Bład aplikacji

Co robić pojawia mi sie błąd aplikacji i pisze dokłądnie tak

svchost.exe - Błąd aplikacji

Instrucja spod “0x004013db” odwołuje sie do pamieci pod adresem "0x24680865. Pamieć nie może być “read”

Kliknij przycisk OK aby przerwać działanie aplikacji

Kliknij przycisk Anuluj, aby rozpocząć debugowanie prgoramu

Gdy wciaskam ok zaraz komp totalnie mi sie zawiesza.

Gdy wciskam anuluj jest dobrze ale po chwili znó to samo.

Podczas instalacji aktualizacji miałem restart być mozę to jest przyczcyną

instalwoałem także Maxthona i jakis weather Buk mi sie zainstalowal to go usunąłem.

A jak tam szkodniki.

Poczytaj i zastosuj.

http://forum.centrumxp.pl/viewtopic.php?t=29728#faq7

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:09:16, on 2005-09-18

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\lic98rmt.exe

C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\LogWatNT.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\svchost.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Maxthon\Maxthon.exe

C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiapsrv.exe

C:\Documents and Settings\Kuba Roginski\Pulpit\Porządek\3.HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://kupa.pl/smsc/era.php

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: bho2gr Class - {31FF080D-12A3-439A-A2EF-4BA95A3148E8} - C:\Program Files\GetRight\xx2gr.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKCU\..\Run: [NBJ] "C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [WITaj!] C:\Program Files\WITaj!\Wit2000.exe /jeden

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1119986405109

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1127041787284

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{5760A2C8-7A30-4C6A-8232-7467916DC3AF}: NameServer = 80.240.162.70 80.240.162.114

O23 - Service: CA License Client (CA_LIC_CLNT) - Computer Associates International Inc. - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\lic98rmt.exe

O23 - Service: Event Log Watch (LogWatch) - Computer Associates - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\LogWatNT.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

Log czysty za wyjątkiem:

Usuń to w Hijacku !!

niestety ale tu sie mylisz. svchost.exe powinien siedzieć w C:\WINDOWS\System32 a nie w samym katalogu windows 8)

:stuck_out_tongue: Detektyw ma rację !!

Nawet po wyłączeniu tego wadliwego procesu nic ci się nie dzieje,

co w przypadku normalnego svhosta z katalogu C:\Windows\System32 komp ci się restartuje ! . Heh trzeba się przypatrywać, bo człowiek omylnym jest, i nie zawsze co się wydaje na pierwszy rzut oka jest prawdziwe :stuck_out_tongue:

Pozdro dla wszystkich :slight_smile:

Czyli co fix tego svchost’a? ? ?

usuń ten plik ręcznie w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu :stuck_out_tongue:

tak:

:snipersmile: C:\Windows\svchost.exe

Jak sie wchodzi w tryb awaryjny i recznie z skąd go usunąć? ? ? Z C:/windows/svchost.exe obecnie jest tam tylko aplikacja 36kb i nie ma rozszeżenia exe tylko nazywa sie svchost

Wyłącz przywracanie systemu:

Mój komputer -> Właściwości-> Przywracanie systemu -> Wyłącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach i zaptaszczasz wszystko

Reset budy - wchodzisz w tryb awaryjny

F8 przy startowaniu trzymasz i z menu wybierasz tryb awaryjny

potem normalnie wchodzisz do katalogu Windows i kasujesz ręcznie

svchost.exe