Blad pliku spoolsv.exe (problemy z drukowaniem)

Kupilem i zainstalowalem nowa drukarke HP DeskJet F4210 i w zasadzie drukowala OK… W zasadzie bo czasem bez problemu szlo ok, czasem w ogole nic nie szlo, a czasami wyskakuje mi blad jak na zalaczonym screenie (przy drukowaniu sieciowym). Co wiecej teraz wyskakuje mi tak przy kazdym uruchomieniu kompa, co wczesniej sie nie zdarzalo…

blad.jpg

Logi z HijackThis:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 17:51:28, on 2009-02-25

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16791)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSRMon.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\konnekt\konnekt.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe

C:\Program Files\BOINC\boincmgr.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Borland\InterBase\bin\ibguard.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe

C:\Program Files\VMware\VMware Server\vmware-authd.exe

C:\Program Files\Common Files\VMware\VMware Virtual Image Editing\vmount2.exe

C:\WINDOWS\system32\vmnat.exe

C:\WINDOWS\system32\vmnetdhcp.exe

C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\system32\OBroker.exe

C:\Program Files\NETELLER Desktop\Net+.exe

C:\Program Files\VMware\VMware Server\vmserverdWin32.exe

C:\Program Files\Borland\InterBase\bin\ibserver.exe

C:\Program Files\BOINC\boinc.exe

C:\Program Files\BOINC\projects\boinc.bakerlab.org_rosetta\minirosetta_1.54_windows_intelx86.exe

C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS2\Photoshop.exe

C:\DOCUME~1\JA\USTAWI~1\Temp\Adobelm_Cleanup.0001

C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

C:\DOCUME~1\JA\USTAWI~1\Temp\Adobelm_Cleanup.0001

C:\totalcmd\TOTALCMD.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

c:\hacks\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Ulubione

O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O2 - BHO: Neteller Shared Browser Helper Object - {EBCCB1E4-D1A3-449D-AB04-35427860563D} - C:\Program Files\NETELLER Desktop\BhoNet+.dll

O2 - BHO: HP Smart BHO Class - {FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min

O4 - HKLM\..\Run: [hpqSRMon] C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSRMon.exe

O4 - HKLM\..\RunOnce: [WIAWizardMenu] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\sti_ci.dll,WiaCreateWizardMenu

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Konnekt] "C:\Program Files\konnekt\konnekt.exe" /autostart

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe" -autorun

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [VisualTaskTips] C:\Program Files\Utilities\VisualTaskTips\VisualTaskTips.exe (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [VisualTaskTips] C:\Program Files\Utilities\VisualTaskTips\VisualTaskTips.exe (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [VisualTaskTips] C:\Program Files\Utilities\VisualTaskTips\VisualTaskTips.exe (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [VisualTaskTips] C:\Program Files\Utilities\VisualTaskTips\VisualTaskTips.exe (User 'Default user')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'Default user')

O4 - Startup: BOINC Manager.lnk = C:\Program Files\BOINC\boincmgr.exe

O8 - Extra context menu item: Eksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Eksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: UltimateBet - {94148DB5-B42D-4915-95DA-2CBB4F7095BF} - D:\poker\UltimateBet\UltimateBet.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: UltimateBet - {94148DB5-B42D-4915-95DA-2CBB4F7095BF} - D:\poker\UltimateBet\UltimateBet.exe

O9 - Extra button: CDPoker - {A68FC757-51CF-4f3c-B13A-BFB8CA69BB99} - D:\poker\CDPoker\casino.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: CDPoker - {A68FC757-51CF-4f3c-B13A-BFB8CA69BB99} - D:\poker\CDPoker\casino.exe

O9 - Extra button: Zaznaczanie HP Smart - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Avira AntiVir Personal - Free Antivirus Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

O23 - Service: Avira AntiVir Personal - Free Antivirus Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

O23 - Service: InterBase Guardian (InterBaseGuardian) - Borland Software Corporation - C:\Program Files\Borland\InterBase\bin\ibguard.exe

O23 - Service: InterBase Server (InterBaseServer) - Borland Software Corporation - C:\Program Files\Borland\InterBase\bin\ibserver.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Sony DADC Austria AG. - C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe

O23 - Service: VMware Authorization Service (VMAuthdService) - VMware, Inc. - C:\Program Files\VMware\VMware Server\vmware-authd.exe

O23 - Service: VMware DHCP Service (VMnetDHCP) - VMware, Inc. - C:\WINDOWS\system32\vmnetdhcp.exe

O23 - Service: VMware Virtual Mount Manager Extended (vmount2) - VMware, Inc. - C:\Program Files\Common Files\VMware\VMware Virtual Image Editing\vmount2.exe

O23 - Service: VMware Registration Service (vmserverdWin32) - VMware, Inc. - C:\Program Files\VMware\VMware Server\vmserverdWin32.exe

O23 - Service: VMware NAT Service - VMware, Inc. - C:\WINDOWS\system32\vmnat.exe


--

End of file - 9176 bytes