Bardzo wolny internet, sprawdzenie logów


(Kegxst) #1

Witam!

Mam internet z netii 22mb/s. Wszytko ładnie przez 1,5 miesiąca ściąganie plików było na poziomie 750 mb/s! A teraz ledwo 220mb/s idzie, czyli poziom 2mb/s! :shock: Sprawdzałem na dwóch różnych komputerach i na pewno nie jest to wina mojego dysku, jak Pan z netii mi powiedział.!

Zeskanowałem logi ale nic mi to nie mówi a słyszałem że przez to można sprawdzić poprawność łącza i działanie kompuetra;

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 14:02:27, on 2011-11-13

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.19154)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

D:\Programy\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Logitech\Logitech Vid\Vid.exe

D:\Programy\Open Office 3.3\program\soffice.exe

D:\Programy\Open Office 3.3\program\soffice.bin

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Windows\system32\wuauclt.exe

C:\Windows\System32\mobsync.exe

J:\Fire Fox\firefox.exe

J:\Fire Fox\plugin-container.exe

D:\Programy\UTorrent\uTorrent.exe

C:\Users\Witek\Downloads\HiJackThis.exe

C:\Users\Witek\Downloads\HiJackThis(2).exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: uTorrentBar Toolbar - {bf7380fa-e3b4-4db2-af3e-9d8783a45bfc} - C:\Program Files\uTorrentBar\prxtbuTor.dll

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: uTorrentBar - {bf7380fa-e3b4-4db2-af3e-9d8783a45bfc} - C:\Program Files\uTorrentBar\prxtbuTor.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: uTorrentBar Toolbar - {bf7380fa-e3b4-4db2-af3e-9d8783a45bfc} - C:\Program Files\uTorrentBar\prxtbuTor.dll

O4 - HKLM..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM..\Run: [MSC] "C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe" -hide -runkey

O4 - HKLM..\Run: [LogitechQuickCamRibbon] "C:\Program Files\Logitech\Logitech WebCam Software\LWS.exe" /hide

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKCU..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu 10] "D:\Programy\Gadu-Gadu\gg.exe"

O4 - HKCU..\Run: [Logitech Vid] "C:\Program Files\Logitech\Logitech Vid\vid.exe" -bootmode

O4 - Startup: Logitech . Rejestracja produktu.lnk = C:\Program Files\Logitech\Logitech WebCam Software\eReg.exe

O4 - Startup: OpenOffice.org 3.3.lnk = D:\Programy\Open Office 3.3\program\quickstart.exe

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LV

Możecie powiedzieć mi co jest nie tak, i jak to naprawić?

Dziękuje i pozdrawiam! :slight_smile: