Błąd explorera


(Poczta Wp Pl) #1

capture17vv.jpg

Próbując zmienić jakąś ikonę lub po prostu uruchamiając Mój komputer pojawia mi się ten błąd w najmniej oczekiwanym momencie.

Prosze o pomoc !!


(123448) #2

jak możesz to podaj log z hijacka. potem może coś uda się wywnioskować


(Poczta Wp Pl) #3

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 11:01:26, on 2005-03-06

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\AVPersonal\AVGNT.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

D:\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe

D:\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

D:\AVPersonal\AVGUARD.EXE

D:\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

D:\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

D:\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

D:\Firefox\firefox.exe

D:\IZARC\IZARC.EXE

C:\DOCUME~1\KRZYSZ~1\USTAWI~1\Temp\ARCB\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: PCTools Site Guard - {5C8B2A36-3DB1-42A4-A3CB-D426709BBFEB} - D:\SPYWAR~1\tools\iesdsg.dll (file missing)

O3 - Toolbar: Internet Anonym - {00000000-0002-0002-0000-000000000000} - c:\program files\steganos internet anonym 6\siaiep.dll

O4 - HKLM..\Run: [AVGCtrl] D:\AVPersonal\AVGNT.EXE /min

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM..\Run: [gcasServ] "D:\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe"

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\npjpi142_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\npjpi142_04.dll

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v ... 6993174453

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{768EA671-1F45-4C2C-8C82-6DED7E664F3A}: NameServer = 172.16.0.1,194.204.159.1

O23 - Service: AntiVir Service (AntiVirService) - H+BEDV Datentechnik GmbH - D:\AVPersonal\AVGUARD.EXE

O23 - Service: AntiVir Update (AVWUpSrv) - H+BEDV Datentechnik GmbH, Germany - D:\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

O23 - Service: Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Kerio Technologies - D:\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe


(boczi) #4

Jeśli używasz Spyware Doctor - usuń go. Program generuje fałszywe alarmy.

Co do błędu explorer.exe, w tej chwili nie jestem w stanie Ci pomóc, poczekaj na innych.


(lazikar) #5

To najprawdopodobniej do usunięcia.

O2 - BHO: PCTools Site Guard - {5C8B2A36-3DB1-42A4-A3CB-D426709BBFEB} - D:\SPYWAR~1\tools\iesdsg.dll (file missing)

(Poczta Wp Pl) #6

Spyware Doctor już dawno usunąłem, najwidoczniej jakis wpis tylko został.

Jak myślicie, czy przywrócenie systemu to dobry pomysł na mój problem ??


(boczi) #7

Zawsze możesz spróbować.

Ja nie mogę dokładnie zdiagnozować Twojego problemu, nie znajduję żadnych informacji dot. Twojego błędu.


(Poczta Wp Pl) #8

Dobra, dzięki Wam :brawo:

Może przywrócenie systemu coś pomoże :slight_smile:


(lazikar) #9

Myślę że nie. Jakoś nie mam zaufania do tej opcji. :smiley:


(Musg) #10

Czasami sie sprawdza,sam sie o tym przekonalem pare razy.