Bardzo proszę o sprawdzenie logów-niestabilny system!


(Kolszynski) #1


(Kuz5) #2

W logach czysto