Bardzo prosze o sprawdzenie loga =(

Windows pokazuje mi ze komp jest zainfekowany =( Prosze o pomoc z gory dzieki.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:30:45, on 2006-02-08

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\nhksrv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\GEARSEC.EXE

C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost 2003\GhostStartService.exe

C:\WINDOWS\system32\GStartUp.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\Mixer.exe

C:\PROGRA~1\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\ABBYY FineReader 7.0 Professional Edition\AbbyyNewsReader.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe

C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\TrayMon.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Netropa\Onscreen Display\OSD.exe

C:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE

C:\Program Files\Lexmark X74-X75\lxbbbmgr.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Lexmark X74-X75\lxbbbmon.exe

C:\Program Files\Time Sync\time.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\winstall.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.interia.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Tweak UI] RUNDLL32.EXE TWEAKUI.CPL,TweakMeUp

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [FineReader7NewsReaderPro] "C:\Program Files\ABBYY FineReader 7.0 Professional Edition\AbbyyNewsReader.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Hidder] "C:\program files\g data software\sekretnik 2004\Hidder.exe" /start

O4 - HKLM\..\Run: [MULTIMEDIA KEYBOARD] C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [WINDVDPatch] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Jet Detection] "C:\Program Files\Creative\SBLive\PROGRAM\ADGJDet.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Lexmark X74-X75] "C:\Program Files\Lexmark X74-X75\lxbbbmgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Time Sync] C:\Program Files\Time Sync\time.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Windows installer] C:\winstall.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1100776050006

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{A01A14A6-DA88-4D18-9756-3D1145766B32}: NameServer = 82.143.159.34,82.143.143.11

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: GEARSecurity - GEAR Software - C:\WINDOWS\SYSTEM32\GEARSEC.EXE

O23 - Service: GhostStartService - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost 2003\GhostStartService.exe

O23 - Service: StartUp Service (GStartUp) - G DATA Software Sp. z o.o. - C:\WINDOWS\system32\GStartUp.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: Netropa NHK Server (nhksrv) - Unknown owner - C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\nhksrv.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: O&O Defrag (OODefrag) - O&O Software GmbH - C:\WINDOWS\system32\oodag.exe

W trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu usuń

O4 - HKCU\..\Run: [Windows installer] C:\winstall.exe

oraz plik C:\Winstall.exe

Lecz to nie wszystko - zastosuj Usuwanie tapety SpySheriff

Wielkie Dzieki :smiley: :smiley: I juz jest wszytko ok :slight_smile: