Bardzo wolny internet

(Erwin007) #1

Od paru dni internet zaczął mi bardzo wolno chodzić i nie jest to wina dostawcy internetu bo sprawdzałem u kumpli według mnie log jest czysty ale proszę aby rzucili na to okiem fachowcy z góry dzięki

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 21:30:54, on 2008-07-03

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Boot mode: Normal

Running processes:

E:\WINDOWS\System32\smss.exe

E:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

E:\WINDOWS\system32\services.exe

E:\WINDOWS\system32\lsass.exe

E:\WINDOWS\system32\svchost.exe

E:\WINDOWS\System32\svchost.exe

E:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

E:\WINDOWS\Explorer.EXE

E:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

E:\Program Files\BearShare\BearShare.exe

E:\Program Files\Winamp\winampa.exe

E:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

E:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

E:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

E:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe

E:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil.exe

E:\Program Files\RALINK\Common\RaUI.exe

E:\WINDOWS\System32\rundll32.exe

E:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\StartSkysolSvc.exe

E:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil VoIP Plugin.exe

E:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

E:\Program Files\Winamp\winamp.exe

E:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://search.bearshare.com/pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://search.bearshare.com/pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - E:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: My Global Search Bar BHO - {37B85A21-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - E:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - E:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: My Global Search Bar - {37B85A29-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - E:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE E:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM…\Run: [sXe Injected] E:\Program Files\sXe Injected\sXe Injected.exe

O4 - HKLM…\Run: [bearShare] “E:\Program Files\BearShare\BearShare.exe” /pause

O4 - HKLM…\Run: [WinampAgent] “E:\Program Files\Winamp\winampa.exe”

O4 - HKLM…\Run: [NeroFilterCheck] E:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe

O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] E:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE E:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “E:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray

O4 - HKCU…\Run: [NVIEW] rundll32.exe nview.dll,nViewLoadHook

O4 - HKCU…\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] “E:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe”

O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [CTFMON.EXE] E:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-20…\Run: [CTFMON.EXE] E:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA SIECIOWA’)

O4 - HKUS\S-1-5-18…\Run: [CTFMON.EXE] E:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User ‘SYSTEM’)

O4 - HKUS.DEFAULT…\Run: [CTFMON.EXE] E:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User ‘Default user’)

O4 - Global Startup: BlueSoleil.lnk = E:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil.exe

O4 - Global Startup: Ralink Wireless Utility.lnk = E:\Program Files\RALINK\Common\RaUI.exe

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - E:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - E:\WINDOWS\web\related.htm

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - E:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Start BT in service - Unknown owner - E:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\StartSkysolSvc.exe

End of file - 3840 bytes

(Spandau) #2

Usuń te wpisy w HJT

włącz HijackThis - Do a system scan only - w oknie programu pokaże się log - zaznacz kratki przy podanych wpisach - klikasz Fix checked

Pobierz Combofix przeskanuj i daj log na forum