Bardzo Prosze O Sprawdzenie Loga


(Kokos Man) #1

Bardzo prosze o sprawdzenie loga, bo mój system ostatnio cos nie najlepiej chodzi. Z góry dziękuje za pomoc.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 10:53:19, on 2005-12-29

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\nprotect32.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\LifeView FlyVideo\RecSche.exe

C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe

C:\Programy\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\batserv2.exe

C:\WINDOWS\system32\mpcsvc.exe

C:\WINDOWS\sachostx.exe

C:\WINDOWS\system32\paytime.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\programy\spv\Sync\WCESCOMM.EXE

C:\winstall.exe

C:\WINDOWS\system32\paytime.exe

C:\WINDOWS\alt.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Programy\FlashGet\flashget.exe

C:\WINDOWS\system32\sysc.exe

C:\WINDOWS\system32\sachostc.exe

C:\WINDOWS\system32\sachosts.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Downloads\hijackthis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = c:\secure32.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = c:\secure32.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = w3cache.krosno.tkdami.net:8080

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = local.,

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - c:\programy\Acrobat\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\Programy\FlashGet\jccatch.dll

O2 - BHO: C:\WINDOWS\adsldpbf.dll - {EEE7178C-BBC3-4153-9DDE-CD0E9AB1B5B6} - C:\WINDOWS\adsldpbf.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [RecSche] C:\LifeView FlyVideo\RecSche.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Programy\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [BatSrv] C:\WINDOWS\batserv2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WindowsUpdateNT] C:\WINDOWS\System\svwhost.exe /s

O4 - HKLM\..\Run: [WindowsUpdate] C:\WINDOWS\System\svchost.exe /s

O4 - HKLM\..\Run: [SiS Mpc Service] C:\WINDOWS\system32\mpcsvc.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SystemLoader] C:\WINDOWS\sysldr32.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HostSrv] C:\WINDOWS\sachostx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PayTime] C:\WINDOWS\system32\paytime.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\programy\spv\Sync\WCESCOMM.EXE"

O4 - HKCU\..\Run: [Windows installer] C:\winstall.exe

O4 - HKCU\..\Run: [PayTime] C:\WINDOWS\system32\paytime.exe

O4 - HKCU\..\Run: [WindowsUpdateNT] C:\WINDOWS\System\svwhost.exe

O4 - HKCU\..\Run: [AlexaToolbar] C:\WINDOWS\alt.exe

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\Programy\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\Programy\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\Programy\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll

O9 - Extra button: Utwórz Ulubione dla urządzenia przenośnego - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - c:\programy\spv\Sync\inetrepl.dll

O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - c:\programy\spv\Sync\inetrepl.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Utwórz Ulubione dla urządzenia przenośnego... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - c:\programy\spv\Sync\inetrepl.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Programy\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\Programy\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\Programy\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\bonjour\mdnsnsp.dll

O16 - DPF: {83AFB5CA-ED35-11D4-A452-0080C8D85045} (GameDesire Poker Games) - http://67.15.101.3/g_bin/eng/poker_2_0_0_38.cab

O20 - Winlogon Notify: browsela - C:\WINDOWS\system32\browsela.dll

O20 - Winlogon Notify: msupdate - C:\WINDOWS\SYSTEM32\msupdate32.dll

O23 - Service: Bonjour Service - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Protected Exchange (MainService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\nprotect32.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

(Gutek) #2

023 - Start >>> Uruchom >>> services.msc >>> zatrzymaj i wyłącz Protected Exchange

  1. Wyłączyć Przywracanie systemu w XP TU

  2. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu(opis w linku wyżej).

  3. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte.

  4. Skasować z dysku pliki i foldery, które podkreśliłem na czerwono

  5. Dokończyć skanerami online - Scanery do wyboru

  6. Pokazać nowy log :stuck_out_tongue:

zastosuj Usuwanie tapety SpySheriff


(Kokos Man) #3

Tych plików nie było

O4 - HKLM\..\Run: [WindowsUpdateNT] C:\WINDOWS\System\svwhost.exe /s 

O4 - HKLM\..\Run: [SiS Mpc Service] C:\WINDOWS\system32\mpcsvc.exe

Tych plików nie dało się usunąć

O20 - Winlogon Notify: browsela - C:\WINDOWS\system32\browsela.dll 

O23 - Service: Protected Exchange (MainService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\nprotect32.exe

To jest nowy Log:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 12:42:17, on 2005-12-29

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\nprotect32.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\LifeView FlyVideo\RecSche.exe

C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe

C:\Programy\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\programy\spv\Sync\WCESCOMM.EXE

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Programy\FlashGet\flashget.exe

C:\Downloads\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = w3cache.krosno.tkdami.net:8080

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = local.,

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - c:\programy\Acrobat\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\Programy\FlashGet\jccatch.dll

O2 - BHO: C:\WINDOWS\adsldpbf.dll - {EEE7178C-BBC3-4153-9DDE-CD0E9AB1B5B6} - C:\WINDOWS\adsldpbf.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [RecSche] C:\LifeView FlyVideo\RecSche.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Programy\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto

O4 - HKLM\..\Run: [WindowsUpdate] C:\WINDOWS\System\svchost.exe /s

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\programy\spv\Sync\WCESCOMM.EXE"

O4 - HKCU\..\Run: [WindowsUpdateNT] C:\WINDOWS\System\svwhost.exe

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\Programy\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\Programy\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\Programy\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll

O9 - Extra button: Utwórz Ulubione dla urządzenia przenośnego - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - c:\programy\spv\Sync\inetrepl.dll

O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - c:\programy\spv\Sync\inetrepl.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Utwórz Ulubione dla urządzenia przenośnego... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - c:\programy\spv\Sync\inetrepl.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Programy\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\Programy\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\Programy\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\bonjour\mdnsnsp.dll

O16 - DPF: {83AFB5CA-ED35-11D4-A452-0080C8D85045} (GameDesire Poker Games) - http://67.15.101.3/g_bin/eng/poker_2_0_0_38.cab

O20 - Winlogon Notify: browsela - C:\WINDOWS\system32\browsela.dll

O23 - Service: Bonjour Service - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Protected Exchange (MainService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\nprotect32.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

Niekturych wpisów w Hijackthis nie dało sie usunąć.

Pulpit jest normalny tylko wokół wszystkich ikonek jest niebieska obwudka, wiesz jak to zlikwidować ?

WIELKIE WIELKIE DZIEKI ZA POMOC :slight_smile:


(boczi) #4

Chyba chodzi o to:

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic … ight=t%B3o

A usuwać pliki próbuj KillBox’em.

http://www.downloads.subratam.org/KillBox.zip

Info:

Odpalasz Killboxa zaznacz opcję Delete on Reboot następnie w polu Full Path of File to Delete wklej ścieżkę (przykład):

C:\WINDOWS\System32\xxx.exe

następnie program będzie pytał o restart (oczywiście zgadzasz się).

ew. CopyLock


(Kacz2n) #5

Usuń:

O2 - BHO: C:\WINDOWS\adsldpbf.dll - {EEE7178C-BBC3-4153-9DDE-CD0E9AB1B5B6} - C:\WINDOWS\adsldpbf.dll

O4 - HKLM…\Run: [WindowsUpdate] C:\WINDOWS\System\svchost.exe /s -> usuń ten plik

O4 - HKCU…\Run: [WindowsUpdateNT] C:\WINDOWS\System\svwhost.exe ->ten plik także usuń

O20 - Winlogon Notify: browsela - C:\WINDOWS\system32\browsela.dll -> to chyba look2me


(Gutek) #6

Użyj Pocket Killbox. Zaznaczasz opcję Delete on Reboot oraz All Files i w polu Full Path of File to Delete wklejasz ścieżki C:\WINDOWS\adsldpbf.dll

C:\WINDOWS\System32\nprotect32.exe

C:\WINDOWS\System32\browsela.dll

C:\WINDOWS\System\svchost.exe

C:\WINDOWS\System\svwhost.exe i naciskasz X czerwony. Program poprosi o reset kompa … czyli resetujesz.