Błąd pliku qlyhdbel.dll


(Bundzia) #1

Mam podobny problem, tylko że mi wyskakuje komunikat: błąd w C:\Users\Ania\AppData\Local\Temp\qlyhdbel.dll

Log wygląda następująco:

http://www.wklej.org/id/4177048c41


(Gutek) #2

Nie podpinaj się pod cudzy temat!

C:\Windows\mrofinu1535.exe

O4 - HKLM\..\Run: [runner1] C:\Windows\mrofinu1535.exe 61A847B5BBF7281337983D466188719AB689201522886B092CBD44BD8689220221DD3257

O4 - HKCU\..\Run: [MSServer] rundll32.exe C:\Users\Ania\AppData\Local\Temp\ursqq.dll,#1 

O4 - HKCU\..\Run: [cmds] rundll32.exe C:\Users\Ania\AppData\Local\Temp\nnnno.dll,c 

O4 - HKCU\..\Run: [MS Juan] rundll32 "C:\Users\Ania\AppData\Local\Temp\qlyhdbel.dll",run 

O4 - HKCU\..\Run: [2aa81b5c] rundll32.exe "C:\Users\Ania\AppData\Local\Temp\bibglkxo.dll",b 

O4 - HKCU\..\Run: [BM299b28c0] Rundll32.exe "C:\Users\Ania\AppData\Local\Temp\vvbehomt.dll",s 

O4 - HKCU\..\Policies\Explorer\Run: [Windows Printing Driver] WinPrint.exe

usuń wpisy HJT

Daj log z ComboFix