Błąd instalacji VMWare Workstation 6 w Ubuntu 8.04


(Ntfss) #1

Próbuję zainstalować ten program i cały czas wyświetla się takie coś :F

What is the location of the directory of C header files that match your running

kernel? [/lib/modules/2.6.24-16-generic/build/include] 


Extracting the sources of the vmmon module.


Building the vmmon module.


Unknown VMware Workstation 6.0.3 build 80004 detected. Building for Workstation 6.0.0.

Using 2.6.x kernel build system.

make: Wejście do katalogu `/tmp/vmware-config11/vmmon-only'

make -C /lib/modules/2.6.24-16-generic/build/include/.. SUBDIRS=$PWD SRCROOT=$PWD/. modules

make[1]: Wejście do katalogu `/usr/src/linux-headers-2.6.24-16-generic'

 CC [M] /tmp/vmware-config11/vmmon-only/linux/driver.o

In file included from /tmp/vmware-config11/vmmon-only/./include/vmware.h:25,

         from /tmp/vmware-config11/vmmon-only/linux/driver.c:52:

/tmp/vmware-config11/vmmon-only/./include/vm_basic_types.h:170: błąd: conflicting types for `uintptr_t,

include/linux/types.h:40: błąd: previous declaration of `uintptr_t, was here

In file included from /tmp/vmware-config11/vmmon-only/./include/x86.h:23,

         from /tmp/vmware-config11/vmmon-only/linux/driver.h:15,

         from /tmp/vmware-config11/vmmon-only/linux/driver.c:53:

/tmp/vmware-config11/vmmon-only/./include/x86cpuid.h:381:1: warning: "BIT_MASK" redefined

In file included from include/linux/kernel.h:15,

         from /tmp/vmware-config11/vmmon-only/linux/driver.c:15:

include/linux/bitops.h:7:1: warning: this is the location of the previous definition

In file included from /tmp/vmware-config11/vmmon-only/./include/vmci_kernel_defs.h:26,

         from /tmp/vmware-config11/vmmon-only/./common/vmciContext.h:19,

         from /tmp/vmware-config11/vmmon-only/linux/driver.h:21,

         from /tmp/vmware-config11/vmmon-only/linux/driver.c:53:

/tmp/vmware-config11/vmmon-only/./include/compat_wait.h:37:5: warning: "VMW_HAVE_EPOLL" is not defined

/tmp/vmware-config11/vmmon-only/./include/compat_wait.h:43:5: warning: "VMW_HAVE_EPOLL" is not defined

In file included from /tmp/vmware-config11/vmmon-only/./include/vmci_kernel_defs.h:26,

         from /tmp/vmware-config11/vmmon-only/./common/vmciContext.h:19,

         from /tmp/vmware-config11/vmmon-only/linux/driver.h:21,

         from /tmp/vmware-config11/vmmon-only/linux/driver.c:53:

/tmp/vmware-config11/vmmon-only/./include/compat_wait.h:60: błąd: conflicting types for `poll_initwait,

include/linux/poll.h:65: błąd: previous declaration of `poll_initwait, was here

/tmp/vmware-config11/vmmon-only/linux/driver.c:172: ostrzeżenie: inicjalizacjia z niekompatybilnego typu wskaźnika

/tmp/vmware-config11/vmmon-only/linux/driver.c:176: ostrzeżenie: inicjalizacjia z niekompatybilnego typu wskaźnika

make[2]: *** [/tmp/vmware-config11/vmmon-only/linux/driver.o] Błąd 1

make[1]: *** [_module_/tmp/vmware-config11/vmmon-only] Błąd 2

make[1]: Opuszczenie katalogu `/usr/src/linux-headers-2.6.24-16-generic'

make: *** [vmmon.ko] Błąd 2

make: Opuszczenie katalogu `/tmp/vmware-config11/vmmon-only'

Unable to build the vmmon module.


For more information on how to troubleshoot module-related problems, please 

visit our Web site at "http://www.vmware.com/download/modules/modules.html" and

"http://www.vmware.com/support/reference/linux/prebuilt_modules_linux.html".


Execution aborted.

Pisało żeby wstawić plik vmnet z anyany do katalogu source w vmware ale nic to nie dało. :F


(matiit) #2

Dawno to robiłem ale chyba anyany zawierał własny skrypt instalacji.


(Ntfss) #3

W tym any any jest runme.pl jak go uruchamiam to pisze

The file /usr/lib/vmware/modules/source/vmmon.tar that this script was about to 

install already exists. Overwrite? [yes] y


Unable to copy the source file ./vmmon.tar to the destination file 

/usr/lib/vmware/modules/source/vmmon.tar.


Execution aborted.

(matiit) #4

Nie lepiej użyć virtualboxa? Między innymi z takich powodów rzuciłem Vmware.


(Ntfss) #5

Ale ten Vmware ma obsługę 3D :stuck_out_tongue: I chciałbym zobaczyć jak by działało kilka gier jak SH2, SH3, The Sims 1 i 2 a windowsa nie chcę instalować tylko dla tych gier :F


(matiit) #6

eee? na pewno ma 3d? Wątpie.


(Kaka') #7

matiit , ma.

NTFS , jak ja bawiłem się z VMware Server, to trzeba było nałożyć pewną łatkę, aby moduł zbudował się poprawnie (http://knihovny.cvut.cz/ftp/pub/vmware/ ... 115.tar.gz). Głowy jednak nie dam, że poprawka pomoże.


(Ntfss) #8

Przekopiowałem te pliki i dalej to samo. Co za głupi program...


(Kaka') #9

Znaczy się, rozpakowałeś same pliki? Czy może jednak odpaliłeś runme.pl ?


(Ntfss) #10

W necie znalazłem wiele poradników ale dopiero ten zadziałał :smiley:

Now open a terminal, switch to the directory where you downloaded the VMware Server, and unpack it. After that switch to the unpacked files and start the installer.


tar xvfz VMware-server-1.0.5-80187.tar.gz

cd vmware-server-distrib/

sudo ./vmware-install.pl


You will be asked a few questions about install paths etc. - simply hit enter for every question - with the exception of the question if you want the installer to run vmware-config.pl after the installation.


Now download this patch. After that open a terminal and switch to the folder where you downloaded the patch. Unpack the patch and copy the included .tar-files to the VMware module-sources directory.


tar xvfj vmware.tar.bz2

cd vmware/

sudo cp vm* /usr/lib/vmware/modules/source/


Now type in:


sudo vmware-config.pl


Answer all the questions with "yes" and accept the license agreement (if you agree with it). After that you'll be asked a few questions about install paths etc. - simply hit enter for every question. At the end you have to enter your serial number.


As a last resort we have to replace a library - otherwise VMware Server won't start:


sudo ln -sf /lib/libgcc_s.so.1 /usr/lib/vmware/lib/libgcc_s.so.1/libgcc_s.so.1


The VMware Server is now available in the gnome applications menu.

Gdy chcę uruchomić maszynę wirtualną to pisze że

Version mismatch with vmmon module: expecting 167.0, got 161.0.

You have an incorrect version of the `vmmon' kernel module.

Try reinstalling VMware Workstation.

reinstalowałem ale nic to nie dało :F