOPDB.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\Tablet.exe

C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

C:\Program Files\AlienGUIse\wbload.exe

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Creative\SBAudigy2\Surround Mixer\CTSysVol.exe

C:\Program Files\Creative\SBAudigy2\DVDAudio\CTDVDDet.EXE

C:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartTrayApp.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

E:\adobe\Adobe Acrobat 6.0 CE\Distillr\acrotray.exe

C:\Program Files\KWORLD\MpegTV Station PCITV\RemoteCtl.exe

C:\WINDOWS\system32\WTablet\TabUserW.exe

C:\Program Files\Mozilla Thunderbird\thunderbird.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

E:\Skype 1.0.0.100\Phone\Skype.exe

C:\PROGRA~1\MOZILL~1\FIREFOX.EXE

C:\Program Files\FlashGet\flashget.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

E:\HijackThis\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://69.50.191.51/hp.php

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://autosearch.cc/search.php?qq=

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = https=xcv@fghfgkh.com:3353887

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - E:\adobe\Adobe Acrobat 6.0 CE\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {21AEF785-272C-CC3F-85D5-C06035C6283F} - C:\WINDOWS\System32\dnbeelxu.dll

O2 - BHO: (no name) - {3E365B58-28FE-7CB0-4877-0B266CC4973F} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {7E605DC0-83AF-D687-CD4A-13BFAA44A677} - (no file)

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\NavShExt.dll

O2 - BHO: (no name) - {CE44DC01-F2C2-701F-69D3-8FADD89BCF17} - (no file)

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] C:\Program Files\Creative\SBAudigy2\Surround Mixer\CTSysVol.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CTDVDDet] C:\Program Files\Creative\SBAudigy2\DVDAudio\CTDVDDet.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SBDrvDet] C:\Program Files\Creative\SB Drive Det\SBDrvDet.exe /r

O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "E:\CloneCD\CloneCDTray.exe" /s

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [GhostStartTrayApp] C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartTrayApp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CorelDRAW Graphics Suite 11b] E:\corel\Corel12\Languages\EN\Programs\Registration.exe /title="CorelDRAW Graphics Suite 12" /date=080705 serial=DR12WTX-9999998-YSP lang=EN

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "E:\quick time player\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKCU\..\Run: [STYLEXP] C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe -Hide

O4 - Startup: PowerReg Scheduler.exe

O4 - Global Startup: Acrobat Assistant.lnk = E:\adobe\Adobe Acrobat 6.0 CE\Distillr\acrotray.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: InterVideo WinCinema Manager.lnk = C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe

O4 - Global Startup: MpegTV Station PCITV Remote Control.lnk = C:\Program Files\KWORLD\MpegTV Station PCITV\RemoteCtl.exe

O4 - Global Startup: TabUserW.exe.lnk = C:\WINDOWS\system32\WTablet\TabUserW.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {0A5FD7C5-A45C-49FC-ADB5-9952547D5715} (Creative Software AutoUpdate) - http://www.creative.com/su/ocx/15009/CTSUEng.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1105792825859

O16 - DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} (Creative Software AutoUpdate Support Package) - http://www.creative.com/su/ocx/15010/CTPID.cab

O20 - Winlogon Notify: WB - C:\Program Files\AlienGUIse\fastload.dll

O21 - SSODL: System - {D34BE08D-C7C5-4590-969F-F8EF80FF7954} - C:\WINDOWS\system32\system32.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: C-DillaSrv - C-Dilla Ltd - C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\CDANTSRV.EXE

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: Dpntlpice - Elaborate Bytes AG - C:\WINDOWS\System32\drivers\ElbyCDIO.sys

O23 - Service: GhostStartService - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~4\GHOSTS~2.EXE

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Kerio Technologies - C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

O23 - Service: License Management Service ESD - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\element5 Shared\Service\Licence Manager ESD.exe

O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe

O23 - Service: jghrqgcuuajq (MsUpdate6) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\msupd6.exe (file missing)

O23 - Service: Usługa Auto Protect programu Norton AntiVirus (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\NPROTECT.EXE

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\SPEEDD~1\NOPDB.EXE

O23 - Service: StyleXPService - Unknown owner - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

O23 - Service: TabletService - Wacom Technology, Corp. - C:\WINDOWS\System32\Tablet.exe

(Kuz5) #2

Usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu)

Start => Uruchom => wpisz services.msc => zatrzymaj i wyłącz proces jghrqgcuuajq nastepnie odpalasz HijackThis Misc Tools => Delete NT service => wpisz MsUpdate6 => Ok i zresetuj komputer.

Pliki na czerwono usun ręcznie z dysku


(Grigorino) #3

Dzięki bardzo za pomoc.


(Musg) #4

daj log kontrolnie :slight_smile:


(Grigorino) #5

Wiesz co? Pisząc j/w miałem na myśli, to że dziękuję bardzo za zainteresowanie się tematem (i to tak szybko!) i pokazanie mi tego, co jest nie tak. Ale ja osobiście nie czuję się na tyle by się za to zabrać. Być może jest to proste, jednak robię obecnie zbyt dużo ważnych rzeczy i nie mogę sobie pozwolić, żeby padł mi system (przez moją lakoniczną wiedzę). Tak mam z komp. już od kilku m-cy (log), wiec ja myślę, że jak chodzi to może lepiej go nie ruszać. No, chyba, że po tym co widziasz pewnego dnia obudzę się a winda się nie uruchomi.... W każdym bądz razie jeszcze raz wielkie dzięki.


(boczi) #6

Radzę to usunąć - nie powinno być problemów. Rób wszystko wg instrukcji a jak masz jeszcze jakieś pytania - zadawaj je :slight_smile:

Trzeba to wyplenić.


(Grigorino) #7

O.K. rozumiem. Więc jak zrobię sobie kopie mojej radosnej twórczości, to zabiorę się za to w wolnej chwili. Bo rozumiem, że to nie wirus jakiś (Norton i Ad Aware nic nie wykrywają).

A tak poza tym, to czy plik system32dll nie jest zbyt ważny by go można było usunąć?

Odezwę sie jak będę gotowy.

Jestem pod wrażeniem waszego zainteresowania :smiley:


(boczi) #8

Nie. Występujący w tej postaci jako biblioteka DLL jest szkodliwym plikiem.

Spyware, etc. Należy bezwzględnie usuwać.