Błąd iexplore.exe,aplikacja się zamyka


(Kantys) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 09:16:37, on 2007-04-15

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\csrss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\WINDOWS\System32\alg.exe

D:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

D:\Program Files\Spyware Doctor wer2.0\sdhelp.exe

D:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe

D:\PROGRA~1\WANADOO\TaskbarIcon.exe

D:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe

D:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\Program Files\Spyware Doctor wer2.0\swdoctor.exe

D:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe

D:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

D:\Program Files\Wanadoo\EspaceWanadoo.exe

D:\Program Files\Wanadoo\ComComp.exe

D:\Program Files\Wanadoo\Watch.exe

D:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

D:\Documents and Settings\Kasia\Ustawienia lokalne\Temp\Katalog tymczasowy 1 dla hijackthis.zip\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada Plus wita Cie w Internecie

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - D:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {F5938714-BD46-408A-9842-4058206D37E3} - D:\WINDOWS\Temp\~00754.tmp

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - D:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [Smapp] D:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] D:\PROGRA~1\WANADOO\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] D:\PROGRA~1\WANADOO\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [msvccc66] svcchosst.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "D:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [adiras] adiras.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [msvccc66] svcchosst.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Spyware Doctor] "D:\Program Files\Spyware Doctor wer2.0\swdoctor.exe" /Q

O4 - Global Startup: VIA RAID TOOL.lnk = D:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = D:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1176571394826

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{8AD810F0-1959-4D43-97F2-EE50546B97BC}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - D:\WINDOWS\

O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - PC Tools Research Pty Ltd - D:\Program Files\Spyware Doctor wer2.0\sdhelp.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - D:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

(Joan Sunshine) #2

usuń pliki ręcznie z dysku w awaryjnym, zafixuj wpisy, daj loga z SilentRunners


(Kantys) #3

Dziękuję serdecznie za pomoc :smiley: i proszę o więcej... przepraszam,ale jestem początkująca, czy mógłbyś napisać o co chodzi? :slight_smile:


(adam9870) #4

Masz znaleźć i usunąć plik svcchosst.exe. Plik ten powinien znajdować się w katalogu C:\WINDOWS\system32 lub C:\WINDOWS

Plik może być ukryty dlatego na czas usunięcia radziłbym włączyć pokazywanie ukrytych plików i folderów:

 • Wejdź do mojego komputera

 • u góry wybierz Narzędzia , a następnie Opcje folderów...

 • w okienku, które się otworzy przejdź na zakładkę Widok

 • w części Ukryte pliki i foldery zaznacz opcję P okaż ukryte pliki i foldery

 • kliknij Zastosuj i OK

6b464476e1c77497m.png

Tryb awaryjny uruchamia się tak:

Użyj programu ATF-Cleaner, opis użycia znajduje się tu:

:arrow: http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic ... 85#1005185

Na temat kasowania wpisów HijackThis znajdują się informacje w tym temacie:

:arrow: http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=36654


(Kantys) #5

dziękuję bardzo,zaraz spróbuję :slight_smile:

Złączono Posta : 15.04.2007 (Nie) 13:15

"Silent Runners.vbs", revision R50, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"CTFMON.EXE" = "D:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe" [MS]

"MSMSGS" = ""D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background" [MS]

"Gadu-Gadu" = ""C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray" ["sms-express.com"]

"Spyware Doctor" = ""D:\Program Files\Spyware Doctor wer2.0\swdoctor.exe" /Q" ["PC Tools Research Pty Ltd"]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"Smapp" = "D:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe" ["Analog Devices, Inc."]

"WOOWATCH" = "D:\PROGRA~1\WANADOO\Watch.exe" ["France Télécom R&D"]

"WOOTASKBARICON" = "D:\PROGRA~1\WANADOO\TaskbarIcon.exe" ["France Télécom R&D"]

"msvccc66" = "svcchosst.exe" [file not found]

"SunJavaUpdateSched" = ""D:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe"" ["Sun Microsystems, Inc."]

"adiras" = "adiras.exe" [file not found]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "SSVHelper Class"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

{F5938714-BD46-408A-9842-4058206D37E3}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "D:\WINDOWS\Temp\~00754.tmp" [null data]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

          \InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\WINDOWS\System32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{00020D75-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Office Outlook Desktop Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = "Microsoft Office Outlook"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\MLSHEXT.DLL" [MS]

"{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Office Outlook Custom Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie ikon plików programu Outlook"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\OLKFSTUB.DLL" [MS]

"{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}" = "Microsoft Office HTML Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\msohev.dll" [MS]


HKLM\Software\Classes\PROTOCOLS\Filter\

<> text/xml\CLSID = "{807553E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945}"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE11\MSOXMLMF.DLL" [MS]Group Policies {GPedit.msc branch and setting}:

-----------------------------------------------


Note: detected settings may not have any effect.


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\


"shutdownwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on}


"undockwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Devices: Allow undock without having to log on}Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop may be disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellStateEnabled Screen Saver:

---------------------


HKCU\Control Panel\Desktop\

"SCRNSAVE.EXE" = "D:\WINDOWS\System32\logon.scr" [MS]Startup items in "Kasia" & "All Users" startup folders:

-------------------------------------------------------


D:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart

"VIA RAID TOOL" -> shortcut to: "D:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe" ["VIA Technologies"]

"DSLMON" -> shortcut to: "D:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe /W" [empty string]Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------


Namespace Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]


Transport Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 15

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05

(adam9870) #6

Otwórz Notatnik i wklej w nim to:

Plik >>> Zapisz jako >>> Zmień rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki >>> Zapisz pod nazwą FIX.BAT

Otwórz Notatnik i wklej w nim to:

Plik >>> Zapisz jako >>> Zmień rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki >>> Zapisz pod nazwą FIX.REG

Uruchom system w trybie awaryjnym.

Uruchom utworzone pliki i uruchom ponownie system (tym razem już do trybu normalnego) i pokaż nowe logi.


(Kantys) #7

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:02:29, on 2007-04-15

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

D:\Program Files\Spyware Doctor wer2.0\sdhelp.exe

D:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe

D:\PROGRA~1\WANADOO\TaskbarIcon.exe

D:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe

D:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\Program Files\Spyware Doctor wer2.0\swdoctor.exe

D:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe

D:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

D:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

D:\Program Files\Wanadoo\EspaceWanadoo.exe

D:\Program Files\Wanadoo\ComComp.exe

D:\Program Files\Wanadoo\Watch.exe

D:\Documents and Settings\Kasia\Ustawienia lokalne\Temp\Katalog tymczasowy 3 dla hijackthis.zip\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada Plus wita Cie w Internecie

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - D:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - D:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [Smapp] D:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] D:\PROGRA~1\WANADOO\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] D:\PROGRA~1\WANADOO\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "D:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [adiras] adiras.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Spyware Doctor] "D:\Program Files\Spyware Doctor wer2.0\swdoctor.exe" /Q

O4 - Global Startup: VIA RAID TOOL.lnk = D:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = D:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1176571394826

O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - PC Tools Research Pty Ltd - D:\Program Files\Spyware Doctor wer2.0\sdhelp.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - D:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

"Silent Runners.vbs", revision R50, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"CTFMON.EXE" = "D:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe" [MS]

"MSMSGS" = ""D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background" [MS]

"Gadu-Gadu" = ""C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray" ["sms-express.com"]

"Spyware Doctor" = ""D:\Program Files\Spyware Doctor wer2.0\swdoctor.exe" /Q" ["PC Tools Research Pty Ltd"]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"Smapp" = "D:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe" ["Analog Devices, Inc."]

"WOOWATCH" = "D:\PROGRA~1\WANADOO\Watch.exe" ["France Télécom R&D"]

"WOOTASKBARICON" = "D:\PROGRA~1\WANADOO\TaskbarIcon.exe" ["France Télécom R&D"]

"msvccc66" = "svcchosst.exe" [file not found]

"SunJavaUpdateSched" = ""D:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe"" ["Sun Microsystems, Inc."]

"adiras" = "adiras.exe" [file not found]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "SSVHelper Class"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

{F5938714-BD46-408A-9842-4058206D37E3}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "D:\WINDOWS\Temp\~00754.tmp" [null data]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

          \InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\WINDOWS\System32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{00020D75-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Office Outlook Desktop Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = "Microsoft Office Outlook"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\MLSHEXT.DLL" [MS]

"{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Office Outlook Custom Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie ikon plików programu Outlook"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\OLKFSTUB.DLL" [MS]

"{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}" = "Microsoft Office HTML Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\msohev.dll" [MS]


HKLM\Software\Classes\PROTOCOLS\Filter\

<> text/xml\CLSID = "{807553E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945}"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE11\MSOXMLMF.DLL" [MS]Group Policies {GPedit.msc branch and setting}:

-----------------------------------------------


Note: detected settings may not have any effect.


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\


"shutdownwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on}


"undockwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Devices: Allow undock without having to log on}Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop may be disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellStateEnabled Screen Saver:

---------------------


HKCU\Control Panel\Desktop\

"SCRNSAVE.EXE" = "D:\WINDOWS\System32\logon.scr" [MS]

(adam9870) #8

Jesteś pewna, że zastosowałaś rady z mojego poprzedniego postu? Pytam ponieważ wszystko wróciło i wygląda na to, że albo nic nie zrobiłaś albo wkleiłaś stary log. Tak więc proszę powtórzyć instrukcję usuwania z mojego poprzedniego posta i wkleić nowe logi, o które prosiłem.


(Kantys) #9

:frowning: To pewnie dlatego, że nie wiedziałam jak,albo nie znalazłam tych plików które miałam usunąć ręcznie z dysku... :frowning: Może mógłbyś mi napisać jak mam to usunąć...? :slight_smile: Poza tym robiłam wszystko wg recepty...


(adam9870) #10

Żadnych plików nie kasuj, ponieważ pliku svcchosst.exe nie ma już na dysku, a plik ~00754.tmp zostanie skasowany po zastosowaniu pliku FIX.BAT. Tak więc powtórz instrukcję i wklej nowe logi.


(Kantys) #11

Dzięki, zrobiłam ponownie tak jak napisałeś, nie wiem czy cos się zmieniło... plik ~00754.tmp faktycznie zniknął... Napisz proszę,czy coś jest jeszcze nie tak, i dziękuję Ci baaardzo :slight_smile: Poniżej najnowsze wyniki...

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:11:18, on 2007-04-15

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

D:\Program Files\Spyware Doctor wer2.0\sdhelp.exe

D:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

D:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe

D:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

D:\PROGRA~1\WANADOO\TaskbarIcon.exe

D:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe

D:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\Program Files\Spyware Doctor wer2.0\swdoctor.exe

D:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe

D:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

D:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

D:\Documents and Settings\Kasia\Ustawienia lokalne\Temp\Katalog tymczasowy 5 dla hijackthis.zip\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada Plus wita Cie w Internecie

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - D:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - D:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [Smapp] D:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] D:\PROGRA~1\WANADOO\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] D:\PROGRA~1\WANADOO\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "D:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [adiras] adiras.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Spyware Doctor] "D:\Program Files\Spyware Doctor wer2.0\swdoctor.exe" /Q

O4 - Global Startup: VIA RAID TOOL.lnk = D:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = D:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1176571394826

O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - PC Tools Research Pty Ltd - D:\Program Files\Spyware Doctor wer2.0\sdhelp.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - D:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe


(adam9870) #12

Już jest Ok :slight_smile:

Proponuję zainstalować dodatek Service Pack 2. Poprawia on bezpieczeństwo w systemie, dodaje nową funkcjonalność etc. Możesz go pobrać stąd:

:arrow: http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=35&id=795


(Kantys) #13

:smiley: Dziękuję baaardzo :smiley: Jesteś suuuper ! :slight_smile: Jeśli będziesz miał jeszcze chwilkę to byłabym wdzięczna za kosmetyke poprawiającą sprawność i szybkość działania systemu... :slight_smile: Pozdrawiam :slight_smile:


(adam9870) #14

Proszę, kosmetyka:

Możesz ciachnąć ten wpis HJT, ponieważ pliku nie ma fizycznie na dysku, a jedynie resztka w rejestrze.

Panel sterowania => Java Plug-in => Update => odznacz opcję Check for updates automatically.

Jeśli nie korzystasz z zaawansowanych usług tekstowych to je wyłącz: Panel sterowania => Opcje regionalne => Języki => Szczegóły => Zaawansowane => zaznacz wyłącz zaawansowane usługi tekstowe.

Start => uruchom => msconfig => zakładka Uruchamianie => możesz odznaczyć w/w. A jeśli w ogóle nie używasz Messenger'a to go usuń: start => uruchom => wpisz polecenie:

RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\INF\msmsgs.inf,BLC.Remove

W opcjach komunikatora możesz wyłączyć uruchamianie przy starcie systemu jeśli nie jest Ci potrzebne.

Proponuję usunąć aplikację dostępową neostrady, a połączenie skonfigurować ręcznie:

:arrow: http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=91864

Dodatkowo możesz przejrzeć temat Optymalizacja i odchudzanie Windowsa XP.


(Kantys) #15

Wieeeelkie dzięki :smiley: Zajmę się tym :slight_smile: a w razie nieudanych prób :wink: będę prosiła o pomoc :slight_smile:

Złączono Posta : 15.04.2007 (Nie) 21:16

PS już drugi raz przy wysyłaniu postu, pojawia mi się okienko : "Wystąpił błąd w czasie wykonywania.Czy chcesz debugować? Wiersz: 68 Błąd: 'document.post.screen' jest pusty lub nie jest obiektem." Czy mógłbyś coś zaradzić?

Złączono Posta : 15.04.2007 (Nie) 22:26

Właśnie weszłam na stronę ewido, żeby zeskanować i problem z "błąd iexplorer.exe i zamknięciem stron IE" powtórzył się :frowning: Pomocy...

Złączono Posta : 16.04.2007 (Pon) 7:12

Wklejam nowe logi z 7 rano, spójrz proszę czy nie ma tam czegoś nadal...nadal mam problem też z debugowaniem, kiedy wysyłam posty na tym forum (na innych stronach jeszcze nie sprawdzałam)

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 07:06:10, on 2007-04-16

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

D:\Program Files\Spyware Doctor wer2.0\sdhelp.exe

D:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe

D:\PROGRA~1\WANADOO\TaskbarIcon.exe

D:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe

D:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\Program Files\Spyware Doctor wer2.0\swdoctor.exe

D:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

D:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe

D:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

D:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

D:\Program Files\Wanadoo\EspaceWanadoo.exe

D:\Program Files\Wanadoo\ComComp.exe

D:\Program Files\Wanadoo\Watch.exe

D:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

D:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

D:\Documents and Settings\Kasia\Ustawienia lokalne\Temp\Katalog tymczasowy 6 dla hijackthis.zip\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada Plus wita Cie w Internecie

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - D:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - D:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [Smapp] D:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] D:\PROGRA~1\WANADOO\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] D:\PROGRA~1\WANADOO\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "D:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [adiras] adiras.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Spyware Doctor] "D:\Program Files\Spyware Doctor wer2.0\swdoctor.exe" /Q

O4 - HKCU\..\Run: [SUPERAntiSpyware] D:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

O4 - Global Startup: VIA RAID TOOL.lnk = D:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = D:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://downloads.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1176571394826

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{8AD810F0-1959-4D43-97F2-EE50546B97BC}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - D:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll

O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - PC Tools Research Pty Ltd - D:\Program Files\Spyware Doctor wer2.0\sdhelp.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - D:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

"Silent Runners.vbs", revision R50, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"CTFMON.EXE" = "D:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe" [MS]

"MSMSGS" = ""D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background" [MS]

"Gadu-Gadu" = ""C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray" ["sms-express.com"]

"Spyware Doctor" = ""D:\Program Files\Spyware Doctor wer2.0\swdoctor.exe" /Q" ["PC Tools Research Pty Ltd"]

"SUPERAntiSpyware" = "D:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe" ["SUPERAntiSpyware.com"]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"Smapp" = "D:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe" ["Analog Devices, Inc."]

"WOOWATCH" = "D:\PROGRA~1\WANADOO\Watch.exe" ["France Télécom R&D"]

"WOOTASKBARICON" = "D:\PROGRA~1\WANADOO\TaskbarIcon.exe" ["France Télécom R&D"]

"SunJavaUpdateSched" = ""D:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe"" ["Sun Microsystems, Inc."]

"adiras" = "adiras.exe" [file not found]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "SSVHelper Class"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

          \InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\WINDOWS\System32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{00020D75-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Office Outlook Desktop Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = "Microsoft Office Outlook"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\MLSHEXT.DLL" [MS]

"{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Office Outlook Custom Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie ikon plików programu Outlook"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\OLKFSTUB.DLL" [MS]

"{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}" = "Microsoft Office HTML Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\msohev.dll" [MS]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks\

<> "{5AE067D3-9AFB-48E0-853A-EBB7F4A000DA}" = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "SABShellExecuteHook Class"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASSEH.DLL" ["SuperAdBlocker.com"]


HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\

<> !SASWinLogon\DLLName = "D:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll" ["SUPERAntiSpyware.com"]


HKLM\Software\Classes\PROTOCOLS\Filter\

<> text/xml\CLSID = "{807553E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945}"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE11\MSOXMLMF.DLL" [MS]Group Policies {GPedit.msc branch and setting}:

-----------------------------------------------


Note: detected settings may not have any effect.


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\


"shutdownwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on}


"undockwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Devices: Allow undock without having to log on}Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop may be disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellStateEnabled Screen Saver:

---------------------


HKCU\Control Panel\Desktop\

"SCRNSAVE.EXE" = "D:\WINDOWS\System32\logon.scr" [MS]Startup items in "Kasia" & "All Users" startup folders:

-------------------------------------------------------


D:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart

"VIA RAID TOOL" -> shortcut to: "D:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe" ["VIA Technologies"]

"DSLMON" -> shortcut to: "D:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe /W" [empty string]Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------


Namespace Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]


Transport Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 15

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05Toolbars, Explorer Bars, Extensions:

------------------------------------


Explorer Bars


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Explorer Bars\


HKLM\Software\Classes\CLSID\{FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503}\(Default) = "&Badanie"

Implemented Categories\{00021493-0000-0000-C000-000000000046}\ [vertical bar]

InProcServer32\(Default) = "D:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL" [MS]


Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}\

"MenuText" = "Sun Java Console"

"CLSIDExtension" = "{CAFEEFAC-0016-0000-0001-ABCDEFFEDCBC}"

 -> {HKCU...CLSID} = "Java Plug-in 1.6.0_01"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

 -> {HKLM...CLSID} = "Java Plug-in 1.6.0_01"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\npjpi160_01.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]


{92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263}\

"ButtonText" = "Badanie"Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):

------------------------------------------------------------------


Machine Debug Manager, MDM, ""D:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE"" [MS]

PC Tools Spyware Doctor, SDhelper, "D:\Program Files\Spyware Doctor wer2.0\sdhelp.exe" ["PC Tools Research Pty Ltd"]

SoundMAX Agent Service, SoundMAX Agent Service (default), "D:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe" ["Analog Devices, Inc."]Print Monitors:

---------------


HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\

Microsoft Document Imaging Writer Monitor\Driver = "mdimon.dll" [MS]----------

<>: Suspicious data at a malware launch point.


+ This report excludes default entries except where indicated.

+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

 launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

+ The search for DESKTOP.INI DLL launch points on all local fixed drives

 took 197 seconds.

---------- (total run time: 1270 seconds)