Błąd pliku sysmenu.dll

Witam, ostatnimi czasy mój komputer stał się ulem dla różnych niepotrzebnych programów, wirusów itp. Dokładnie chodzi o komunikat pt. “wystąpił problem podczas uruchamiania pliku sysmenu.dll”.

 

FRST : http://www.wklej.org/id/1713620/

Addition : http://wklej.org/id/1713621/

Shortcut : http://wklej.org/id/1713623/

Odinstaluj SystemContinue,UpgradeKey.Otwórz notatnik systemowy i wklej:

Task: {1CE95FB6-C978-44F6-9CDE-080F6BBA37E9} - System32\Tasks\GyazoUpdateTaskMachine = C:\Program Files (x86)\Gyazo\GyazoUpdate.exe [2015-04-30] ()
Task: {20F730C0-AF44-4C72-88EC-130B62229AAD} - System32\Tasks\WFEC = C:\Users\Daniel\AppData\Roaming\WFEC.exe ==== ATTENTION
Task: {283E9110-C5C9-48C2-9B06-6494A090C3C7} - System32\Tasks\BBHJ = C:\Users\Daniel\AppData\Roaming\BBHJ.exe ==== ATTENTION
Task: {56487514-E46C-4AD1-869E-1A12A61BF4F9} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Maintenance\SMupdate2 = Rundll32.exe C:\PROGRA~1\COMMON~1\System\SysMenu.dll ,Command701 update2 ==== ATTENTION
Task: {D7DBE40C-89BA-4D03-BB68-4665EBD14550} - \SMupdate1 No Task File ==== ATTENTION
Task: {E6F95C2F-AA62-451C-A54A-04878934E1D9} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Multimedia\SMupdate3 = Rundll32.exe C:\PROGRA~1\COMMON~1\System\SysMenu.dll ,Command701 update3 ==== ATTENTION
Task: {F992A64E-DFB9-4645-910F-72DEABD55D50} - System32\Tasks\YTDownloader = C:\Program Files (x86)\YTDownloader\YTDownloader.exe ==== ATTENTION
Task: C:\Windows\Tasks\BBHJ.job = C:\Users\Daniel\AppData\Roaming\BBHJ.exe ==== ATTENTION
Task: C:\Windows\Tasks\WFEC.job = C:\Users\Daniel\AppData\Roaming\WFEC.exe ==== ATTENTION
HKU\S-1-5-21-967350685-2036926560-2581654053-1000\...\Run: [Gyazo] = C:\Program Files (x86)\Gyazo\GyStation.exe [3095840 2015-04-30] (Nota Inc.)
CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction ======= ATTENTION
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-967350685-2036926560-2581654053-1000 - DefaultScope {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL =
StartMenuInternet: IEXPLORE.EXE - iexplore.exe
2015-05-15 14:14 - 2015-05-15 14:14 - 00000000 ____ D () C:\ProgramData\Gyazo
2015-05-14 23:07 - 2015-05-15 15:02 - 00000000 ____ D () C:\Program Files (x86)\NewSAverr
2015-05-14 23:07 - 2015-05-14 23:31 - 00000000 ____ D () C:\Program Files (x86)\JonaiuCOupuoN
2015-05-15 14:15 - 2015-04-16 23:40 - 00000000 ____ D () C:\ProgramData\AVG Security Toolbar
2015-05-15 14:14 - 2014-12-20 00:14 - 00003752 _____ () C:\Windows\System32\Tasks\GyazoUpdateTaskMachine
2015-05-15 14:14 - 2014-12-20 00:14 - 00000000 ____ D () C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Gyazo
2015-05-15 14:14 - 2014-12-20 00:14 - 00000000 ____ D () C:\Program Files (x86)\Gyazo
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.

Odinstaluj Chrome zaznaczając usunięcie danych przeglądania.

Dzięki, jeśli sytuacja się nie poprawi odezwę się jeszcze tutaj.