Bardzo proszę o sprawdzenie loga


(Remior) #1

usunąłem trojan removerem jakieś świństwo(było to system32\paytime.ex$-post:czy mam to usunąć).Proszę o sprawdzenie ,czy jeszcze coś nie zostało do usunięcia.Dzięki.

PS.Jeszcze jedno pytanko:co to jest VTTimer.exe i VTtrayp.exe i czy to się musi ładować przy starcie?

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:57:37, on 2006-01-23

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

D:\WINDOWS\system32\oodag.exe

C:\Program Files\Registry Defragmentation\RegManServ.exe

D:\WINDOWS\system32\wwSecure.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

D:\WINDOWS\system32\VTTimer.exe

D:\WINDOWS\system32\VTtrayp.exe

D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

D:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

D:\PROGRA~1\NEOSTR~1\taskbaricon.exe

D:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\Program Files\NetMeter\NetMeter.exe

C:\takie to a takie\HijackThis.exe


R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - D:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O4 - HKLM\..\Run: [VTTimer] VTTimer.exe

O4 - HKLM\..\Run: [VTTrayp] VTtrayp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] D:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] D:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] D:\PROGRA~1\NEOSTR~1\taskbaricon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TrojanScanner] D:\Program Files\Trojan Remover\Trjscan.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "D:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKCU\..\Run: [C] C:\Program Files\NetMeter\NetMeter.exe

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: O&O Defrag - O&O Software GmbH - D:\WINDOWS\system32\oodag.exe

O23 - Service: Registry Management Service (RegManServ) - Unknown owner - C:\Program Files\Registry Defragmentation\RegManServ.exe

O23 - Service: Washer AutoComplete (wwSecSvc) - Webroot Software, Inc. - D:\WINDOWS\system32\wwSecure.exe

(Asterisk) #2

Z tego wynika ,że nie musi - potrzebny jest, gdy korzystasz z wyjścia

TV w celu wykorzystania dodatkowych opcji konfiguracyjnych

===================================

Z tego wynika ,że nie musi - potrzebny jest, gdy korzystasz z wyjścia TV


(Gutek) #3

Log Ok