Błąd: Archiwum jest zabezpieczone hasłem 42056


(Cecotka) #1

Witam,

Prosze o pomoc. Po zeskanowaniu avastem wyskoczyły wspomniane błędy.

Raport OLT zrobiony.

Oto link do wklejki: http://www.wklej.org/id/951383/

pozdrawiam


(Atis) #2

Odinstaluj uTorrentBar Toolbar i xplugin.

Do okna Własne opcje skanowania / skrypt wklej:

Kliknij Wykonaj skrypt i zatwierdź restart.

Pokaż raport z usuwania i nowy log Skanuj.


(Cecotka) #3

Oto raport:

All processes killed

========== OTL ==========

Service VGPU stopped successfully!

Service VGPU deleted successfully!

File System32\drivers\rdvgkmd.sys not found.

Service tsusbhub stopped successfully!

Service tsusbhub deleted successfully!

File system32\drivers\tsusbhub.sys not found.

Service Synth3dVsc stopped successfully!

Service Synth3dVsc deleted successfully!

File System32\drivers\synth3dvsc.sys not found.

Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes{afdbddaa-5d3f-42ee-b79c-185a7020515b}\ deleted successfully.

Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID{afdbddaa-5d3f-42ee-b79c-185a7020515b}\ not found.

HKU\S-1-5-21-2760419234-3522308190-3599721118-1001\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\Start Page| /E : value set successfully!

Registry key HKEY_USERS\S-1-5-21-2760419234-3522308190-3599721118-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes{afdbddaa-5d3f-42ee-b79c-185a7020515b}\ deleted successfully.

Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID{afdbddaa-5d3f-42ee-b79c-185a7020515b}\ not found.

Prefs.js: “My Web Search” removed from browser.search.defaultenginename

Prefs.js: “My Web Search” removed from browser.search.selectedEngine

Prefs.js: “http://search.conduit.com/ResultsExt.aspx?ctid=CT2786678&q=” removed from keyword.URL

C:\Users\Owner\AppData\Roaming\mozilla\Firefox\Profiles\f3bvduic.default\extensions{bf7380fa-e3b4-4db2-af3e-9d8783a45bfc}\searchplugin folder moved successfully.

C:\Users\Owner\AppData\Roaming\mozilla\Firefox\Profiles\f3bvduic.default\extensions{bf7380fa-e3b4-4db2-af3e-9d8783a45bfc}\Plugins folder moved successfully.

C:\Users\Owner\AppData\Roaming\mozilla\Firefox\Profiles\f3bvduic.default\extensions{bf7380fa-e3b4-4db2-af3e-9d8783a45bfc}\modules folder moved successfully.

C:\Users\Owner\AppData\Roaming\mozilla\Firefox\Profiles\f3bvduic.default\extensions{bf7380fa-e3b4-4db2-af3e-9d8783a45bfc}\META-INF folder moved successfully.

C:\Users\Owner\AppData\Roaming\mozilla\Firefox\Profiles\f3bvduic.default\extensions{bf7380fa-e3b4-4db2-af3e-9d8783a45bfc}\defaults folder moved successfully.

C:\Users\Owner\AppData\Roaming\mozilla\Firefox\Profiles\f3bvduic.default\extensions{bf7380fa-e3b4-4db2-af3e-9d8783a45bfc}\components folder moved successfully.

C:\Users\Owner\AppData\Roaming\mozilla\Firefox\Profiles\f3bvduic.default\extensions{bf7380fa-e3b4-4db2-af3e-9d8783a45bfc}\chrome folder moved successfully.

C:\Users\Owner\AppData\Roaming\mozilla\Firefox\Profiles\f3bvduic.default\extensions{bf7380fa-e3b4-4db2-af3e-9d8783a45bfc} folder moved successfully.

C:\Users\Owner\AppData\Roaming\mozilla\firefox\profiles\f3bvduic.default\searchplugins\my-web-search.xml moved successfully.

C:\Program Files\Mozilla Firefox\searchplugins\avg-secure-search.xml moved successfully.

C:\Program Files\Mozilla Firefox\searchplugins\Suche.src moved successfully.

Registry value HKEY_USERS\S-1-5-21-2760419234-3522308190-3599721118-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\HKCU deleted successfully.

C:\Users\Owner\AppData\Roaming\update\svchost.exe moved successfully.

Registry value HKEY_USERS\S-1-5-21-2760419234-3522308190-3599721118-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\HKCUa deleted successfully.

File C:\Users\Owner\AppData\Roaming\update\svchost.exe not found.

Registry value HKEY_USERS\S-1-5-21-2760419234-3522308190-3599721118-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\MicroUpdate deleted successfully.

C:\Users\Owner\AppData\Roaming\Ownerlog.dat moved successfully.

========== FILES ==========

C:\Users\Owner\AppData\Roaming\B73D.exe moved successfully.

C:\Users\Owner\AppData\Roaming\D737.exe moved successfully.

C:\Users\Owner\AppData\Roaming\update folder moved successfully.

C:\Users\Owner\AppData\Roaming\winlogon folder moved successfully.

========== COMMANDS ==========

[EMPTYTEMP]

User: All Users

User: Default

->Temp folder emptied: 0 bytes

->Temporary Internet Files folder emptied: 33170 bytes

User: Default User

->Temp folder emptied: 0 bytes

->Temporary Internet Files folder emptied: 0 bytes

User: Owner

->Temp folder emptied: 170678698 bytes

->Temporary Internet Files folder emptied: 19544860 bytes

->FireFox cache emptied: 72678717 bytes

->Flash cache emptied: 33908 bytes

User: Public

%systemdrive% .tmp files removed: 0 bytes

%systemroot% .tmp files removed: 0 bytes

%systemroot%\System32 .tmp files removed: 0 bytes

%systemroot%\System32\drivers .tmp files removed: 0 bytes

Windows Temp folder emptied: 221986723 bytes

RecycleBin emptied: 4362837102 bytes

Total Files Cleaned = 4 623,00 mb

OTL by OldTimer - Version 3.2.69.0 log created on 02092013_190741

Files\Folders moved on Reboot…

File move failed. C:\Windows\temp_avast_\Webshlock.txt scheduled to be moved on reboot.

PendingFileRenameOperations files…

Registry entries deleted on Reboot…

Czy to wystarczy??