Błąd Microsoft .NET Framework podczas uruchamiania gry


(Wojtek Ppp) #1

Witam.

Mam problem z grą Osu! Gdy chcę ją uruchomić pojawia mi się taki komunikat błędu windowsa:

************ Tekst wyjątku **************

System.Resources.MissingManifestResourceException: Nie można odnaleźć żadnych zasobów odpowiednich dla określonej kultury lub kultury neutralnej. Upewnij się, że element „Microsoft.Xna.Framework.Resources.resources” został poprawnie osadzony w zestawie „osu!” lub z nim połączony w czasie kompilacji lub że wszystkie zestawy satelickie są możliwe do załadowania i całkowicie podpisane.

w System.Resources.ResourceManager.InternalGetResourceSet(CultureInfo culture, Boolean createIfNotExists, Boolean tryParents)

w System.Resources.ResourceManager.InternalGetResourceSet(CultureInfo culture, Boolean createIfNotExists, Boolean tryParents)

w System.Resources.ResourceManager.GetString(String name, CultureInfo culture)

w #vQb.#vf.#LSb()

w #vQb.#SQb.#ITb(Boolean )

w #vQb.#SQb.#DTb(Boolean )

w #vQb.#SQb.#KTb(Object , EventArgs )

w System.EventHandler.Invoke(Object sender, EventArgs e)

w #vQb.#uQb.#bRb()

w #vQb.#wQb.#mRb(Object , EventArgs )

w #vQb.#TQb.#bUb()

w #vQb.#TQb.#fUb()

w #vQb.#TQb.#4Tb(Object , EventArgs )

w System.EventHandler.Invoke(Object sender, EventArgs e)

w System.Windows.Forms.Control.OnLocationChanged(EventArgs e)

w System.Windows.Forms.Control.UpdateBounds(Int32 x, Int32 y, Int32 width, Int32 height, Int32 clientWidth, Int32 clientHeight)

w System.Windows.Forms.Control.UpdateBounds()

w System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)

w System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)

w System.Windows.Forms.ContainerControl.WndProc(Message& m)

w System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)

w #vQb.#TQb.WndProc(Message& )

w System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)

w System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)

w System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)

************** Zestawy załadowane **************

mscorlib

Wersja zestawu: 2.0.0.0

Wersja Win32: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)

CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll


osu!

Wersja zestawu: 1.3.3.7

Wersja Win32: 1.3.3.7

CodeBase: file:///C:/Program%20Files/osu!/osu!.exe


System

Wersja zestawu: 2.0.0.0

Wersja Win32: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)

CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll


System.Windows.Forms

Wersja zestawu: 2.0.0.0

Wersja Win32: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)

CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll


System.Drawing

Wersja zestawu: 2.0.0.0

Wersja Win32: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)

CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll


Microsoft.Xna.Framework

Wersja zestawu: 1.0.0.0

Wersja Win32: 1.1.10405.0

CodeBase: file:///C:/Program%20Files/osu!/Microsoft.Xna.Framework.DLL


msvcm80

Wersja zestawu: 8.0.50727.4927

Wersja Win32: 8.00.50727.4927

CodeBase: file:///C:/Windows/WinSxS/x86_microsoft.vc80.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4927_none_d08a205e442db5b5/msvcm80.dll


{b571b518-d371-4a8b-b213-1ad57e90032d}

Wersja zestawu: 0.0.0.0

Wersja Win32: 1.3.3.7

CodeBase: file:///C:/Program%20Files/osu!/osu!.exe


osu

Wersja zestawu: 1.0.0.0

Wersja Win32: 1.0.0.0

CodeBase: file:///C:/Program%20Files/osu!/osu.DLL


System.Xml

Wersja zestawu: 2.0.0.0

Wersja Win32: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)

CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll


mscorlib.resources

Wersja zestawu: 2.0.0.0

Wersja Win32: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)

CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll


System.Runtime.Remoting

Wersja zestawu: 2.0.0.0

Wersja Win32: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)

CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll


System.Windows.Forms.resources

Wersja zestawu: 2.0.0.0

Wersja Win32: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)

CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_pl_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll


************** Debugowanie w trybie JIT **************

Aby włączyć debugowanie w trybie JIT (just-in-time), plik .config tej

aplikacji lub komputera (machine.config) musi mieć

wartość jitDebugging ustawioną w sekcji system.windows.forms.

Aplikacja musi być również skompilowana z włączonym

debugowaniem.

Na przykład:

Gdy debugowanie JIT jest włączone, wszystkie nieobsługiwane wyjątki

są wysyłane do debugera JIT zarejestrowanego na komputerze

i nie są obsługiwane w tym oknie dialogowym.

Bardzo proszę o pomoc:)


(nnick) #2

Zakładam że masz nieuszkodzoną instalację gry. Zgłoś to autorowi gry. Samemu nic z tym nie zrobisz


(Wojtek Ppp) #3

Kiedyś normalnie grywałem w tą grę. A teraz jakiś błąd.