Bardzo proszę o sprawdzenie loga!


(Admin) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:51:05, on 2005-09-15

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

D:\Programy\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\WinFast\WFTVFM\WFWIZ.exe

C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\isafe.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

D:\programy\ZONELA~1\ZONEAL~1\MAILFR~1\mantispm.exe

D:\programy\OPERA\Opera.exe

D:\programy\hijacthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = http=:0

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\programy\Adobe Reader\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [WinFast Schedule] C:\Program Files\WinFast\WFTVFM\WFWIZ.exe

O4 - HKLM\..\Run: [odk_mon] D:\programy\Odkurzacz 9.3 Pro\odk_mon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] D:\Programy\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - Startup: WinFast Wizard.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: Blokuj wszystkie obrazy z tego serwera - D:\Programy\Avant Browser\AddAllToADBlackList.htm

O8 - Extra context menu item: Dodaj do listy blokowanych reklam - D:\Programy\Avant Browser\AddToADBlackList.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\programy\MICROS~1\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Otwórz w nowym Avant Browser - D:\Programy\Avant Browser\OpenInNewBrowser.htm

O8 - Extra context menu item: Otwórz wszystkie adresy z tej strony... - D:\Programy\Avant Browser\OpenAllLinks.htm

O8 - Extra context menu item: Podświetl - D:\Programy\Avant Browser\Highlight.htm

O8 - Extra context menu item: Szukaj - D:\Programy\Avant Browser\Search.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - D:\programy\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - D:\programy\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\programy\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\programy\FlashGet\flashget.exe

O12 - Plugin for .bootskin: D:\programy\OPERA\PLUGINS\NPFgc1.dll

O12 - Plugin for .exe: D:\programy\OPERA\PLUGINS\NPFgc1.dll

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: CA ISafe (CAISafe) - Computer Associates International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\isafe.exe

O23 - Service: StyleXPService - Unknown owner - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

(Kuz5) #2

Log masz czysty

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Proponuje poczytać TEN temat i zobacz jaka jest prośba do userów wklejających loga.


(Admin) #3

Dzięki serdeczne,będę pamiętał :smiley: