Bład adefrag.exe błąd aplikacji


(Bula90) #1

Witam od pewnego czasu gdy wyłączam system Windows XP Home Edition dodatek service pack 2 ukazują mi się komunikat o błędzie aplikacji a defrag.exe i napis czy przerwać działanie aplikacji mimo jak dawałem ok lub anuluj nie robiło to żadnej różnicy i po następnym włączeniu komputera i wyłączeniu go błąd się pojawia. Z 0góry dziękuję za pomoc


(Enter6000) #2

Wpisz msconfig w Uruchom. W oknie [co się pojawi], w zakładce Uruchamianie wyłącz uruchamianie tego pliku.


(Bula90) #3

Tylko ze ja nie mam takiej zakładki mam tylko w zakładkach ogólne,system MNI,WIN INI,BOOT INI,Usługi,Uruchamianie


(Enter6000) #4

Sorka, miało być Uruchamianie.

[przy okazji, popraw podpis, maksymalnie na 3 linie - tak w regulaminie]


(Bula90) #5

Tylko że tutaj tego pliku nie ma :twisted:


(Enter6000) #6

Załącz loga z HijackThis. [zobaczymy, czy jest tam ten plik :]


(Bula90) #7

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 17:16:22, on 2008-02-14

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Unable to get Internet Explorer version!

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\Avast Professional 4.7\aswUpdSv.exe

D:\Avast Professional 4.7\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\Program Files\Ashampoo\Ashampoo Magical Defrag 2\bin\aDefragService.exe

C:\WINDOWS\ATKKBService.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

D:\PROGRA~1\Ashampoo\ASHAMP~1\bin\DEFRAG~3.EXE

D:\Program Files\Ashampoo\Ashampoo Magical Defrag 2\bin\defragTaskBar.exe

D:\PROGRA~1\Ashampoo\ASHAMP~1\bin\defragActivityMonitor.exe

D:\AVASTP~1.7\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\Avast Professional 4.7\ashMaiSv.exe

D:\Avast Professional 4.7\ashWebSv.exe

D:\bitcomet\BitComet.exe

D:\AIMP\AIMP2.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox 3 Beta 2\firefox.exe

D:\Gadu Gadu\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://g.msn.com/0SEENUS/SAOS01

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - D:\bitcomet\tools\BitCometBHO_1.1.7.4.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [DefragTaskBar] "D:\Program Files\Ashampoo\Ashampoo Magical Defrag 2\bin\defragTaskBar.exe"

O4 - HKLM..\Run: [avast!] D:\AVASTP~1.7\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto

O4 - HKCU..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [NVIDIA nTune] "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\nTune\nTuneCmd.exe" clear

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: &D&ownload &with BitComet - res://D:\bitcomet\BitComet.exe/AddLink.htm

O8 - Extra context menu item: &D&ownload all video with BitComet - res://D:\bitcomet\BitComet.exe/AddVideo.htm

O8 - Extra context menu item: &D&ownload all with BitComet - res://D:\bitcomet\BitComet.exe/AddAllLink.htm

O9 - Extra button: Trace - {04849C74-016E-4a43-8AA5-1F01DE57F4A1} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: VisualRoute Trace - {04849C74-016E-4a43-8AA5-1F01DE57F4A1} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: BitComet Search - {461CC20B-FB6E-4f16-8FE8-C29359DB100E} - D:\bitcomet\tools\BitCometBHO_1.1.7.4.dll

O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\WINDOWS\bdoscandel.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\WINDOWS\bdoscandel.exe

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)

O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://download.bitdefender.com/resourc ... oscan8.cab

O16 - DPF: {92ECE6FA-AC2E-4042-BFAE-0C8608E52A43} (SignActivX Control) - http://www.bph.pl/static/demo/demo_seza ... ActivX.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{BBE3459B-9190-494E-AECE-D1484C627FE5}: NameServer = 217.172.224.92,89.228.7.226

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: AshampooDefragService - - D:\Program Files\Ashampoo\Ashampoo Magical Defrag 2\bin\aDefragService.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - D:\Avast Professional 4.7\aswUpdSv.exe

O23 - Service: ATK Keyboard Service (ATKKeyboardService) - ASUSTeK COMPUTER INC. - C:\WINDOWS\ATKKBService.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - D:\Avast Professional 4.7\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - D:\Avast Professional 4.7\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - D:\Avast Professional 4.7\ashWebSv.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: VideoAcceleratorEngine - Unknown owner - D:\PROGRA~1\DAP\SPEEDB~1\VideoAcceleratorEngine.exe (file missing)

--

End of file - 6935 bytes