Bardzo spowolniony komputer, trudność otwierania plikow pdf, wyskakujace okna


(Ketrzyn6) #1

Jak w temacie. Proszę o sprawdzenie logów. Z góry dziękuję.

 

FRST: http://wklej.org/id/1648709/

Addition: http://wklej.org/id/1648711/


(Acorus) #2

Otwórz notatnik systemowy i wklej:

HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Policy restriction ======= ATTENTION
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://search.yac.mx/?utm_source=butm_medium=iSafefrom=iSafeuid=st9250315as_5vc6ebv8xxxx5vc6ebv8
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://search.yac.mx/?utm_source=butm_medium=iSafefrom=iSafeuid=st9250315as_5vc6ebv8xxxx5vc6ebv8
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://search.yac.mx/?utm_source=butm_medium=iSafefrom=iSafeuid=st9250315as_5vc6ebv8xxxx5vc6ebv8
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://search.yac.mx/?utm_source=butm_medium=iSafefrom=iSafeuid=st9250315as_5vc6ebv8xxxx5vc6ebv8
HKU\S-1-5-19\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://search.yac.mx/?utm_source=butm_medium=iSafefrom=iSafeuid=st9250315as_5vc6ebv8xxxx5vc6ebv8
HKU\S-1-5-19\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://search.yac.mx/?utm_source=butm_medium=iSafefrom=iSafeuid=st9250315as_5vc6ebv8xxxx5vc6ebv8
HKU\S-1-5-20\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://search.yac.mx/?utm_source=butm_medium=iSafefrom=iSafeuid=st9250315as_5vc6ebv8xxxx5vc6ebv8
HKU\S-1-5-20\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://search.yac.mx/?utm_source=butm_medium=iSafefrom=iSafeuid=st9250315as_5vc6ebv8xxxx5vc6ebv8
HKU\S-1-5-21-4072497899-2428999307-1912633505-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://search.yac.mx/?utm_source=butm_medium=iSafefrom=iSafeuid=st9250315as_5vc6ebv8xxxx5vc6ebv8
HKU\S-1-5-21-4072497899-2428999307-1912633505-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://search.yac.mx/?utm_source=butm_medium=iSafefrom=iSafeuid=st9250315as_5vc6ebv8xxxx5vc6ebv8
BHO: No Name - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - No File
FF NewTab: hxxp://search.yac.mx/?utm_source=butm_medium=iSafefrom=iSafeuid=st9250315as_5vc6ebv8xxxx5vc6ebv8
FF Homepage: hxxp://search.yac.mx/?utm_source=butm_medium=iSafefrom=iSafeuid=st9250315as_5vc6ebv8xxxx5vc6ebv8
CHR StartupUrls: Default - "hxxp://search.yac.mx/?utm_source=butm_medium=iSafefrom=iSafeuid=st9250315as_5vc6ebv8xxxx5vc6ebv8"
CHR Plugin: (Native Client) - C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\38.0.2125.104\ppGoogleNaClPluginChrome.dll No File
CHR Plugin: (downloadUpdater) - C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugins\npdnu.dll No File
CHR Plugin: (downloadUpdater2) - C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugins\npdnupdater2.dll No File
CHR Plugin: (vShare.tv plug-in) - C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugins\npvsharetvplg.dll No File
CHR Plugin: (Winamp Application Detector) - C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugins\npwachk.dll No File
CHR Plugin: (Picasa) - C:\Program Files (x86)\Google\Picasa3\npPicasa3.dll No File
CHR Plugin: (Google Update) - C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.135\npGoogleUpdate3.dll No File
CHR Plugin: (Java(TM) Platform SE 7 U9) - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\plugin2\npjp2.dll (Oracle Corporation)
CHR Plugin: (McAfee Security Scanner +) - C:\Program Files (x86)\McAfee Security Scan\3.0.318\npMcAfeeMss.dll No File
CHR Plugin: (Shockwave Flash) - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_11_6_602_180.dll No File
CHR Plugin: (Shockwave for Director) - C:\Windows\system32\Adobe\Director\np32dsw.dll No File
CHR Plugin: (Silverlight Plug-In) - c:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\5.1.20125.0\npctrl.dll No File
R2 iSafeService; C:\Program Files (x86)\Elex-tech\YAC\iSafeSvc.exe [118048 2014-12-04] (Elex do Brasil Participações Ltda)
R1 iSafeKrnl; C:\Program Files (x86)\Elex-tech\YAC\iSafeKrnl.sys [249000 2014-12-04] (Elex do Brasil Participações Ltda)
S3 iSafeKrnlBoot; C:\Windows\System32\DRIVERS\iSafeKrnlBoot.sys [45224 2014-12-04] (Elex do Brasil Participações Ltda)
R1 iSafeKrnlKit; C:\Program Files (x86)\Elex-tech\YAC\iSafeKrnlKit.sys [99496 2014-12-04] (Elex do Brasil Participações Ltda)
R1 iSafeKrnlR3; C:\Program Files (x86)\Elex-tech\YAC\iSafeKrnlR3.sys [65704 2014-12-04] (Elex do Brasil Participações Ltda)
R1 iSafeNetFilter; C:\Windows\System32\DRIVERS\iSafeNetFilter.sys [49320 2014-11-03] (Elex do Brasil Participações Ltda)
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.


(Ketrzyn6) #3

W trakcie zapisywania pliku fixlist pokazuje sie komunikat: “Ten wplik zawiera znaki w formacie Unicode, ktore zostna utracone w chwili zapisywania pliku w postaci pliku tekstowego kodowanego w formacie ANSI” … zapisac mimo wszystko ?


(Acorus) #4

Skasuj folder C:\FRST


(Ketrzyn6) #5

Dziękuję .