Bardzo Prosze o sprawdzenie loga


(Paulosio) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 01:55:46, on 2005-08-18

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

D:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

D:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

D:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

D:\PROGRA~1\ZONELA~1\ZONEAL~1\zlclient.exe

D:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

D:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

D:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

D:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvMixer\NVMixerTray.exe

D:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

D:\Program Files\Lexmark X1100 Series\lxbkbmgr.exe

D:\WINDOWS\system32\Drivers\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\ZONELABS\vsmon.exe

D:\Program Files\Lexmark X1100 Series\lxbkbmon.exe

D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

D:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

D:\PROGRA~1\NEOSTR~1\NeostradaTP.exe

D:\PROGRA~1\NEOSTR~1\ComComp.exe

D:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

D:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

D:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\AcroRd32.exe

D:\Program Files\Winamp\winamp.exe

D:\Program Files\Gadu-Gadu2\gg.exe

D:\PROGRA~1\NORTON~1\navw32.exe

D:\Documents and Settings\Beata\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.interia.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - D:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - D:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - D:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] D:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] D:\PROGRA~1\ZONELA~1\ZONEAL~1\zlclient.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] D:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "D:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] D:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] D:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NVMixerTray] "D:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvMixer\NVMixerTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] D:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Lexmark X1100 Series] "D:\Program Files\Lexmark X1100 Series\lxbkbmgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Generic Host Process for Win32 Services] D:\WINDOWS\system32\Drivers\svchost.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Program Files\Gadu-Gadu2\gg.exe" /tray

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {24311111-1111-1121-1111-111191113457} - file://c:\eied_s7.cab

O16 - DPF: {33331111-1111-1111-1111-611111193457} - file://c:\ex.cab

O16 - DPF: {33331111-1111-1111-1111-611111193458} - file://c:\ex.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{C711EEA0-BB5C-41D7-A92D-707F5CDFAEF8}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O21 - SSODL: SystemCheck2 - {54645654-2225-4455-44A1-9F4543D34545} - D:\WINDOWS\System32\vbsys2.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - D:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - D:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - D:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: Usługa Auto Protect programu Norton AntiVirus (navapsvc) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - D:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - D:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs Inc. - D:\WINDOWS\system32\ZONELABS\vsmon.exe

(Paulosio) #2

To co trzeba zrobić? Doradzcie mi :slight_smile: Czekam bo komp cos sie wiesza. I wolno chodzi. I jeszcze wygrył Trojany w pliku Windows\system32\vbsys2.dll i jeszcze gdzies wykrył. Proszę o POMOC


(Johny) #3

Ten plik to trojan,trojany często podszywają się pod pliki systemowe,usuwaj fałszywe pliki uważając przy tym,aby nie usunąć prawdziwego pliku systemowego,jeśli jakichś plików nie da się usunąć,uruchom tryb awaryjny i je usuń,ja nie mam pliku vbsys2.dll,więc ten plik już jest podejrzany,znajdz lokalizacje,gdzie jeszcze wykrył,IE zmień na Mozillę Firefox,to uchroni cię przed kolejnymi trojanami


(Damian) #4

To w takim razie masz problem z oczami…

pabi_2, wchodzisz w tryb awaryjny i :

Fixujesz w Hijacku, a pogrubione kasujesz ręcznie z dysku:

Po kasacji, wklejasz nowy log.


(Kuz5) #5

Panie Johny prosze nie udzielać sie w tematyce logów poniewaz wprowadzasz w błąd userów.

Zbedne i zmylajace posty poleciały