Bardzo proszę o sprawdzenie loga


(M Kowalczyk2) #1

Bardzo prosze o sprawdzenie logu z hijacka oto on:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 10:10:00, on 2005-11-06

Platform: Windows 2000 SP4 (WinNT 5.00.2195)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINNT\System32\smss.exe

C:\WINNT\system32\winlogon.exe

C:\WINNT\system32\services.exe

C:\WINNT\system32\lsass.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINNT\system32\spoolsv.exe

C:\PROGRA~1\Compaq\COMPAQ~1\hibserv.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\WINNT\system32\NMSSvc.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

C:\WINNT\system32\MSTask.exe

C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\Explorer.EXE

C:\WINNT\system32\Promon.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe

C:\Program Files\Compaq\Compaq EAB Software\cpqek.exe

C:\Program Files\Compaq\Hotkey Software\hkss.exe

C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe

C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe

C:\WINNT\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\GIANTAntiSpywareMain.exe

C:\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.gazeta.pl/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.gazeta.pl/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.google.pl

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = http://www.google.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = NET

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: DownloadRedirect Class - {00000000-6CB0-410C-8C3D-8FA8D2011D0A} - C:\Program Files\iMesh\iMesh5\iMeshBHO.dll

O2 - BHO: (no name) - {02DCA195-602B-4B1F-83FF-381B7E804BDB} - C:\WINNT\system32\HDBHO.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Shareaza Web Download Hook - {0EEDB912-C5FA-486F-8334-57288578C627} - C:\Program Files\Shareaza\Plugins\RazaWebHook.dll (file missing)

O2 - BHO: metaspinner media GmbH - {12FC9A49-CFE0-49AA-BE9E-8F4EEAFC9443} - C:\PROGRA~1\YETISP~1\IEBUTT~1.DLL

O2 - BHO: iMeshBar BHO - {5345A7A1-805A-4923-B505-86B2FEBA3FE0} - C:\Program Files\iMeshBar\bar\3.bin\IMESHBAR.DLL

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: @msdxmLC.dll,-1@1033,&Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINNT\system32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: iMeshBar - {5345A7A9-805A-4923-B505-86B2FEBA3FE0} - C:\Program Files\iMeshBar\bar\3.bin\IMESHBAR.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] mobsync.exe /logon

O4 - HKLM\..\Run: [Promon.exe] Promon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer

O4 - HKLM\..\Run: [SSC_UserPrompt] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe

O4 - HKLM\..\Run: [cpqek] C:\Program Files\Compaq\Compaq EAB Software\cpqek.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TrackPointSrv] tp4serv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [hkss] C:\Program Files\Compaq\Hotkey Software\hkss.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [BootSkin Startup Jobs] "C:\Program Files\Stardock\WinCustomize\BootSkin\BootSkin.exe" /StartupJobs

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] "C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [SSS6_Suite] "C:\Program Files\Steganos Security Suite 6\sss.exe" /booting

O4 - HKCU\..\Run: [Alacer] D:\Program Files\VSD Software\Alacer\alacer.exe

O8 - Extra context menu item: &Tlumacz z LING... - http://www.ling.pl/ling/def-src.php4

O8 - Extra context menu item: Download with &Shareaza - res://C:\Program Files\Shareaza\Plugins\RazaWebHook.dll/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O16 - DPF: {288C5F13-7E52-4ADA-A32E-F5BF9D125F99} (CR64Loader Object) - http://www.miniclip.com/bestfriends/miniclipGameLoader.dll

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1122882391944

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O16 - DPF: {B1953AD6-C50E-11D3-B020-00A0C9251384} (O2C-Player (ELECO Software GmbH)) - http://www.o2c.de/download/o2cplayer.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: Usługa administracyjna Menedżera dysków logicznych (dmadmin) - VERITAS Software Corp. - C:\WINNT\System32\dmadmin.exe

O23 - Service: Hibernation - Unknown owner - C:\PROGRA~1\Compaq\COMPAQ~1\hibserv.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPodService - Unknown owner - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe (file missing)

O23 - Service: Usługa Auto Protect programu Norton AntiVirus (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Intel(R) NMS (NMSSvc) - Intel Corporation - C:\WINNT\system32\NMSSvc.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs LLC - C:\WINNT\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

Please! !!


(Gutek) #2

W trybie awaryjnym odinstaluj programy i recznie skasuj foldery a wpisy usuń hijackiem


(M Kowalczyk2) #3

W C:\Progam Files nie mam takiego folderu jak Shareaza! !!

Co mam robić?

Pozostałe usunąłem za to dzięki ale co mam zrobić z tą Shareazą !!


(Gutek) #4

No Ok więc daj kontrolnie jeszcze log i myslę że bedzie Ok


(M Kowalczyk2) #5

Bo ja kiedyś miałem taki program Shareaza i chyba jakieś g....o po nim zostało.

No dobra oto mój log:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:59:13, on 2005-11-06

Platform: Windows 2000 SP4 (WinNT 5.00.2195)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINNT\System32\smss.exe

C:\WINNT\system32\winlogon.exe

C:\WINNT\system32\services.exe

C:\WINNT\system32\lsass.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINNT\system32\spoolsv.exe

C:\PROGRA~1\Compaq\COMPAQ~1\hibserv.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\WINNT\system32\NMSSvc.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

C:\WINNT\system32\MSTask.exe

C:\WINNT\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\Explorer.EXE

C:\WINNT\system32\Promon.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe

C:\Program Files\Compaq\Hotkey Software\hkss.exe

C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe

C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\OPScan.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.gazeta.pl/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.gazeta.pl/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.google.pl

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = http://www.google.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = NET

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: (no name) - {02DCA195-602B-4B1F-83FF-381B7E804BDB} - C:\WINNT\system32\HDBHO.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: @msdxmLC.dll,-1@1033,&Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINNT\system32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] mobsync.exe /logon

O4 - HKLM\..\Run: [Promon.exe] Promon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer

O4 - HKLM\..\Run: [SSC_UserPrompt] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TrackPointSrv] tp4serv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [hkss] C:\Program Files\Compaq\Hotkey Software\hkss.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [BootSkin Startup Jobs] "C:\Program Files\Stardock\WinCustomize\BootSkin\BootSkin.exe" /StartupJobs

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] "C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [SSS6_Suite] "C:\Program Files\Steganos Security Suite 6\sss.exe" /booting

O4 - HKCU\..\Run: [Alacer] D:\Program Files\VSD Software\Alacer\alacer.exe

O8 - Extra context menu item: &Tlumacz z LING... - http://www.ling.pl/ling/def-src.php4

O8 - Extra context menu item: Download with &Shareaza - res://C:\Program Files\Shareaza\Plugins\RazaWebHook.dll/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1122882391944

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O16 - DPF: {B1953AD6-C50E-11D3-B020-00A0C9251384} (O2C-Player (ELECO Software GmbH)) - http://www.o2c.de/download/o2cplayer.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: Usługa administracyjna Menedżera dysków logicznych (dmadmin) - VERITAS Software Corp. - C:\WINNT\System32\dmadmin.exe

O23 - Service: Hibernation - Unknown owner - C:\PROGRA~1\Compaq\COMPAQ~1\hibserv.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Usługa Auto Protect programu Norton AntiVirus (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Intel(R) NMS (NMSSvc) - Intel Corporation - C:\WINNT\system32\NMSSvc.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs LLC - C:\WINNT\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

Złączono Posta : 06.11.2005 (Nie) 18:05

Przy każdym włączaniu systemu skanuje system programem ad-adware se i za każdym razem wyskakuje mi jakieś badziewie : tracking cookie

i mru list nie wiem co to jest, ale proszę o pomoc i dzieki za wskazanie mi co trzeba usunąć :smiley: :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile:


(Gutek) #6

LOG OK czysty, ad-adware - tez tak mam :wink:


(M Kowalczyk2) #7

Ok wielkie dzięki