Błąd c:\progra~1\common~1\system\syspla~2.dll


(Kaammiil) #1

Witam wszystkich.  mam problem z wyskakującymi oknami z takim będem jak w temacie .

loginy z OTL:

http://wklej.org/id/1550290/

http://wklej.org/id/1550292/

Extras.Txt

OTL.Txt


(Acorus) #2

Pobierz Farbar Recovery Scan Tool http://www.bleepingcomputer.com/download/farbar-recovery-scan-tool/ zgodny z wersją systemu 32-bit lub 64-bit.


(Kaammiil) #3

zrobione skany, podaje w plikach i linki

 

http://wklej.org/id/1550367/

http://wklej.org/id/1550370/

Addition.txt

FRST.txt


(Acorus) #4

Otwórz Notatnik i wklej:

Task: {8865E410-57F8-4065-A550-EB1C63BA533F} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Multimedia\SPMupdate3 = Rundll32.exe C:\PROGRA~1\COMMON~1\System\SYSPLA~2.DLL ,Command701 update3
Task: {FC1C146F-AC5F-4B9D-BACA-94B86F1B8EF0} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Maintenance\SPMupdate2 = Rundll32.exe C:\PROGRA~1\COMMON~1\System\SYSPLA~2.DLL ,Command701 update2
HKLM-x32\...\Run: [Adobe ARM] = C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [959176 2014-08-21] (Adobe Systems Incorporated)
Winlogon\Notify\igfxcui: igfxdev.dll [X]
Startup: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Update ESET's license.lnk
ShortcutTarget: Update ESET's license.lnk - C:\Program Files (x86)\ESET\MiNODLogin\launcher.exe (No File)
HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Policy restriction ======= ATTENTION
S3 Synth3dVsc; System32\drivers\synth3dvsc.sys [X]
S3 tsusbhub; system32\drivers\tsusbhub.sys [X]
S3 VGPU; System32\drivers\rdvgkmd.sys [X]
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.


(Kaammiil) #5

pomogło na dwa okna

jeszcze jedno wyskakuje

http://wklej.org/id/1550416/

FRST.txt


(Acorus) #6

Przeskanuj programem Malwarebytes Anti-Malware http://data-cdn.mbamupdates.com/v2/mbam/consumer/data/mbam-setup-2.0.4.1028.exe

Reset Firefoxa:  Pomoc-Informacje dla pomocy technicznej-Zresetuj program Firefox


(Kaammiil) #7

przeskanowałemi zresetowałem, terza zobacze czy sie bedzie coś pojawiac