Bardzo proszę o sprawdzenie mi loga

Tak jak w temacie. Właściwie to nie jest mój log, tylko mojej koleżanki. Ciągle komputer jej się wiesza, występuje mnustwo błędów. Żeby uruchomić komputer musi zrestartować go chyba z 5 razy. Z góry za wszelką pomoc dziękuję.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:07:22, on 2005-05-18

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\RunDll32.exe

C:\Program Files\Hotbar\Bin\4.6.1.0\HbOEAddOn.exe

C:\Program Files\Hotbar\Bin\4.6.1.0\WeatherOnTray.exe

C:\Program Files\Media Access\MediaAccK.exe

C:\Program Files\Ibmmvd\Athlz.exe

C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.exe

C:\Program Files\Web_Rebates\WebRebates0.exe

C:\Program Files\AutoUpdate\AutoUpdate.exe

C:\WINDOWS\System32\myctpp.exe

C:\WINDOWS\System32\vznnkv.exe

C:\PROGRA~1\Toolbar\TBPS.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Documents and Settings\nnt\Dane aplikacji\uprl.exe

C:\Program Files\Media Access\MediaAccess.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\PROGRA~1\Toolbar\PIB.exe

C:\Program Files\Web_Rebates\WebRebates1.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\Web_Rebates\WebRebates2.exe

c:\windows\system32\mxachcu.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\Explorer.exe

C:\WINDOWS\System32\serser.exe

C:\WINDOWS\System32\serser.exe

C:\Documents and Settings\nnt\Ustawienia lokalne\Temp\Katalog tymczasowy 1 dla hijackthis.zip\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer,SearchURL = http://searchmiracle.com/sp.php

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\DOCUME~1\nnt\USTAWI~1\Temp\se.dll/spage.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = http://www.websearch.com/ie.aspx?tb_id=50220

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,CustomizeSearch = res://C:\PROGRA~1\Toolbar\toolbar.dll/sa

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\DOCUME~1\nnt\USTAWI~1\Temp\se.dll/spage.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = res://C:\PROGRA~1\Toolbar\toolbar.dll/sa

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: (no name) - _{8952A998-1E7E-4716-B23D-3DBE03910972} - (no file)

F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe C:\WINDOWS\Nail.exe

O1 - Hosts: 127.0.0.3 n-glx.s-redirect.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 x.full-tgp.net

O1 - Hosts: 127.0.0.3 counter.sexmaniack.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 autoescrowpay.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.autoescrowpay.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.awmdabest.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.sexfiles.nu

O1 - Hosts: 127.0.0.3 awmdabest.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 sexfiles.nu

O1 - Hosts: 127.0.0.3 allforadult.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.allforadult.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.iframe.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 iframe.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.newiframe.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 newiframe.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.vesbiz.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 vesbiz.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.pizdato.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 pizdato.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.aaasexypics.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 aaasexypics.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.virgin-tgp.net

O1 - Hosts: 127.0.0.3 virgin-tgp.net

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.awmcash.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 awmcash.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 buldog-stats.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.buldog-stats.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 fregat.drocherway.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 slutmania.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.slutmania.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 toolbarpartner.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.toolbarpartner.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.megapornix.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 megapornix.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.sp2fucked.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 sp2fucked.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 greg-tut.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.greg-tut.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 nylonsexy.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.nylonsexy.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 vparivalka.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.vparivalka.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 iframeprofit.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.iframeprofit.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 topsearch10.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.topsearch10.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 statscash.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.statscash.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 vxiframe.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.vxiframe.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 crazy-toolbar.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 http://www.crazy-toolbar.com

O2 - BHO: &EliteBar - {28CAEFF3-0F18-4036-B504-51D73BD81ABC} - C:\WINDOWS\EliteToolBar\EliteToolBar version 59.dll

O2 - BHO: CControl Object - {3643ABC2-21BF-46B9-B230-F247DB0C6FD6} - C:\Program Files\E2G\IeBHOs.dll

O2 - BHO: (no name) - {B32C6C56-CBF6-4BE8-BDE4-BFB435258477} - C:\WINDOWS\System32\beek.dll

O2 - BHO: &EliteSideBar - {ED103D9F-3070-4580-AB1E-E5C179C1AE41} - C:\WINDOWS\EliteSideBar\EliteSideBar 08.dll

O3 - Toolbar: &EliteBar - {825CF5BD-8862-4430-B771-0C15C5CA8DEF} - C:\WINDOWS\EliteToolBar\EliteToolBar version 59.dll

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM…\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM…\Run: [Hotbar] C:\Program Files\Hotbar\Bin\4.6.1.0\HbOEAddOn.exe

O4 - HKLM…\Run: [WeatherOnTray] C:\Program Files\Hotbar\Bin\4.6.1.0\WeatherOnTray.exe

O4 - HKLM…\Run: [salm] c:\temp\salm.exe

O4 - HKLM…\Run: [internet Optimizer] “C:\Program Files\Internet Optimizer\optimize.exe”

O4 - HKLM…\Run: [dwzan] C:\WINDOWS\dwzan.exe

O4 - HKLM…\Run: [Media Access] C:\Program Files\Media Access\MediaAccK.exe

O4 - HKLM…\Run: [gah95on6] C:\WINDOWS\System32\gah95on6.exe

O4 - HKLM…\Run: [Generic Host Process for Win32 Services] C:\WINDOWS\System32\Drivers\svchost.exe

O4 - HKLM…\Run: [Nlceo] C:\Program Files\Ibmmvd\Athlz.exe

O4 - HKLM…\Run: [winupdtl] C:\WINDOWS\System32\winupdt.exe

O4 - HKLM…\Run: [AUNPS2] RUNDLL32 AUNPS2.DLL,_Run@16

O4 - HKLM…\Run: [checkrun] C:\windows\system32\elitelct32.exe

O4 - HKLM…\Run: [cfgmgr51] RunDLL32.EXE C:\WINDOWS\cfgmgr51.dll,DllRun

O4 - HKLM…\Run: [HELPER] C:\WINDOWS\System32\poland.exe -N

O4 - HKLM…\Run: [WebRebates0] “C:\Program Files\Web_Rebates\WebRebates0.exe”

O4 - HKLM…\Run: [VBouncer] C:\PROGRA~1\VBOUNCER\VirtualBouncer.exe

O4 - HKLM…\Run: [AutoUpdater] “C:\Program Files\AutoUpdate\AutoUpdate.exe”

O4 - HKLM…\Run: [sp] rundll32 C:\DOCUME~1\nnt\USTAWI~1\Temp\se.dll,DllInstall

O4 - HKLM…\Run: [p59k36i] myctpp.exe

O4 - HKLM…\Run: [KavSvc] C:\WINDOWS\System32\vznnkv.exe

O4 - HKLM…\Run: [WinTools] C:\PROGRA~1\COMMON~1\WinTools\WToolsA.exe

O4 - HKLM…\Run: [TBPS] C:\PROGRA~1\Toolbar\TBPS.exe

O4 - HKLM…\Run: [sysnet] C:\Documents and Settings\nnt\snuninst.exe

O4 - HKLM…\Run: [JFRZENC] C:\WINDOWS\JFRZENC.EXE

O4 - HKLM…\Run: [xgyrlw] c:\windows\system32\mxachcu.exe

O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [NVIEW] rundll32.exe nview.dll,nViewLoadHook

O4 - HKCU…\Run: [skype] “C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe” /nosplash /minimized

O4 - HKCU…\Run: [inhu] C:\Documents and Settings\nnt\Dane aplikacji\uprl.exe

O4 - HKCU…\Run: [Gdwzuj] C:\WINDOWS\System32?hkntfs.exe

O4 - HKCU…\Run: [Y2qqRWGmQ] mplrcl.exe

O4 - HKCU…\Run: [serser] C:\WINDOWS\System32\serser.exe

O4 - HKCU…\RunOnce: [serser] C:\WINDOWS\System32\serser.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Web Rebates - file://C:\Program Files\Web_Rebates\Sy1150\Tp1150\scri1150a.htm

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: ShopperReports - Compare travel rates - {946B3E9E-E21A-49c8-9F63-900533FAFE14} - C:\Program Files\ShopperReports\Bin\1.0.4.0\ShprRprt.dll

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra button: ShopperReports - Compare product prices - {E77EDA01-3C56-4a96-8D08-02B42891C169} - C:\Program Files\ShopperReports\Bin\1.0.4.0\ShprRprt.dll

O15 - Trusted Zone: http://awbeta.net-nucleus.com (HKLM)

O16 - DPF: {11311111-1111-1111-1111-111111111157} - file://C:\Recycled\Q330995.exe

O16 - DPF: {15AD4789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - ms-its:mhtml:file://c:\nosuxxx.mht! http://www.kazaalite.pl/stats/xaw.chm::/bridge-c18.cab

O16 - DPF: {9EB320CE-BE1D-4304-A081-4B4665414BEF} (MediaTicketsInstaller Control) - ms-its:mhtml:file://c:\nosuxxx.mht! http://kazaalite.pl/stats/mt.chm::/MediaTicketsInstaller.cab

O16 - DPF: {A9ED6AA2-D9D4-4D71-9586-E293E2E3580B} (GameDesire Marbies&Diamonds) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/marbles_2_0_0_21.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{40572B9C-959D-427A-8A3C-7089AF03E7DE}: NameServer = 10.10.1.1,194.204.159.1

O18 - Protocol: tpro - {FF76A5DA-6158-4439-99FF-EDC1B3FE100C} - C:\PROGRA~1\Toolbar\toolbar.dll

O18 - Filter: text/html - {8D2288E2-16F3-4C41-AA21-185DD0074703} - C:\WINDOWS\System32\beek.dll

O18 - Filter: text/plain - {8D2288E2-16F3-4C41-AA21-185DD0074703} - C:\WINDOWS\System32\beek.dll

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: System Startup Service (SvcProc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\svcproc.exe

R3 - URLSearchHook: (no name) - _{8952A998-1E7E-4716-B23D-3DBE03910972} - (no file)

wycinaj

O1 - Hosts: 127.0.0.3 n-glx.s-redirect.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 x.full-tgp.net

O1 - Hosts: 127.0.0.3 counter.sexmaniack.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 autoescrowpay.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 www.autoescrowpay.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 www.awmdabest.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 www.sexfiles.nu

O1 - Hosts: 127.0.0.3 awmdabest.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 sexfiles.nu

O1 - Hosts: 127.0.0.3 allforadult.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 www.allforadult.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 www.iframe.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 iframe.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 www.newiframe.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 newiframe.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 www.vesbiz.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 vesbiz.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 www.pizdato.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 pizdato.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 www.aaasexypics.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 aaasexypics.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 www.virgin-tgp.net

O1 - Hosts: 127.0.0.3 virgin-tgp.net

O1 - Hosts: 127.0.0.3 www.awmcash.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 awmcash.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 buldog-stats.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 www.buldog-stats.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 fregat.drocherway.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 slutmania.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 www.slutmania.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 toolbarpartner.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 www.toolbarpartner.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 www.megapornix.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 megapornix.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 www.sp2fucked.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 sp2fucked.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 greg-tut.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 www.greg-tut.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 nylonsexy.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 www.nylonsexy.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 vparivalka.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 www.vparivalka.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 iframeprofit.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 www.iframeprofit.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 topsearch10.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 www.topsearch10.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 statscash.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 www.statscash.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 vxiframe.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 www.vxiframe.biz

O1 - Hosts: 127.0.0.3 crazy-toolbar.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 www.crazy-toolbar.com

to też aut

O4 - HKLM\..\Run: [salm] c:\temp\salm.exe

OO23 - Service: System Startup Service (SvcProc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\svcproc.exe

to też

Radzę zainstalować jakiś program antywirusowy np. : darmowego avast:http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=30&id=533

Usuń i zainstaluj SP2 dla Windowsa xp

nie w ten sposob ,tak sie nie usuwa i zostawiles takie lagi ze przykro patrzec

jesli tylko to usunie to stwierdzenie:

jest totalną bzdurą :evil:

Wyczyść katalog TEMP

Start=>Uruchom=>%temp%=>I usuń wszystko co sie tam znajduje

Usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu)

Znasz zostawiasz nie znasz usuwasz.

Ten wpis z kreseczką “_” usuniesz edytorem rejestru Registrar Lite

Uruchom edytor w pole Address wklej ścieżke

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks i kliknij Go poczym zostaniesz przeniesiony do tego klucza. Po prawej stronie będzie widoczny wpis _{8952A998-1E7E-4716-B23D-3DBE03910972} wszystkie inne wpisy z taką samą kreseczką także kasujesz i z prawokliku kasujesz wpisy.

Pliki na czerwono usun ręcznie z dysku

Jeżeli wpisy 015 będą stawiać opór to usuń je narzędziem KillTrusted 0.7

Po wszystkim wklej nowego loga