Bardzo proszę o sprawdzenie loga


(Mw1111) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 10:31:40, on 2005-11-11

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Common Files\krki\krkim.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://onet.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://g.msn.com/0SEENUS/SAOS01?FORM=TOOLBR

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,AutoConfigURL = http://proxy.solutions.net.pl/auto.pac

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - Default URLSearchHook is missing

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe 

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Services] C:\WINDOWS\system32\windns.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "C:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe" /s

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SSC_UserPrompt] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ixsrkb] C:\WINDOWS\ixsrkb.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [Kllfw] C:\Program Files\Wboqbbe\Gtxfto.exe

O4 - HKLM\..\Run: [hlfth71i] C:\WINDOWS\System32\hlfth71i.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [msresearch] C:\windows\msresearch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sp2update] C:\windows\sp2update00.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [Spyware Cleaner] "C:\Program Files\Spyware Cleaner\SpywareCleaner.Exe" /boot

O4 - HKCU\..\Run: [Shell] "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Folders\ibm00001.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Windows installer] C:\winstall.exe

O4 - HKCU\..\Run: [aupd] C:\WINDOWS\System32\sysvcs.exe

O4 - HKCU\..\Run: [klop] C:\WINDOWS\3E.tmp

O4 - HKCU\..\Run: [krki] C:\Program Files\Common Files\krki\krkim.exe

O4 - HKCU\..\Run: [SpySheriff] C:\Program Files\SpySheriff\SpySheriff.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.exe.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra button: eBay - Homepage - {EF79EAC5-3452-4E02-B8BD-BA4C89F1AC7A} - C:\Program Files\IrfanView\Ebay\Ebay.htm

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=36467&clcid=0x409

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{0420F81D-724D-404F-8946-F6ACD97527BC}: NameServer = 217.144.192.2,217.144.192.33

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{0420F81D-724D-404F-8946-F6ACD97527BC}: NameServer = 217.144.192.2,217.144.192.33

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{0420F81D-724D-404F-8946-F6ACD97527BC}: NameServer = 217.144.192.2,217.144.192.33

O17 - HKLM\System\CS3\Services\Tcpip\..\{0420F81D-724D-404F-8946-F6ACD97527BC}: NameServer = 217.144.192.2,217.144.192.33

O20 - Winlogon Notify: IPConfTSP - C:\WINDOWS\system32\en04l1dq1.dll

O21 - SSODL: SysTray.Excn2 - {1722ECFF-4356-4f5b-B534-E67294FE75E9} - C:\WINDOWS\System32\ejcmpmof.dll (file missing)

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: Command Service (cmdService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\TS4gVy4\command.exe (file missing)

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

Wstrzymał bym sie z usunięciem tego.

Na przyszłość podawaj przyczynę zamieszczenia loga

alanek znasz te wpisy?


(boczi) #2

Wszystkie czynności wykonujesz w trybie awaryjnym [F8] w czasie bootowania komputera z wyłączonym przywracaniem systemu. Gdybyś nie wiedział, jak to zrobić, zobacz TU.

Pogrubione kasujesz z dysku oraz wszystkie wpisy z Hijacka.

Jeśli nie znasz tej aplikacji (krki), usuwasz.

C:\Program Files\Common Files\ krki \krkim.exe

Używasz tego proxy?

Po czynnościach nowy log i skan programami ANTY z linków z tematów przyklejonych w dziale.

Opróżnij katalogi TEMP, Prefetch z katalogu systemowego WINDOWS.

Jeśli będą problemy z usuwaniem, używasz narzędzia KillBox,

http://www.downloads.subratam.org/KillBox.zip

Info:

Odpalasz Killboxa zaznacz opcję Delete on Reboot następnie w polu Full Path of File to Delete wklej ścieżkę (przykład):

C:\WINDOWS\System32\xxx.exe

następnie program będzie pytał o restart (oczywiście zgadzasz się).


(Mw1111) #3

Czy mam usunąć całe wpis: C:\Program Files\Common Files\krki\krkim.exe , czy tylko to co było na czerwono tzn. krki z tego polecenia.

Przepraszam jezeli pytanie infantylne.

Gosia


(boczi) #4

To na czerwono - folder krki wraz z plikami znajdującymi się w nim.