Bardzo prosze o sprawdzenie loga


(Fresh16) #1

tak jak w temacie Bardzo prosze o sprawdzenie, co jakiś czas wyskakuje mi błąd i mam do wyboru albo anuluj albo debuguj (? nie wiem co znaczy debuguj) oby dwie opcje wyłanczają program (różne programy np. gg, iexplorer itp.)

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 23:23:16, on 2006-02-02

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Winamp5.112\winampa.exe

C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program Files\Santa Cruz Networks\vSkype\vSkype.exe

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Winamp5.112\winamp.exe

D:\[DYSK CE na E]\NetMeter-użycie łącza\NetMeter.exe

C:\Program Files\G DATA\AntiVirenKit InternetSecurity\AVK\AVKService.exe

C:\Program Files\HotKey\HotKey.exe

C:\Program Files\honestech\TV Plus 3.0\TVR 2.0\scheduleTV.exe

C:\Program Files\G DATA\AntiVirenKit InternetSecurity\Webfilter\Webfilter.exe

C:\WINDOWS\System32\drivers\CDAC11BA.EXE

C:\Program Files\G DATA\AntiVirenKit InternetSecurity\Firewall\kavpf.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

D:\[DYSK CE na E]\System syntezy mowy\rozmowy.exe

D:\[DYSK CE na E]\SpeedFan\speedfan.exe

C:\PROGRA~1\GDATA~1\ANTIVI~1\WEBFIL~1\ADSCLE~1.EXE

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

D:\[DYSK CE na E]\System syntezy mowy\synteza_DDE_klient.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Pogoda\pogoda.exe

D:\[DYSK CE na E]\BearShare2\BearShare.exe

D:\[DYSK CE na E]\FlashGet\flashget.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu7.0\gg.exe

C:\WINDOWS\System32\taskmgr.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

D:\Ściągnięte z netu\2006\instalki 2006\Luty 2006\Wpisy_rejestru_hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Fresh InTeRnEt

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Poly HTML Filter BHO - {0140DF95-9128-4053-AE72-F43F0CFCA062} - C:\WINDOWS\system32\SiKernel.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: SIPAKBHO Class - {40FB69E1-9B7B-453F-B238-37D8E9528929} - C:\Program Files\G DATA\AntiVirenKit InternetSecurity\Webfilter\PAKIEPlugins.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - D:\_DYSKC~1\FLASHGET\jccatch.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {A8F38D8D-E480-4D52-B7A2-731BB6995FDD} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O2 - BHO: Offliner AdFilter Helper - {DC9377A2-2E8D-44A1-99DB-F8A821DF254D} - C:\WINDOWS\system32\SiPlugins.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {C4069E3A-68F1-403E-B40E-20066696354B} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - D:\_DYSKC~1\FLASHGET\fgiebar.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\system32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: Pasek Webfilter - {75CD0BC5-E317-449C-9FF6-4986B3D48F64} - C:\PROGRA~1\GDATA~1\ANTIVI~1\WEBFIL~1\PAKIEGUI.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp5.112\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WheelMouse] C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [vSkype] C:\Program Files\Santa Cruz Networks\vSkype\vSkype.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [winamp.exe] C:\Program Files\Winamp5.112\winamp.exe

O4 - HKCU\..\Run: [NetMeter.exe] D:\[DYSK CE na E]\NetMeter-użycie łącza\NetMeter.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu7.0\gg.exe" /tray

O4 - Startup: Rozmowa.lnk = D:\[DYSK CE na E]\System syntezy mowy\rozmowy.exe

O4 - Startup: pogoda.lnk = C:\Program Files\Pogoda\pogoda.exe

O4 - Startup: speedfan.lnk = D:\[DYSK CE na E]\SpeedFan\speedfan.exe

O4 - Global Startup: HotKey Driver.lnk = C:\Program Files\HotKey\HotKey.exe

O4 - Global Startup: Schedule TV.lnk = C:\Program Files\honestech\TV Plus 3.0\TVR 2.0\scheduleTV.exe

O4 - Global Startup: Webfilter.lnk = ?

O4 - Global Startup: Firewall.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmwordtrans.html

O8 - Extra context menu item: Add selected links to Link Container - C:\PROGRA~1\GDATA~1\ANTIVI~1\WEBFIL~1\System\Scripts\off_collector_sel.htm

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Show domain links - C:\PROGRA~1\GDATA~1\ANTIVI~1\WEBFIL~1\System\Scripts\off_domain_links.htm

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - D:\[DYSK CE na E]\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - D:\[DYSK CE na E]\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\_DYSKC~1\FLASHGET\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\_DYSKC~1\FLASHGET\flashget.exe

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1134656434436

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1135199881625

O18 - Protocol: vskype - (no CLSID) - (no file)

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: AVK Service (AVKService) - Unknown owner - C:\Program Files\G DATA\AntiVirenKit InternetSecurity\AVK\AVKService.exe

O23 - Service: Strażnik AVK (AVKWCtl) - Unknown owner - C:\Program Files\G DATA\AntiVirenKit InternetSecurity\AVK\AVKWCtl.exe (file missing)

O23 - Service: C-DillaCdaC11BA - Macrovision - C:\WINDOWS\System32\drivers\CDAC11BA.EXE

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Ahead Software AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: Usługa Auto-Protect programu Norton AntiVirus (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

O23 - Service: Usługa Norton Protection Center (NSCService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE

O23 - Service: Symantec AVScan (SAVScan) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: SPBBCSvc - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

poza tym to obawiam się KAMASUTRY w sumie to godzina zero za pare minut pozdrawiam i czekam na diagnoze


(Gutek) #2

Jest Ok :wink:


(Fresh16) #3

dzięki a nie wiesz czemu mi sie robia błędy w systemie :confused: i wyskakuje błąd aplikacji :confused:

POZDRAWIAM i jeszcze raz dzięki


(Gutek) #4

A możesz podać więcej szczegółów? Jaka to aplikacja powoduje błąd?


(Fresh16) #5

hmmm z pamięci teraz nie powiem ale jest coś takiego

aplikacja np. gg odwołuje sie pod adresem 00000x776146 adres 0000x776146 nie może być "read"

a na dole jest owe anuluj lub debuguj oby dwa wyłanczaja program także dużo razy przy starcie systemu skanuje mi dysk w poszukiwaniu błędów i czasem dużo ich znajduje i obcina a potem mam problemy (tak jak teraz np. z nortonem nie potrafie pobrać aktualizacji a mam licencje jeszcze przez ok 270 dni)


(Gutek) #6

http://www.searchengines.pl/phpbb203/in … opic=28303 co do gg


(Fresh16) #7

thx za pomoc

(ale mi gg działa jedynie czasami wystepuje ten błąd) mniejsza z tym poradze sobie z tym :]