Błąd explorer.exe - log HijackThis


(Devaet) #1

Próbowałem wielu sposobów i wszystkie zawiodły

Czy chce skopiować czy usunąć czy po prostu wejść we właściwości pliku - explorer.exe wykonał nie prawidłową operacje blablabla

Czasem mogę robić wszystko czasem wywala ;/

Log

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 08:32:36, on 2009-09-16

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\CTHELPER.EXE

C:\WINDOWS\system32\CTXFIHLP.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM32\CTXFISPI.EXE

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

D:\Programy\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

D:\Programy\lg_fwupdate\fwupdate.exe

D:\Programy\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2009\avp.exe

D:\Programy\Nero 7\InCD\NBHGui.exe

D:\Programy\Nero 7\InCD\InCDsrv.exe

D:\Programy\Nero 7\InCD\InCD.exe

D:\Programy\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2009\avp.exe

D:\Programy\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

D:\Programy\Minimizor\Minimizor.exe

D:\Programy\Razer\DeathAdder\razerhid.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\Programy\DAEMON Tools Lite\daemon.exe

C:\Program Files\Vista Rainbar\Rainmeter.exe

C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\RocketDock\RocketDock.exe

D:\Programy\Razer\DeathAdder\razertra.exe

D:\Programy\Razer\DeathAdder\razerofa.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

D:\Programy\Opera\opera.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

D:\Programy\HijackThis\HijackThis.exe


R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Link Helper - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: IEVkbdBHO - {59273AB4-E7D3-40F9-A1A8-6FA9CCA1862C} - D:\Programy\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2009\ievkbd.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - D:\Programy\MICROS~1\Office12\GRA8E1~1.DLL

O2 - BHO: (no name) - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - (no file)

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.1.1309.3572\swg.dll

O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_A8904FB862BD9564.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [AudioDrvEmulator] C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe" -1 AudioDrvEmulator "C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\Audio Emulator\AudDrvEm.dll

O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [CTxfiHlp] CTXFIHLP.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] D:\Programy\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LanguageShortcut] D:\Programy\CyberLink\PowerDVD\Language\Language.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LGODDFU] D:\Programy\lg_fwupdate\fwupdate.exe blrun

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SecurDisc] D:\Programy\Nero 7\InCD\NBHGui.exe

O4 - HKLM\..\Run: [InCD] D:\Programy\Nero 7\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "D:\Programy\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2009\avp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] D:\Programy\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM\..\Run: [CorelDRAW Graphics Suite 11b] D:\Programy\Corel\Corel Graphics 12\Languages\PL\Programs\Registration.exe /title="CorelDRAW Graphics Suite 12" /date=091709 serial=DR12WRG-4078828-VNG lang=PL

O4 - HKLM\..\Run: [Minimizor] D:\Programy\Minimizor\Minimizor.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DeathAdder] D:\Programy\Razer\DeathAdder\razerhid.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "D:\Programy\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "D:\Programy\K-Lite Codec Pack\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKCU\..\Run: [igndlm.exe] D:\Programy\IGN\Download Manager\dlm.exe /windowsstart /startifwork

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "D:\Programy\DAEMON Tools Lite\daemon.exe" -autorun

O4 - HKCU\..\Run: [Vista Rainbar] C:\Program Files\Vista Rainbar\Rainmeter.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: RocketDock.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\RocketDock\RocketDock.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - D:\Programy\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - D:\Programy\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://D:\Programy\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Statystyki ochrony WWW - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - D:\Programy\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2009\SCIEPlgn.dll

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - D:\Programy\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - D:\Programy\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\Programy\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - D:\Programy\MICROS~1\Office12\GR99D3~1.DLL

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Filter: x-sdch - {B1759355-3EEC-4C1E-B0F1-B719FE26E377} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_A8904FB862BD9564.dll

O20 - AppInit_DLLs: D:\Programy\KASPER~1\KASPER~1\mzvkbd.dll,D:\Programy\KASPER~1\KASPER~1\mzvkbd3.dll

O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus (AVP) - Kaspersky Lab - D:\Programy\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2009\avp.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - D:\Programy\Nero 7\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - D:\Programy\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

Aha zaczeło się po zainstalowaniu NET. Frameworka 3.5 SP1 uninstall nie pomaga


(greh) #2

Spróbuj cofnąć system używając Przywracania systemu.


(Magik) #3

Zmieniony tutuł, przeniesiono z działu "Problemy".


(Devaet) #4

Nie pomoga.