Bittorent w trybie passive?


(Koles84) #1

Jest możliwość używania bittorenta w trybie passive? Można to jakoś ustawić w programie,albo w alternatywnym kliencie?