Bezpieczeństwo komputera


(Kefas) #1

Witam!

Skanowałem komputer pod kątem bezpieczeństwa na stronie symanteca. W szczegółach mam takie komunikaty, niestety nie znam angielskiego, może mi ktoś pokrótce je przetłumaczyć i ewentualnie pomóc w zabezpieczeniu komputera ? Z góry wielkie dzięki !

1.Hacker Exposure Check

Description:

Tests your TCP ports for unauthorized Internet connections.

Analysis:

WARNING! Unauthorized persons can make connections to your computer. This means your computer and data are not safe from hackers. To learn more about why you are at risk, view a detailed analysis of your test results.

Recommendation:

Install a personal firewall. If you already have a personal firewall, make sure it is correctly configured for optimum protection.

2.

Antivirus Product Check

Description:

Checks for a current version of a commonly-used virus protection product.

Analysis:

WARNING! No known virus protection software found. This means your computer and data are vulnerable to virus attacks. Virus attacks can have serious consequences, including system damage and data loss.

Recommendation:

Install the latest version of a commonly-used virus protection product.


(lazikar) #2

Tłumaczenie z English Translator :smiley:

1.Check Exposure hakera

Opis:

Przetestowuje twoje porty TCP dla nieupoważnionych związków Internet.

Analiza:

OSTRZEGAJĄC! Nieupoważnione osoby mogą zrobić związki do twojego komputera. To znaczy twój komputer i dane nie są bezpieczne od hakerów. Aby nauczyć się więcej, około dlaczego ty jesteś zagrożony, oglądają szczegółową analizę twoich próbnych skutków.

Polecenie:

Zainstaluj osobistą barierę ochronną. Jeśli już masz osobistą barierę ochronną, robią pewny to poprawnie jest skonfigurowane dla optymalnej ochrony.

2.

Antywirusowy Check Product

Opis:

Czeki dla aktualnej wersji zwykle używanego produktu ochrony wirusa.

Analiza:

OSTRZEGAJĄC! Żadne znane oprogramowanie ochrony wirusa nie znalazło. To znaczy twój komputer i dane są podatne na wirusa ataki. Ataki wirusa mogą mieć poważne konsekwencje, zawierając szkodę systemu i utratę danych.

Polecenie:

Zainstaluj najpóźniejszą wersję zwykle używanego produktu ochrony wirusa.


(Kefas) #3

He he z tego wynika, że nie mam zainstalowanego antywirusa i firewalla a mam :slight_smile:

Zabawne :slight_smile:


(lazikar) #4

Nie masz go dobrze skonfigurowanego. :?


(Kefas) #5

No to sam juz nie wiem jak można skonfigurować mojego firewalla. Korzystam z zone alarm i wykorzystuje kreator reguł.

Możesz mi polecić dokładny opis tego firewalla ?


(Lackymen5) #6

http://members.lycos.co.uk/tomeksamb/mo ... age&pid=16


(Lwm) #7

a moze ma ktos opis jak skonfigurowac outpost 2.0 pro?