Bardzo wolno chodzi net


(Arco) #1


Tak ma to wyglądać

Asterisk


(Bbieniol) #2

Użyj narzędzia FixWareOut

Użyj narzędzia SmitFraudFix

W trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu usuwasz (wpisy Hijackiem, pliki/foldery na czerwono ręcznie z dysku):

Po zabiegach nowy log z Hijacka + log z Silent Runners + raport z programu SmitFraudFix :slight_smile: