Bardzo prosze o sprawdzenie loga


(Gocha2607) #1

Bardzo prosze o sprawdzenie loga

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 11:31:23, on 2005-12-21

Platform: Windows 2000 SP4 (WinNT 5.00.2195)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

D:\WINNT\System32\smss.exe

D:\WINNT\system32\winlogon.exe

D:\WINNT\system32\services.exe

D:\WINNT\system32\lsass.exe

D:\WINNT\system32\svchost.exe

D:\WINNT\system32\spoolsv.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

D:\WINNT\System32\svchost.exe

D:\WINNT\system32\nvsvc32.exe

D:\WINNT\system32\regsvc.exe

D:\WINNT\system32\MSTask.exe

D:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe

D:\WINNT\system32\svchost.exe

D:\WINNT\Explorer.EXE

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

D:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe

D:\Program Files\Common Files\PCSuite\DataLayer\DataLayer.exe

D:\WINNT\system32\ax12.exe

D:\WINNT\system32\internat.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\PROGRA~1\COMMON~1\PCSuite\Services\SERVIC~1.EXE

D:\Documents and Settings\Gocha\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - D:\WINNT\system32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] mobsync.exe /logon

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE D:\WINNT\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] D:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe -onlytray

O4 - HKLM\..\Run: [DataLayer] D:\Program Files\Common Files\PCSuite\DataLayer\DataLayer.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft call manager] D:\\WINNT\\system32\\ax12.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] D:\WINNT\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKCU\..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Crnsava] scrnsave.pif

O4 - HKCU\..\Run: [Microsoft call manager] D:\\WINNT\\system32\\ax12.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = D:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - D:\WINNT\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - D:\WINNT\web\related.htm

O16 - DPF: {92ECE6FA-AC2E-4042-BFAE-0C8608E52A43} (SignActivX Control) - https://www.bph.pl/pi/components/SignActivX.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Usługa administracyjna Menedżera dysków logicznych (dmadmin) - VERITAS Software Corp. - D:\WINNT\System32\dmadmin.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - D:\WINNT\system32\nvsvc32.exe

Z gory dziekuje


(Kuz5) #2

Usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu)

Plik na czerwono usun ręcznie z dysku

Znasz to?

Kosmetyka:

Start=>Uruchom=>Wpisz polecenie msconfig=>Zakładka Uruchamianie i odchacz:

Panel sterowania => Java Plug-in => Update => odptaszkuj Check for updates automatically