Błąd Firefoxa


(Admin) #1

Mam problem od kilku dni - co kilka minut pojawia mi się taki błąd:

firefoxbladul4.gif

  • Na poczatku pojawiał się tylko wtedy kiedy prawym klawiszkiem myszki na zaznaczonym tekscie wybrało się - Znajdz w Internecie

  • Potem jak klika się prawym kliwiszem myski i chce się otworzyć jakiś link w nowej karcie.

Czy ktoś wie jak można poradzić sobie z tym błędem.

Pozdrawiam.


(Mazzaq) #2

Czy instalowane były jakieś wtyczki?


(Adarek) #3

Na początek wklej loga z HT

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=36654

Jaka wersja Firefoxa??


(Admin) #4

Tak oczywiście - (tzn. te wtyczki posiadam już od dawna a te błedy zaczeły sie niedawno):

f1wc1.gif

f2tg1.gif

Wersja - 1.5.0.7

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 08:41:26, on 2006-09-28

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\TuneUp Utilities 2006\WinStylerThemeSvc.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\InCDsrv.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\AvidSDMService.exe

C:\Program Files\Digidesign\Drivers\MMERefresh.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe

C:\WINDOWS\system32\hphmon05.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\ALCWZRD.EXE

C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe

C:\WINDOWS\twain_32\FlatBed\Usb\Detector.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\InCD.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe

C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe

C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe

C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\rapimgr.exe

C:\Program Files\Cloudmark\SpamNet\OE\snoe.exe

C:\Program Files\r2 studios\HideOE\HideOE.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\outlook express\msimn.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\WINDOWS\ALCFDRTM.EXE

c:\usr\SMTP Server\localsrv.exe

C:\Program Files\Winamp\Winamp.exe

C:\usr\Krasnal Start.exe

c:\usr\Apache\apache.exe

c:\usr\mysql\bin\winmysqladmin.exe

c:\usr\MYSQL\bin\mysqld.exe

c:\usr\Apache\apache.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = res://shdoclc.dll/hardAdmin.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://start.incredimail.com/english

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://windowsupdate.microsoft.com/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 80.51.189.2  

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O1 - Hosts: 127.255.255.255 serial.alcohol-soft.com

O1 - Hosts: 127.255.255.255 www.alcohol-soft.com

O1 - Hosts: 127.255.255.255 images.alcohol-soft.com

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [High Definition Audio Property Page Shortcut] HDAShCut.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPHUPD05] C:\Program Files\Hewlett-Packard\{45B6180B-DCAB-4093-8EE8-6164457517F0}\hphupd05.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HPHmon05] C:\WINDOWS\system32\hphmon05.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [AlcWzrd] ALCWZRD.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Detector] C:\WINDOWS\twain_32\FlatBed\Usb\Detector.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\system32\PSDrvCheck.exe -CheckReg

O4 - HKLM\..\Run: [DigidesignMMERefresh] C:\Program Files\Digidesign\Drivers\MMERefresh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\isuspm.exe" -startup

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe"

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Cloudmark Desktop for Outlook Express.lnk = ?

O4 - Global Startup: Hide Outlook Express.lnk = C:\Program Files\r2 studios\HideOE\HideOE.exe

O8 - Extra context menu item: Eksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Export to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Locate Spot on Map by GPS - C:\Program Files\Opanda\IExif 2.26\IExifMap.htm

O8 - Extra context menu item: View Exif/GPS/IPTC with IExif - C:\Program Files\Opanda\IExif 2.26\IExifCom.htm

O9 - Extra button: Trace - {04849C74-016E-4a43-8AA5-1F01DE57F4A1} - C:\Program Files\VisualRoute\vrie.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: VisualRoute Trace - {04849C74-016E-4a43-8AA5-1F01DE57F4A1} - C:\Program Files\VisualRoute\vrie.dll

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\npjpi150_08.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\npjpi150_08.dll

O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll

O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Utwórz łącze Ulubione dla urządzenia przenośnego... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {238F6F83-B8B4-11CF-8771-00A024541EE3} (Citrix ICA Client) - http://a516.g.akamai.net/f/516/25175/7d/runaware.download.akamai.com/25175/citrix/wficat-no-eula.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1150046253312

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1150196231500

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Avid SDM Service (AvidSDMService) - Avid Technology, Inc. - C:\WINDOWS\system32\AvidSDMService.exe

O23 - Service: Avid Startup (AvidStartup) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\AvidStartup.exe

O23 - Service: Digidesign MME Refresh Service (DigiRefresh) - Digidesign, A Division of Avid Technology, Inc. - C:\Program Files\Digidesign\Drivers\MMERefresh.exe

O23 - Service: digiSPTIService - Digidesign, A Division of Avid Technology, Inc. - C:\Program Files\Digidesign\Pro Tools\digiSPTIService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: MySql - Unknown owner - c:\usr/MYSQL/bin/mysqld.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

O23 - Service: TuneUp WinStyler Theme Service (TUWinStylerThemeSvc) - TuneUp Software GmbH - C:\Program Files\TuneUp Utilities 2006\WinStylerThemeSvc.exe

(Miromaxi) #5

Ja również miałem takie przypadki. Tyle, że u mnie przeważnie dzieje się to 2 do 3-ech razy w tygodniu. Zauważyłem, że zdarza się tak gdy otworzę dużo zakładek jednocześnie (ale nie zawsze) i wszystkie powoli się "ładują". Niedługa premiera FireFoxa 2.0. Miejmy nadzieję że tam już poprawią ten błąd.


(Adarek) #6

Na razie zastartuj liska w trybie safe mode i potestuj.


(Admin) #7

W jakim celu??


(Adarek) #8

No i po co generujesz zbędny ruch ??

http://mozillapl.org/projekty/Szkola/SafeMode

Trzeba było uruchomić i tyle .


(Admin) #9

Generuje zbędny ruch - chyba nie rozumiesz mojego problemu - ale ok.

Niestety tryb safemode nie interesuje mnie - nie mogę go uruchomić - dlatego, że potrzebuje tych rozszerzeń które mam a w safe mode oczywiście one nie działają.

Pozdrawiam.


(Adarek) #10

Nic nie rozumiesz ??

Uruchom liska w safe mode dla testu . Krede balans. :roll:

Ja Ci nie mówiłem żeby go na stale włączać .

Własnie o to chodzi , aby wyłaczyć rozszerzenia . Widzę po screnach że je aktualizujesz . Pewnie masz ustawione na utomatyczną aktuakizację . Wiec może jakaś nowa wersja jest bee.