Błąd-Dodaj/Usuń składniki Systemu Windows

Gdy próbuję otworzyć funkcje Dodaj/Usuń składniki Systemu Windows wyskakuje taki komunikat bdinstalatoraje2.jpg

System XP prof.

Zainstalowałem SP3 v.3244 myślałem ze problem zniknie ale nic z tego,

plik .dll pobrałem z neta ale teraz występuje następny błąd

Instalator nie może otworzyć pliku informacji igames.inf

Jeśli ktoś by mógł to prosił bym o przekopiowanie zawartości pliku igames.inf z góry wielkie dzięki

[Version]

Signature = “$Windows NT$”

Provider = %provider%

LayoutFile = layout.inf

[Optional Components]

ZoneGames

[ZoneGames]

OptionDesc = %zonegames_desc%

Tip = %zonegames_tip%

IconIndex = *

Modes = 0, 1, 2, 3

Parent = Games

SizeApproximation = 8893869

; The sections below are used by zoneoc.dll via the setup APIs.

;

; Additionally, zoneoc.dll performs these actions:

; register/unregister zclientm.exe

; clean up the Zone registry key on uninstall

; clean up the MSN Gaming Zone directory on uninstall

[ZoneInstall]

CopyFiles = ShellFiles, HeartsFiles, SpadesFiles, CheckersFiles, ReversiFiles, BackgammonFiles, HelpFiles

ProfileItems = HeartsItemLift, SpadesItemLift, CheckersItemLift, ReversiItemLift, BackgammonItemLift, HeartsItem, SpadesItem, CheckersItem, ReversiItem, BackgammonItem

AddReg = InstallReg

SizeApproximation=9371648

[ZoneUninstall]

DelFiles = ShellFiles, HeartsFiles, SpadesFiles, CheckersFiles, ReversiFiles, BackgammonFiles, HelpFiles

ProfileItems = HeartsItemDel, SpadesItemDel, CheckersItemDel, ReversiItemDel, BackgammonItemDel

DelReg = UninstallReg

[DestinationDirs]

DefaultDestDir = 16422,%INSTALL_PATH% ; DIRID_PROGRAM_FILES\Program Files\MSN Gaming Zone\Windows

HelpFiles = 18 ; Help Directory (e.g. c:\windows\help)

[shellFiles]

zClientm.exe,0x00010000

ZNetM.dll,0x00010000

Cmnclim.dll,0x00010000

zoneclim.dll,0x00010000

Cmnresm.dll,0x00010000

ZCorem.dll,0x00010000

zonelibM.dll,0x00010000

UniAnsi.dll,0x00010000

zeeverm.dll,0x00010000

[shellFiles.Security]

“D:P(A;;GRGX;;;BU)(A;;GA;;;BA)(A;;GA;;;SY)(A;;GRGX;;;WD)”

[HeartsFiles]

hrtz.dll,0x00010000

Hrtzres.dll,0x00010000

hrtzzm.exe,0x00010000

[HeartsFiles.Security]

“D:P(A;;GRGX;;;BU)(A;;GA;;;BA)(A;;GA;;;SY)(A;;GRGX;;;WD)”

[spadesFiles]

shvl.dll,0x00010000

Shvlres.dll,0x00010000

shvlzm.exe,0x00010000

[spadesFiles.Security]

“D:P(A;;GRGX;;;BU)(A;;GA;;;BA)(A;;GA;;;SY)(A;;GRGX;;;WD)”

[CheckersFiles]

chkr.dll,0x00010000

chkrres.dll,0x00010000

chkrzm.exe,0x00010000

[CheckersFiles.Security]

“D:P(A;;GRGX;;;BU)(A;;GA;;;BA)(A;;GA;;;SY)(A;;GRGX;;;WD)”

[ReversiFiles]

rvse.dll,0x00010000

Rvseres.dll,0x00010000

Rvsezm.exe,0x00010000

[ReversiFiles.Security]

“D:P(A;;GRGX;;;BU)(A;;GA;;;BA)(A;;GA;;;SY)(A;;GRGX;;;WD)”

[backgammonFiles]

bckg.dll,0x00010000

bckgres.dll,0x00010000

bckgzm.exe,0x00010000

[backgammonFiles.Security]

“D:P(A;;GRGX;;;BU)(A;;GA;;;BA)(A;;GA;;;SY)(A;;GRGX;;;WD)”

[HelpFiles]

bckg.chm,0x00010000

chkr.chm,0x00010000

rvse.chm,0x00010000

shvl.chm,0x00010000

hrtz.chm,0x00010000

[HelpFiles.Security]

“D:P(A;;GRGX;;;BU)(A;;GA;;;BA)(A;;GA;;;SY)”

[HeartsItem]

Name = %hearts_link%

CmdLine = 16422,%INSTALL_PATH%,hrtzzm.exe

Subdir = %program_group%

InfoTip = “@%16422%%INSTALL_PATH%\hrtzres.dll,-1213”

DisplayResource="%16422%%INSTALL_PATH%\hrtzres.dll",1212

[spadesItem]

Name = %spades_link%

CmdLine = 16422,%INSTALL_PATH%,shvlzm.exe

Subdir = %program_group%

InfoTip = “@%16422%%INSTALL_PATH%\shvlres.dll,-1213”

DisplayResource="%16422%%INSTALL_PATH%\shvlres.dll",1212

[backgammonItem]

Name = %backgammon_link%

CmdLine = 16422,%INSTALL_PATH%,bckgzm.exe

Subdir = %program_group%

InfoTip = “@%16422%%INSTALL_PATH%\bckgres.dll,-1213”

DisplayResource="%16422%%INSTALL_PATH%\bckgres.dll",1212

[CheckersItem]

Name = %checkers_link%

CmdLine = 16422,%INSTALL_PATH%,chkrzm.exe

Subdir = %program_group%

InfoTip = “@%16422%%INSTALL_PATH%\chkrres.dll,-1213”

DisplayResource="%16422%%INSTALL_PATH%\chkrres.dll",1212

[ReversiItem]

Name = %reversi_link%

CmdLine = 16422,%INSTALL_PATH%,rvsezm.exe

Subdir = %program_group%

InfoTip = “@%16422%%INSTALL_PATH%\rvseres.dll,-1213”

DisplayResource="%16422%%INSTALL_PATH%\rvseres.dll",1212

[HeartsItemDel]

Name = %hearts_link%,2

Subdir = %program_group%

[spadesItemDel]

Name = %spades_link%,2

Subdir = %program_group%

[backgammonItemDel]

Name = %backgammon_link%,2

Subdir = %program_group%

[CheckersItemDel]

Name = %checkers_link%,2

Subdir = %program_group%

[ReversiItemDel]

Name = %reversi_link%,2

Subdir = %program_group%

[HeartsItemLift]

Name = %hearts_link%,3

Subdir = %program_group%

[spadesItemLift]

Name = %spades_link%,3

Subdir = %program_group%

[backgammonItemLift]

Name = %backgammon_link%,3

Subdir = %program_group%

[CheckersItemLift]

Name = %checkers_link%,3

Subdir = %program_group%

[ReversiItemLift]

Name = %reversi_link%,3

Subdir = %program_group%

[installReg]

HKLM,“Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\bckgzm.exe”,"%16422%%INSTALL_PATH%\bckgzm.exe"

HKLM,“Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\chkrzm.exe”,"%16422%%INSTALL_PATH%\chkrzm.exe"

HKLM,“Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\hrtzzm.exe”,"%16422%%INSTALL_PATH%\hrtzzm.exe"

HKLM,“Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\rvsezm.exe”,"%16422%%INSTALL_PATH%\rvsezm.exe"

HKLM,“Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\shvlzm.exe”,"%16422%%INSTALL_PATH%\shvlzm.exe"

[uninstallReg]

HKLM,“Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\bckgzm.exe”

HKLM,“Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\chkrzm.exe”

HKLM,“Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\hrtzzm.exe”

HKLM,“Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\rvsezm.exe”

HKLM,“Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\shvlzm.exe”

[strings]

zonegames_desc = “Gry internetowe”

zonegames_tip = “Piki, Backgammon, Kierki, Warcaby i Reversi dla wielu graczy”

provider = “Microsoft Corporation”

program_group = “Gry”

hearts_link = “Internetowa gra Kierki”

spades_link = “Internetowa gra Piki”

backgammon_link = “Internetowa gra Backgammon”

checkers_link = “Internetowa gra Warcaby”

reversi_link = “Internetowa gra Reversi”

; non-localizable

INSTALL_PATH = “MSN Gaming Zone\Windows”

MSNGZ_FOLDER = “MSN Gaming Zone”

Dzięki wielkie zaraz sprawdzę czy zadziała

Edit:

teraz wyskakuje błąd:

Nie można załadować biblioteki instalacyjnej zoneoc.dll lub nie znaleziono funkcji ZoneSetupProc.

kod błędu:0x7e

Problem rozwiązany pobrałem plik .dll ze strony http://www.driverskit.com/dllsearch/zoneoc.dll

i działa

Gdzie wrzucić plik IGAMES.INF?