Bardzo proszę o sprawdzenie tego loga i pomoc


(joszysz) #1

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Belkin\Oprogramowanie interfejsu Bluetooth\bin\btwdins.exe

C:\Program Files\iolo\System Mechanic Professional 6\IoloSGCtrl.exe

C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe

C:\WINDOWS\system32\keyhook.exe

C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\system32\Rundll32.exe

C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\system32\plscd.exe

C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeperUI.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SSU.EXE

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Belkin\Oprogramowanie interfejsu Bluetooth\BTTray.exe

C:\WINDOWS\system32\sistray.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\PROGRA~1\Belkin\OPROGR~1\BTSTAC~1.EXE

C:\Program Files\Webshots\webshots.scr

C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\SkypePM.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Documents and Settings\Szyszko Józef\Pulpit\Ochrona\HijackThis.exe

C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\Download\e02efa028abe4a326dfe6ee5614e5449\update\update.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.google.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.interia.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.avast.com/i_kat_207.php?lang=eng

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {99EBA16F-C13A-40a6-A9C7-5F3EEC4E7BE6} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {A8F38D8D-E480-4D52-B7A2-731BB6995FDD} - (no file)

O3 - Toolbar: Webshots Toolbar - {C17590D2-ECB4-4b15-8820-F58798DCC118} - C:\Program Files\Webshots\WSToolbar4IE.dll (file missing)

O4 - HKLM..\Run: [siS Windows KeyHook] C:\WINDOWS\system32\keyhook.exe

O4 - HKLM..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\Run: [siSPower] "Rundll32.exe" SiSPower.dll,ModeAgent

O4 - HKLM..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"

O4 - HKLM..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM..\Run: [DRam prosessor] plscd.exe

O4 - HKLM..\Run: [spySweeper] "C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeperUI.exe" /startintray

O4 - HKLM..\RunServices: [DRam prosessor] plscd.exe

O4 - HKCU..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU..\Run: [Odkurzacz-MCD] "C:\Program Files\Odkurzacz\odk_mcd.exe"

O4 - Startup: Webshots.lnk = C:\Program Files\Webshots\Launcher.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Synchronizer.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\AdobeCollabSync.exe

O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?

O4 - Global Startup: Utility Tray.lnk = C:\WINDOWS\system32\sistray.exe

O8 - Extra context menu item: &Webshots Photo Search - res://C:\Program Files\Webshots\WSToolbar4IE.dll/MENUSEARCH.HTM

O8 - Extra context menu item: Download all links using BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm

O8 - Extra context menu item: Download all videos using BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm

O8 - Extra context menu item: Download link using &BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm

O8 - Extra context menu item: Wyślij do interfejsu &Bluetooth - C:\Program Files\Belkin\Oprogramowanie interfejsu Bluetooth\btsendto_ie_ctx.htm

O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\Belkin\Oprogramowanie interfejsu Bluetooth\btsendto_ie.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-4017 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\Belkin\Oprogramowanie interfejsu Bluetooth\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.pl/resources/virus ... nicode.cab

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} -

O16 - DPF: {3D8700FB-86A4-4CB4-B738-6F0FC016AC7D} (MainControl Class) - http://arcaonline.arcabit.com/ArcaOnline.cab

O16 - DPF: {5A09E43F-A0A7-4ABF-AF80-11367CF1DC8F} (MainControl Class) - http://mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} - http://download.bitdefender.com/resourc ... oscan8.cab

O16 - DPF: {62789780-B744-11D0-986B-00609731A21D} - http://www.mapa.lodz.pl/VIEWERS/mgaxctrl.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupda ... 3805743864

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} -

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MainControl Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) -

O16 - DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} (Java Plug-in 1.5.0_10) -

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) -

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WRLogonNTF.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - Anti-Malware Development a.s. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\Belkin\Oprogramowanie interfejsu Bluetooth\bin\btwdins.exe

O23 - Service: iolo DMV Service (ioloDMV) - Unknown owner - C:\Program Files\iolo\Common\Lib\ioloDMVSvc.exe (file missing)

O23 - Service: iolo System Guard (IOLO_SRV) - Unknown owner - C:\Program Files\iolo\System Mechanic Professional 6\IoloSGCtrl.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (WebrootSpySweeperService) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe


(adam9870) #2

Ściągasz program KillBox, zaznaczasz Delete on reboot , w polu full path of file wklej ścieżkę:

C:\WINDOWS\system32\plscd.exe

Klikasz X czerwony i restart kompa.

Usuń wpisy HJT.

Czy masz jeszcze Webshots w postaci Toolbaru w IE? Jeśli nie to ciachnij wpis:

Po wykonaniu proszę pokazać nowy log z HijackThis plus z SilentRunners.


(JNJN) #3

joszysz

Masz ostatnią szansę, poczytaj tematy i popraw posta.JNJN

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=36654

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=66889

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=124529