Bardzo prosze o sprawdzenie zasyfionego loga :)


(system) #1

Prosze o sprawdzenie loga. Pewnie zasyfiony bo kumpla :slight_smile: THX

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:12:33, on 2005-06-29

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\WINDOWS\Explorer.exe

C:\WINDOWS\system32\LXSUPMON.EXE

D:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

c:\windows\system32\disymo.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Documents and Settings\Kamilek\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.gadu-gadu.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe C:\WINDOWS\Nail.exe

O2 - BHO: VBRunDLL Class - {197B8CA4-E215-46DD-8F33-E0544A80E5C4} - C:\WINDOWS\system32\vbrundll.dll

O2 - BHO: iMeshBar BHO - {5345A7A1-805A-4923-B505-86B2FEBA3FE0} - C:\Program Files\iMeshBar\bar\1.bin\IMESHBAR.DLL

O2 - BHO: RichEditor Class - {F79A2C4B-8776-4ED7-8B2F-4786A4A3500A} - C:\WINDOWS\system32\richedtr.dll

O3 - Toolbar: iMeshBar - {5345A7A9-805A-4923-B505-86B2FEBA3FE0} - C:\Program Files\iMeshBar\bar\1.bin\IMESHBAR.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [UserFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -u

O4 - HKLM\..\Run: [DownloadAccelerator] D:\PROGRA~1\DAP\DAP.EXE /STARTUP

O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto

O4 - HKCU\..\Run: [SpySweeper] "d:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe" /0

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - D:\PROGRA~1\DAP\dapextie.htm

O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - D:\PROGRA~1\DAP\dapextie2.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra button: Run DAP - {669695BC-A811-4A9D-8CDF-BA8C795F261C} - D:\PROGRA~1\DAP\DAP.EXE

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1110720213031

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{58C0DF77-0AD2-4ADB-B1F5-C1F17E65301B}: NameServer = 194.204.152.34,194.204.159.1

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{58C0DF77-0AD2-4ADB-B1F5-C1F17E65301B}: NameServer = 194.204.152.34,194.204.159.1

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{58C0DF77-0AD2-4ADB-B1F5-C1F17E65301B}: NameServer = 194.204.152.34,194.204.159.1

O17 - HKLM\System\CS3\Services\Tcpip\..\{58C0DF77-0AD2-4ADB-B1F5-C1F17E65301B}: NameServer = 194.204.152.34,194.204.159.1

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Unknown owner - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Software - C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

O23 - Service: System Startup Service (SvcProc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\svcproc.exe (file missing)

(Kuz5) #2

Usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu)

Znasz zostawiasz nie znasz usuwasz.

Instalowałeś takie coś jak Rich Editor jeżeli tak to zostaw jeżeli nie to usuń.

Start => Uruchom => wpisz services.msc => zatrzymaj proces System Startup Service nastepnie odpalasz HijackThis Misc Tools => Delete NT service => wpisz SvcProc => Ok i zresetuj komputer.

Pliki na czerwono usun ręcznie z dysku

Jeżeli bedzie kłopot z usunieciem Nail to usunąć go programem Pocket Killbox czyli odpalasz Killboxa zaznacz opcję Delete on Reboot następnie w polu Full Path of File to Delete wklej ścieżke:

C:\WINDOWS**** Nail.exe

następnie program będzie pytał o restart (oczywiście zgadzasz sie)

Proponuje odinstalować iMesha i DAPa

Na koniec dajesz kontrolnego loga.