Bardzo wolny xp proszę o sprawdzenie loga


(Miki 113) #1

witam

bardzo wolno działa system i dziwne zachowania całego systemu

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:36:04, on 2007-04-27

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

C:\Program Files\MKS_VIR_2006\mksmonsv.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Toshiba\Toshiba Applet\thotkey.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\Program narzędziowy TOSHIBA Zooming Utility\SmoothView.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\PadTouch\PadExe.exe

C:\Program Files\MKS_VIR_2006\mks2006.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Controls\TFncKy.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\Common Files\Nokia\NCLTools\NclTray.exe

C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 5\DataLayer.exe

C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\TPSBattM.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\MKS_VIR_2006\Mks_mail.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Common Files\Nokia\Services\ServiceLayer.exe

C:\Program Files\MKS_VIR_2006\mks_scan.exe

C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\SkypePM.exe

C:\WINDOWS\system32\wisptis.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\UNISAT~1\USTAWI~1\Temp\Rar$EX01.532\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.cyfraplus.pl/dystrybutor/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O4 - HKLM..\Run: [THotkey] C:\Program Files\Toshiba\Toshiba Applet\thotkey.exe

O4 - HKLM..\Run: [smoothView] C:\Program Files\TOSHIBA\Program narzędziowy TOSHIBA Zooming Utility\SmoothView.exe

O4 - HKLM..\Run: [MKS_VIR_2006] C:\Program Files\MKS_VIR_2006\mks2006.exe

O4 - HKLM..\Run: [mks_agent] C:\Program Files\MKS_VIR_2006\runMksAdmin.exe

O4 - HKLM..\Run: [TPSMain] TPSMain.exe

O4 - HKLM..\Run: [TFncKy] TFncKy.exe

O4 - HKLM..\Run: [synTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

O4 - HKLM..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM..\Run: [synchronization Manager] %SystemRoot%\system32\mobsync.exe /logon

O4 - HKLM..\Run: [Nokia Tray Application] C:\Program Files\Common Files\Nokia\NCLTools\NclTray.exe

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [DataLayer] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 5\DataLayer.exe

O4 - HKLM..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe"

O4 - HKCU..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [MailScanner] C:\Program Files\MKS_VIR_2006\Mks_mail.exe

O4 - HKCU..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - Global Startup: WL-U350B Monitor Utility.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\mks_vir_2006\mksfirewall.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\mks_vir_2006\mksfirewall.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\mks_vir_2006\mksfirewall.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\mks_vir_2006\mksfirewall.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\mks_vir_2006\mksfirewall.dll

O16 - DPF: {C4847596-972C-11D0-9567-00A0C9273C2A} (Crystal Report Viewer Control) - https://co-srv-backup.comtica.pl/viewer ... viewer.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {E7DBFB6C-113A-47CF-B278-F5C6AF4DE1BD} - http://download.abacast.com/download/fi ... tup152.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{8F21E392-E503-40A5-A74F-CAE96176E4E4}: NameServer = 80.48.241.253,194.204.159.1

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: ConfigFree Service (CFSvcs) - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

O23 - Service: MkS_Vir Monitor (MksVirMonSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\MKS_VIR_2006\mksmonsv.exe

O23 - Service: MkS_Scan - Unknown owner - C:\Program Files\MKS_VIR_2006\mks_scan.exe


(Joan Sunshine) #2

nic tu nie ma

co to znaczy "dziwne zachowanie"? daj loga z SilentRunners


(Gutek) #3

Zastosuj się do tego Tematu i zmień tytuł tematu na konkretny inaczej KOSZ

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Pozdrawiam Gutek2222