Bardzo wolny komp i internet + LOG


(matiit) #1

Bardzo zwolnił mi net i komp zamula (od wczoraj)

Instalowałem Bearshare.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:46:34, on 2006-03-27

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

d:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

d:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

D:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

D:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\Ati2evxx.exe

d:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

D:\Program Files\Unlockerek\UnlockerAssistant.exe

D:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

D:\moz\firefox.exe

C:\Program Files\Konnekt\konnekt.exe

D:\Program Files\Winamp\Winamp.exe

F:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\MIROSŁAW\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.656\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 213.217.110.115:8080

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\System32\userinit.exe

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: SafeIE Utility - {B5D4581D-ED6A-4905-A267-25BAF7BE79C1} - C:\WINDOWS\System32\safeie.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] d:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [UnlockerAssistant] D:\Program Files\Unlockerek\UnlockerAssistant.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LXCCCATS] rundll32 C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\LXCCtime.dll,_RunDLLEntry@16

O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto

O4 - HKCU\..\Run: [AutoConnect] D:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

O8 - Extra context menu item: &Download all by WellGet - C:\WellGet\nxall.htm

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij wszystko za pomocą WellGeta - C:\WellGet\nxall.htm

O8 - Extra context menu item: Download by &WellGet - C:\WellGet\nxcatch.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij za pomocą &WellGeta - C:\WellGet\nxcatch.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: WellGet - {35980F6E-A258-4E50-953D-813BB8556899} - d:\Program Files\WellGet\WellGet.exe (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .mpg: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin3.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{8AFF9A56-DB53-43F3-B511-4BF7B12A6ED0}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{8AFF9A56-DB53-43F3-B511-4BF7B12A6ED0}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - d:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - d:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - d:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - d:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Sunbelt Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Sunbelt Software - D:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

O23 - Service: lxcc_device - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\lxcccoms.exe

(Bbieniol) #2

Log jest czysty :slight_smile:

Co do neta, to może wina nie leży po Twojej stronie :slight_smile:

A co do zamulania kompa to proponuję przejrzeć: Optymalizacja XP