Bardzo proszę o sprawdzenie wyniku skanowania


(P U M A) #1

Ad-Aware SE Build 1.06r1

Plik dziennika utworzony dnia:11 grudnia 2005 17:20:35

Created with Ad-Aware SE Personal, free for private use.

Użyty plik definicji:SE1R79 09.12.2005

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Wykryto referencje podczas skanowania:

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

MRU List(Indeks TAC:0):10 referencji

Tracking Cookie(Indeks TAC:3):2 referencji

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Ad-Aware SE Settings

===========================

Ustawienia : Szukaj wpisów o niskim poziomie zagrożenia

Ustawienia : Tryb bezpieczny (żądanie potwierdzenia)

Ustawienia : Skanuj aktywne procesy

Ustawienia : Skanuj rejestr

Ustawienia : Gruntowne skanowanie rejestru

Ustawienia : Skanuj adresy URL folderu Ulubione

Ustawienia : Skanuj plik Hosta

Extended Ad-Aware SE Settings

===========================

Ustawienia : Zwalniaj z pamięci rozpoznane procesy i moduły podczas skanowania

Ustawienia : Skanuj rejestr wszystkich użytkowników

Ustawienia : Zawsze przed usunięciem staraj się zwalniać moduły z pamięci

Ustawienia : Podczas usuwania zwalniaj z pamięci przeglądarkę i IE, jeśli jest to konieczne

Ustawienia : Pozwalaj systemowi usuwać pliki przy następnym uruchomieniu komputera

Ustawienia : Usuwaj obiekty poddane kwarantannie po ich przywróceniu

Ustawienia : Dołączaj standardowe ustawienia Ad-Aware do pliku dziennika

Ustawienia : Dołączaj dodatkowe ustawienia Ad-Aware do pliku dziennika

Ustawienia : Dołączaj podsumowanie referencji do pliku dziennika

Ustawienia : Dołączaj szczegóły Alternatywnego Strumienia Danych do pliku dziennika

Ustawienia : Odtwarzaj dźwięk po zakończeniu skanowania, jeśli wykryto zagrożenia

2005-12-11 17:20:35 - Skanowanie rozpoczęte. (Tryb inteligentny)

Katalogowanie uruchomionych procesów

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

#:1 [smss.exe]

FilePath : \SystemRoot\System32\

ProcessID : 688

ThreadCreationTime : 2005-12-11 16:04:30

BasePriority : Normal

#:2 [csrss.exe]

FilePath : ??\C:\WINDOWS\system32\

ProcessID : 752

ThreadCreationTime : 2005-12-11 16:04:31

BasePriority : Normal

#:3 [winlogon.exe]

FilePath : ??\C:\WINDOWS\SYSTEM32\

ProcessID : 784

ThreadCreationTime : 2005-12-11 16:04:32

BasePriority : High

#:4 [services.exe]

FilePath : C:\WINDOWS\system32\

ProcessID : 828

ThreadCreationTime : 2005-12-11 16:04:32

BasePriority : Normal

FileVersion : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)

ProductVersion : 5.1.2600.2180

ProductName : System operacyjny Microsoft® Windows®

CompanyName : Microsoft Corporation

FileDescription : Usługi i aplikacja Kontroler

InternalName : services.exe

LegalCopyright : © Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

OriginalFilename : services.exe

#:5 [lsass.exe]

FilePath : C:\WINDOWS\system32\

ProcessID : 840

ThreadCreationTime : 2005-12-11 16:04:32

BasePriority : Normal

FileVersion : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)

ProductVersion : 5.1.2600.2180

ProductName : Microsoft® Windows® Operating System

CompanyName : Microsoft Corporation

FileDescription : LSA Shell (Export Version)

InternalName : lsass.exe

LegalCopyright : © Microsoft Corporation. All rights reserved.

OriginalFilename : lsass.exe

#:6 [ati2evxx.exe]

FilePath : C:\WINDOWS\System32\

ProcessID : 988

ThreadCreationTime : 2005-12-11 16:04:33

BasePriority : Normal

FileVersion : 6.14.10.4109

ProductVersion : 6.14.10.4109.04

ProductName : ATI External Event Utility for WindowsNT and Windows9X

CompanyName : ATI Technologies Inc.

FileDescription : ATI External Event Utility EXE Module

InternalName : ATI2EVXX.EXE

LegalCopyright : Copyright © 1999-2004 ATI Technologies Inc.

OriginalFilename : ATI2EVXX.EXE

#:7 [svchost.exe]

FilePath : C:\WINDOWS\system32\

ProcessID : 1000

ThreadCreationTime : 2005-12-11 16:04:33

BasePriority : Normal

FileVersion : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)

ProductVersion : 5.1.2600.2180

ProductName : Microsoft® Windows® Operating System

CompanyName : Microsoft Corporation

FileDescription : Generic Host Process for Win32 Services

InternalName : svchost.exe

LegalCopyright : © Microsoft Corporation. All rights reserved.

OriginalFilename : svchost.exe

#:8 [svchost.exe]

FilePath : C:\WINDOWS\system32\

ProcessID : 1092

ThreadCreationTime : 2005-12-11 16:04:33

BasePriority : Normal

FileVersion : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)

ProductVersion : 5.1.2600.2180

ProductName : Microsoft® Windows® Operating System

CompanyName : Microsoft Corporation

FileDescription : Generic Host Process for Win32 Services

InternalName : svchost.exe

LegalCopyright : © Microsoft Corporation. All rights reserved.

OriginalFilename : svchost.exe

#:9 [svchost.exe]

FilePath : C:\WINDOWS\System32\

ProcessID : 1232

ThreadCreationTime : 2005-12-11 16:04:33

BasePriority : Normal

FileVersion : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)

ProductVersion : 5.1.2600.2180

ProductName : Microsoft® Windows® Operating System

CompanyName : Microsoft Corporation

FileDescription : Generic Host Process for Win32 Services

InternalName : svchost.exe

LegalCopyright : © Microsoft Corporation. All rights reserved.

OriginalFilename : svchost.exe

#:10 [svchost.exe]

FilePath : C:\WINDOWS\System32\

ProcessID : 1288

ThreadCreationTime : 2005-12-11 16:04:33

BasePriority : Normal

FileVersion : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)

ProductVersion : 5.1.2600.2180

ProductName : Microsoft® Windows® Operating System

CompanyName : Microsoft Corporation

FileDescription : Generic Host Process for Win32 Services

InternalName : svchost.exe

LegalCopyright : © Microsoft Corporation. All rights reserved.

OriginalFilename : svchost.exe

#:11 [svchost.exe]

FilePath : C:\WINDOWS\System32\

ProcessID : 1444

ThreadCreationTime : 2005-12-11 16:04:34

BasePriority : Normal

FileVersion : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)

ProductVersion : 5.1.2600.2180

ProductName : Microsoft® Windows® Operating System

CompanyName : Microsoft Corporation

FileDescription : Generic Host Process for Win32 Services

InternalName : svchost.exe

LegalCopyright : © Microsoft Corporation. All rights reserved.

OriginalFilename : svchost.exe

#:12 [ati2evxx.exe]

FilePath : C:\WINDOWS\SYSTEM32\

ProcessID : 1688

ThreadCreationTime : 2005-12-11 16:04:35

BasePriority : Normal

FileVersion : 6.14.10.4109

ProductVersion : 6.14.10.4109.04

ProductName : ATI External Event Utility for WindowsNT and Windows9X

CompanyName : ATI Technologies Inc.

FileDescription : ATI External Event Utility EXE Module

InternalName : ATI2EVXX.EXE

LegalCopyright : Copyright © 1999-2004 ATI Technologies Inc.

OriginalFilename : ATI2EVXX.EXE

#:13 [explorer.exe]

FilePath : C:\WINDOWS\

ProcessID : 1824

ThreadCreationTime : 2005-12-11 16:04:35

BasePriority : Normal

FileVersion : 6.00.2900.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)

ProductVersion : 6.00.2900.2180

ProductName : System operacyjny Microsoft® Windows®

CompanyName : Microsoft Corporation

FileDescription : Eksplorator Windows

InternalName : explorer

LegalCopyright : © Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

OriginalFilename : EXPLORER.EXE

#:14 [spoolsv.exe]

FilePath : C:\WINDOWS\system32\

ProcessID : 2000

ThreadCreationTime : 2005-12-11 16:04:35

BasePriority : Normal

FileVersion : 5.1.2600.2696 (xpsp_sp2_gdr.050610-1519)

ProductVersion : 5.1.2600.2696

ProductName : Microsoft® Windows® Operating System

CompanyName : Microsoft Corporation

FileDescription : Spooler SubSystem App

InternalName : spoolsv.exe

LegalCopyright : © Microsoft Corporation. All rights reserved.

OriginalFilename : spoolsv.exe

#:15 [aswupdsv.exe]

FilePath : C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\

ProcessID : 168

ThreadCreationTime : 2005-12-11 16:04:35

BasePriority : Normal

#:16 [ashserv.exe]

FilePath : C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\

ProcessID : 244

ThreadCreationTime : 2005-12-11 16:04:35

BasePriority : High

FileVersion : 4, 6, 731, 0

ProductVersion : 4, 6, 0, 0

ProductName : avast! Antivirus

FileDescription : avast! antivirus service

InternalName : aswServ

LegalCopyright : Copyright © 2005 ALWIL Software

OriginalFilename : aswServ.exe

#:17 [svchost.exe]

FilePath : C:\WINDOWS\System32\

ProcessID : 480

ThreadCreationTime : 2005-12-11 16:04:37

BasePriority : Normal

FileVersion : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)

ProductVersion : 5.1.2600.2180

ProductName : Microsoft® Windows® Operating System

CompanyName : Microsoft Corporation

FileDescription : Generic Host Process for Win32 Services

InternalName : svchost.exe

LegalCopyright : © Microsoft Corporation. All rights reserved.

OriginalFilename : svchost.exe

#:18 [wdfmgr.exe]

FilePath : C:\WINDOWS\system32\

ProcessID : 608

ThreadCreationTime : 2005-12-11 16:04:38

BasePriority : Normal

FileVersion : 5.2.3790.1230 built by: DNSRV(bld4act)

ProductVersion : 5.2.3790.1230

ProductName : Microsoft® Windows® Operating System

CompanyName : Microsoft Corporation

FileDescription : Windows User Mode Driver Manager

InternalName : WdfMgr

LegalCopyright : © Microsoft Corporation. All rights reserved.

OriginalFilename : WdfMgr.exe

#:19 [htpatch.exe]

FilePath : C:\WINDOWS\

ProcessID : 1468

ThreadCreationTime : 2005-12-11 16:04:41

BasePriority : Normal

#:20 [rundll32.exe]

FilePath : C:\WINDOWS\system32\

ProcessID : 1488

ThreadCreationTime : 2005-12-11 16:04:41

BasePriority : Normal

FileVersion : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)

ProductVersion : 5.1.2600.2180

ProductName : System operacyjny Microsoft® Windows®

CompanyName : Microsoft Corporation

FileDescription : Uruchamia plik DLL jako aplikację

InternalName : rundll

LegalCopyright : © Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

OriginalFilename : RUNDLL.EXE

#:21 [atiptaxx.exe]

FilePath : C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\

ProcessID : 1504

ThreadCreationTime : 2005-12-11 16:04:41

BasePriority : Normal

FileVersion : 6.14.10.5131

ProductVersion : 6.14.10.5131

ProductName : ATI Desktop Component

CompanyName : ATI Technologies, Inc.

FileDescription : ATI Desktop Control Panel

InternalName : Atiptaxx.exe

LegalCopyright : Copyright © 1998-2004 ATI Technologies Inc.

OriginalFilename : Atiptaxx.exe

#:22 [winampa.exe]

FilePath : C:\Program Files\Winamp\

ProcessID : 1608

ThreadCreationTime : 2005-12-11 16:04:41

BasePriority : Normal

#:23 [jusched.exe]

FilePath : C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\

ProcessID : 1696

ThreadCreationTime : 2005-12-11 16:04:41

BasePriority : Normal

#:24 [hpztsb09.exe]

FilePath : C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\

ProcessID : 1712

ThreadCreationTime : 2005-12-11 16:04:42

BasePriority : Normal

FileVersion : 2.236.2.0

ProductVersion : 2.236.2.0

ProductName : HP DeskJet

CompanyName : HP

LegalCopyright : Copyright © Hewlett-Packard Company 1999-2003

#:25 [hpotdd01.exe]

FilePath : C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\

ProcessID : 1760

ThreadCreationTime : 2005-12-11 16:04:42

BasePriority : Normal

FileVersion : 1, 0, 0, 1

ProductVersion : 1, 0, 0, 1

ProductName : Hewlett-Packard hpotdd01

CompanyName : Hewlett-Packard

FileDescription : hpotdd01

InternalName : hpotdd01

LegalCopyright : Copyright © 2002

OriginalFilename : hpotdd01.exe

#:26 [hpwuschd.exe]

FilePath : C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\

ProcessID : 1772

ThreadCreationTime : 2005-12-11 16:04:42

BasePriority : Normal

FileVersion : 1, 0, 0, 2

ProductVersion : 1, 0, 0, 2

ProductName : Hewlett-Packard hpwuSchd

CompanyName : Hewlett-Packard

FileDescription : hpwuSchd

InternalName : hpwuSchd

LegalCopyright : Copyright © 2003

OriginalFilename : hpwuSchd.exe

#:27 [ashdisp.exe]

FilePath : C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\

ProcessID : 1800

ThreadCreationTime : 2005-12-11 16:04:43

BasePriority : Normal

FileVersion : 4, 6, 731, 0

ProductVersion : 4, 6, 0, 0

ProductName : avast! Antivirus

FileDescription : avast! service GUI component

InternalName : aswDisp

LegalCopyright : Copyright © 2005 ALWIL Software

OriginalFilename : aswDisp.exe

#:28 [ashmaisv.exe]

FilePath : C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\

ProcessID : 128

ThreadCreationTime : 2005-12-11 16:04:48

BasePriority : Normal

#:29 [teatimer.exe]

FilePath : C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\

ProcessID : 1684

ThreadCreationTime : 2005-12-11 16:04:50

BasePriority : Idle

FileVersion : 1, 4, 0, 2

ProductVersion : 1, 4, 0, 3

ProductName : Spybot - Search & Destroy

CompanyName : Safer Networking Limited

FileDescription : System settings protector

InternalName : TeaTimer

LegalCopyright : © 2000-2005 Patrick M. Kolla / Safer Networking Limited. Alle Rechte vorbehalten.

LegalTrademarks : “Spybot” und “Spybot - Search & Destroy” sind registrierte Warenzeichen.

OriginalFilename : TeaTimer.exe

Comments : Schützt Systemeinstellungen vor ungewollten Änderungen.

#:30 [ashwebsv.exe]

FilePath : C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\

ProcessID : 424

ThreadCreationTime : 2005-12-11 16:04:55

BasePriority : Normal

#:31 [rtlwake.exe]

FilePath : C:\Program Files\Belkin Corporation\Belkin Wireless Network Monitor Utility and Driver\

ProcessID : 760

ThreadCreationTime : 2005-12-11 16:04:57

BasePriority : Normal

FileVersion : 1, 0, 0, 1

ProductVersion : 1, 0, 0, 1

ProductName : RtlWake Application

FileDescription : RtlWake MFC Application

InternalName : RtlWake

LegalCopyright : Copyright © 2003

OriginalFilename : RtlWake.EXE

#:32 [alg.exe]

FilePath : C:\WINDOWS\System32\

ProcessID : 1908

ThreadCreationTime : 2005-12-11 16:04:59

BasePriority : Normal

FileVersion : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)

ProductVersion : 5.1.2600.2180

ProductName : Microsoft® Windows® Operating System

CompanyName : Microsoft Corporation

FileDescription : Application Layer Gateway Service

InternalName : ALG.exe

LegalCopyright : © Microsoft Corporation. All rights reserved.

OriginalFilename : ALG.exe

#:33 [iexplore.exe]

FilePath : C:\Program Files\Internet Explorer\

ProcessID : 3440

ThreadCreationTime : 2005-12-11 16:19:59

BasePriority : Normal

FileVersion : 6.00.2900.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)

ProductVersion : 6.00.2900.2180

ProductName : System operacyjny Microsoft® Windows®

CompanyName : Microsoft Corporation

FileDescription : Internet Explorer

InternalName : iexplore

LegalCopyright : © Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

OriginalFilename : IEXPLORE.EXE

#:34 [ad-aware.exe]

FilePath : C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware SE Personal\

ProcessID : 3500

ThreadCreationTime : 2005-12-11 16:20:22

BasePriority : Normal

FileVersion : 6.2.0.236

ProductVersion : SE 106

ProductName : Lavasoft Ad-Aware SE

CompanyName : Lavasoft Sweden

FileDescription : Ad-Aware SE Core application

InternalName : Ad-Aware.exe

LegalCopyright : Copyright © Lavasoft AB Sweden

OriginalFilename : Ad-Aware.exe

Comments : All Rights Reserved

Wynik skanowania pamięci:

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Nowych zagrożeń: 0

Dotychczas znalezionych obiektów: 0

Rozpoczęto skanowanie rejestru

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Wynik skanowania rejestru:

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Nowych zagrożeń: 0

Dotychczas znalezionych obiektów: 0

Rozpoczęto gruntowne skanowanie rejestru

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Wynik gruntownego skanowania rejestru:

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Nowych zagrożeń: 0

Dotychczas znalezionych obiektów: 0

Rozpoczęto skanowanie szpiegowskich Cookie

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Tracking Cookie Rozpoznano obiekt!

Typ : IECache Entry

Dane : amd@tradedoubler[2].txt

Ocena TAC : 3

Kategoria : Data Miner

Komentarz : Hits:10

Wartość : Cookie:amd@tradedoubler.com/

Expires : 2025-12-05 14:31:58

LastSync : Hits:10

UseCount : 0

Hits : 10

Tracking Cookie Rozpoznano obiekt!

Typ : IECache Entry

Dane : amd@please[2].txt

Ocena TAC : 3

Kategoria : Data Miner

Komentarz : Hits:4

Wartość : Cookie:amd@ad2.pl.mediainter.net/please/

Expires : 2006-11-09 10:07:12

LastSync : Hits:4

UseCount : 0

Hits : 4

Wynik skanowania szpiegowskich Cookie:

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Nowych zagrożeń: 2

Dotychczas znalezionych obiektów: 2

Gruntowne skanowanie i sprawdzanie plików…

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Wynik skanowania dysku C:\WINDOWS

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Nowych zagrożeń: 0

Dotychczas znalezionych obiektów: 2

Wynik skanowania dysku C:\WINDOWS\system32

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Nowych zagrożeń: 0

Dotychczas znalezionych obiektów: 2

Wynik skanowania dysku C:\DOCUME~1\AMD\USTAWI~1\Temp\

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Nowych zagrożeń: 0

Dotychczas znalezionych obiektów: 2

Skanowanie pliku Hosta…

Lokalizacja pliku Hosta:“C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts”.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Wyniki skanowania pliku Hosta:

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Przeskanowano wpisów: 2.

Nowych zagrożeń:0

Dotychczas znalezionych obiektów: 2

MRU List Rozpoznano obiekt!

Lokalizacja: : C:\Documents and Settings\AMD\recent

Opis : list of recently opened documents

MRU List Rozpoznano obiekt!

Lokalizacja: : software\microsoft\direct3d\mostrecentapplication

Opis : most recent application to use microsoft direct3d

MRU List Rozpoznano obiekt!

Lokalizacja: : software\microsoft\direct3d\mostrecentapplication

Opis : most recent application to use microsoft direct X

MRU List Rozpoznano obiekt!

Lokalizacja: : software\microsoft\directdraw\mostrecentapplication

Opis : most recent application to use microsoft directdraw

MRU List Rozpoznano obiekt!

Lokalizacja: : S-1-5-21-839522115-2147179587-725345543-1003\software\microsoft\directinput\mostrecentapplication

Opis : most recent application to use microsoft directinput

MRU List Rozpoznano obiekt!

Lokalizacja: : S-1-5-21-839522115-2147179587-725345543-1003\software\microsoft\directinput\mostrecentapplication

Opis : most recent application to use microsoft directinput

MRU List Rozpoznano obiekt!

Lokalizacja: : S-1-5-21-839522115-2147179587-725345543-1003\software\microsoft\internet explorer\typedurls

Opis : list of recently entered addresses in microsoft internet explorer

MRU List Rozpoznano obiekt!

Lokalizacja: : S-1-5-21-839522115-2147179587-725345543-1003\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\comdlg32\lastvisitedmru

Opis : list of recent programs opened

MRU List Rozpoznano obiekt!

Lokalizacja: : S-1-5-21-839522115-2147179587-725345543-1003\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\comdlg32\opensavemru

Opis : list of recently saved files, stored according to file extension

MRU List Rozpoznano obiekt!

Lokalizacja: : S-1-5-21-839522115-2147179587-725345543-1003\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\recentdocs

Opis : list of recent documents opened

Trwa skanowanie warunkowe…

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Wyniki skanowania warunkowego:

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Nowych zagrożeń: 0

Dotychczas znalezionych obiektów: 12

17:23:45 Skanowanie zakończone

Podsumowanie

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Czas skanowania:00:03:09.985

Przeskanowano:75430

Zidentyfikowano:2

Zignorowano:0

Nowych zagrożeń:2

Złączono Posta : 12.12.2005 (Pon) 13:55

Jeśli to cos da to powiem ze skanowałam Pandą i wykryła mi takie coś:

Zdarzenie Status Lokalizacja

Adware:adware/cws.searchmeup Nie wyleczalny Windows Registry

Virus:Exploit/ByteVerify Zdezynfekowany C:\Documents and Settings\AMD\Dane aplikacji\Sun\Java\Deployment\cache\javapi\v1.0\jar\java.jar-274b699e-37feb9eb.zip[NewSecurityClassLoader.class]

Virus:Exploit/ByteVerify Zdezynfekowany C:\Documents and Settings\AMD\Dane aplikacji\Sun\Java\Deployment\cache\javapi\v1.0\jar\java.jar-274b699e-37feb9eb.zip[NewURLClassLoader.class]

Program szpiegujący czym to usunąć??


(Gutek) #2

Zrób tak Panel sterowania >>> Java >>> Temporary files >>> Delete files :wink:

a jaka lokalizacja, nazwa pliku?