Bardzo proszę o sprawdzenie loga

Oto on:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:14:50, on 2006-03-19

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Apache Group\Apache2\bin\Apache.exe

C:\Program Files\Cisco Systems\VPN Client\cvpnd.exe

C:\Program Files\Apache Group\Apache2\bin\Apache.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\JAM Software\SpamAware\SpamAwareOELauncher.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Documents and Settings\Mateusz\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O1 - Hosts: 172.30.2.40 WA-EX2K.int.s2.pl

O1 - Hosts: 172.21.254.11 gd-neron.int.s2.pl

O1 - Hosts: 212.244.73.137 sd.s2.pl

O1 - Hosts: 172.21.254.43 GD-HPSD1W2K3.INT.S2.PL

O1 - Hosts: 172.21.254.44 GD-HPSD2W2K3.INT.S2.PL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: bho2gr Class - {31FF080D-12A3-439A-A2EF-4BA95A3148E8} - C:\Program Files\GetRight\xx2gr.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SpamAwareOELauncher] C:\Program Files\JAM Software\SpamAware\SpamAwareOELauncher.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - Global Startup: Cisco Systems VPN Client.lnk = C:\Program Files\Cisco Systems\VPN Client\vpngui.exe

O8 - Extra context menu item: Download with GetRight - C:\Program Files\GetRight\GRdownload.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Open with GetRight Browser - C:\Program Files\GetRight\GRbrowse.htm

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: Apache2 - Unknown owner - C:\Program Files\Apache Group\Apache2\bin\Apache.exe" -k runservice (file missing)

O23 - Service: Cisco Systems, Inc. VPN Service (CVPND) - Cisco Systems, Inc. - C:\Program Files\Cisco Systems\VPN Client\cvpnd.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: MySql - Unknown owner - c:\usr/MYSQL/bin/mysqld.exe (file missing)

====================================

Widziałeś ten komunikat Ważny komunikat dotyczący tytułowania tematów zastosuj sie do niego => inaczej temat poleci do śmietnika :evil:

Pozdrawiam kuz5

W trybie awaryjnym usuwasz Hijackiem te wpisy:

Poza tym czysto :slight_smile:

Nie no… Apache jest przecież ok… :smiley:

Ups… sorki nie zauważyłem tego wpisy na górze:

I myślałem, że są tylko pozostałości po Apache --> wybacz :oops: